Hur beaktas flera olika verksamhetsställen i samband med kostnaderna?

I bestämningen av ersättningen för stängning inverkar de övriga kostnader för stängningsperioden som företaget angett i sin ansökan. Till övriga kostnader räknas de oflexibla kostnader som företaget angett i ansökningen  gällande stängningsperioden för den delen av  affärsverksamheten som omfattas av stängningsbestämmelsen. Med andra ord beaktas hela företagets (eller företagskoncernens) övriga kostnader för stängningsperioden och för den delen av affärsverksamheten som omfattas av stängningen.

Samhörande innehåll