Hur beaktas ensamföretagare och freelancers i evenemangsgarantin?

Även ensamföretagare kan ansöka om evenemangsgaranti. Evenemangsarrangören ska ha ett FO-nummer, permanent organisation och momspliktig omsättning på över 150 000 euro för år 2019.

Samhörande innehåll