Får jag ersättning via försäkringen om jag måste uppsöka tandläkare under en resa?

Tandvårdskostnader ersätts endast i samband med olycksfall. Ett olycksfall är alltid förknippad med en oväntad extern faktor. Om en tand exempelvis går sönder på grund av en sten i maten är det fråga om ett olycksfall, och den tandvård som krävs omfattas då av skyddet. Behandling av ilningar i en tand som orsakas av en akut tandsjukdom ersätts däremot inte av skyddet för olycksfall under resor. Vid tjänsteresor på mer än tre månader ersätts tandvård som är nödvändig för att behandla någon annan sjukdom.

Samhörande innehåll