Behöver lönekostnaderna redovisas per dag för den tidsperiod som de hör till när det gäller löner som betalas som månadslön en eller två gånger i månaden?

Till övriga kostnader räknas de oflexibla kostnader för affärsverksamheten som företaget angett i sin ansökan. Därför ska även lönekostnaderna anges endast för stängningsperiodens dagar.

Samhörande innehåll