Är ersättning för stängning något annat än kostnadsstöd?

Ja. Ersättning för stängning och kostnadsstöd är två olika skilda stöd. De betalas för olika perioder. Beroende på företagets situation kan det vara möjligt att få båda eller bara ett stöd.

Samhörande innehåll