• Kan föreningar och stiftelser få det här stödet?

  Ja. Utöver företag kan även stiftelser och föreningar som har affärsverksamhet ansöka om stöd enligt lagen. Stöd kan bara beviljas för föreningarnas och stiftelsernas ekonomiska verksamhet.

 • Varför får man stöd för tidigare månader och inte enligt nuvarande situationen?

  Kostnadsstödet är retroaktivt till sin karaktär och betalas därför för redan uppstådda kostnader.

 • Vad betyder sekretessbelagda uppgifter enligt offentlighetslagen?

  Alla handlingar som inkommit till en myndighet blir enligt offentlighetslagen i princip offentliga när myndigheten har mottagit dem. Det här gäller även för kostnadsstödsansökningarna. Vem som helst kan få information om ansökningarna genom att be om det. En kostnadsstödsansökan kan dock utöver offentliga uppgifter innehålla sekretessbelagd information, som inte lämnas ut från myndigheten. Ifall den sökande anser, att företagets ansökan innehåller företags- eller yrkeshemligheter (enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 24 mom. 1 punkt 20 ), kan den sökande ange i sin ansökan vilka uppgifter som anses vara företagshemligheter, samt på vilka grunder dessa uppgifter anses vara sekretessbelagda. På det här sätt får Statskontoret vetskap om vilka uppgifter i ansökan som den sökande själv anser vara företagshemligheter. Enligt lagen har dock Statskontoret slutgiltig beslutanderätt om till vilken grad handlingen bör vara sekretessbelagd.  

 • Hur skickas beslutet om kostnadsstöd?

  Genom att ansöka om kostnadsstöd via e-tjänsten ger du ditt medgivande till att beslutet skickas till dig elektroniskt. Beslutet skickas som krypterad e-post till den e-postadress du meddelat oss. Observera, att det krypterade meddelandet bara kan öppnas från en enhet. Beslutet kan sparas via knappen i slutet på meddelandet. Den krypterade e-posttjänsten sparar en webbkaka i webbläsaren och med hjälp av den går det att öppna meddelandet på nytt i samma webbläsare och med samma enhet. Logga ut dig via den övre balken när du öppnat meddelandet på nytt, för då ger tjänsten dig möjlighet att skapa ett lösenord. Med lösenordet kan meddelandet öppnas även med andra enheter. Om webbkakan inte finns kvar i webbläsaren, kan meddelandet inte öppnas på nytt igen. I så fall kan du be om en kopia av beslutet från vår kundtjänst.

 • Behöver man ansöka om stödet snarast möjligt? Räcker det bara till de första som söker?

  Nej det behöver man inte. De som uppfyller villkoren enligt lagen får stöd.

 • Är det svårt att fylla i den elektroniska blanketten? Behöver jag konsulthjälp för att göra det?

  Statskontoret strävar till att göra det så enkelt som möjligt för den sökande att ansöka om stödet. Ansökan om kostnadsstöd har testats tillsammans med en kundpanel och responsen har varit utmärkt. Det behövs heller inga bilagor till ansökningen eftersom vi får en del av uppgifterna direkt från Skatteförvaltningen.

 • När kommer det beviljade stödet in på kontot?

  Statskontoret strävar till att hantera ansökningarna så snabbt som möjligt. Det beviljade stödet betalas in på det bankkonto som erhållits från Skatteförvaltningen och finns på kontot inom tre bankdagar.

 • Varför tar handläggningen av min ansökan längre tid än vad som angetts?

  Handläggningstiden som anges på Statskontorets webbsida är den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningarna. Ansökningarna handläggs individuellt och  handläggningsprocesserna kan därför variera. Den faktiska handläggningstiden för en ansökan kan vara längre till exempel i samband vid tillämpningen av särskild bedömning vid handläggningen av ansökan t. ex när det gäller de svåranpassade, oflexibla kostnaderna. I de här fallen är handläggningstiden för ansökningarna uppskattningsvis en månad. Vid handläggningen av ansökan kan man också behöva be om tilläggsuppgifter, vilket kan förlänga handläggningstiden av ansökningen.

 • Ska kostnaderna i kostnadsstödsansökan anges enligt prestations- eller betalningsprincipen?

  De ska anges enligt prestationsprincipen. Till exempel fakturor som hör till stödperioden och som fakturerats för hela året ska periodiseras och bara den andelen som hör till stödperioden ska anges i ansökningen.