Kommer det att ordnas utbildningar om kommunernas automatiska ekonomirapportering?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum02.04.2020
KategorierRapportering av kommunekonomin
Underhåll ansvarStatskontoret

Ja, vi gör inspelningar som stöd för rapporteringen. Mer information om utbildningarna, deras tidtabeller och inspelningar från tidigare utbildningar finns på Statskontorets webbplats: Kommunekonomins informationstjänst: intruktioner och utbildning. Vi informerar även separat om utbildningarna.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >