Jag har försökt skicka TOLT-rapporten till Kommunekonomins informationstjänst, men följande meddelande visas: Det material du rapporterat, som gäller koden xxxxxxx-x och perioden 2020, kan inte tas emot. Var är felet?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag17.12.2020
Datum17.12.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarValtiovarainministeriö

TOLT-rapporteringen görs i produktionen för 2021, dvs. räkenskapsperioden ska anges i formen 2021-01-2021-12-31. TOLT-uppgifterna för 2020 rapporteras inte till Statskontoret.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet.

Mer information om kommunekonomins tjänster