Betyder ”behöver inte rapporteras” samma som ”får ej rapporteras”?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum02.04.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

Nej, de betyder inte samma sak. Sådana uppgifter som inte får rapporteras kan heller inte rapporteras.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >