Via länken nedan kan du gå till den nya Föreskrifter och instruktioner -sidan.

Föreskrifter och instruktioner >

På sidorna finns också Statens bokföringshandboken som fungerar som en allmän beskrivning av statens bokföring och en samling av praktiska bokföringsanvisningar. Handboken hjälper att förstå förordningarna och bestämmelserna gällande bokföringen och stöder det praktiska bokföringsarbetet i ämbetsverket och servicecentret.