Via Statskontoret ansökningsbara till företag riktade coronastöd

 

Ansökan för kostnadsstöd 6, 26.4. – 31.5.2022

FÖRETAGENS KOSTNADSSTÖD (SJÄTTE ANSÖKNINGSOMGÅNGEN)

Coronastöd vars ansökningstid har upphört

ERSÄTTNING FÖR STÄNGNING 

FÖRETAGENS KOSTNADSSTÖD (FEMTE ANSÖKNINGSOMGÅNGEN)

Ersättning för stängning TILL mikro- och småföretag

ERSÄTTNING FÖR ICKE TÄCKTA FASTA KOSTNADER

Ersättning för stängning TILL medelstora och stora företag

Evenemangsgaranti

Företagens kostnadsstöd (tredje omgången)

Företagens kostnadsstöd (andra omgången)

Företagens kostnadsstöd (första omgången)