Sökresultaten

God praxis vid beställning och avtalsinriktning

Palkeet, bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten God praxis vid beställning och avtalsinriktning Enligt lagen om statsbudgeten (423/88) och 24 c § (1216/2003) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner..

God praxis inom processen Från beställning till indrivning

Bokföringsenheter och statliga fonder utanför budgeten God praxis inom processen Från beställning till indrivning Statens ekonomiförvaltningsstrategi för 2020 förutsätter att ekonomiförvaltningsprocesserna utvecklas och arbetsfördelningen förtydligas. I dessa anvisningar beskrivs uppgifter som berör olika delområden inom processen Från beställning till indrivning. Anvisningarna har gjorts upp i samarbete med Statskontoret och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning..

God praxis för hantering av utgifter

Palkeet, bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten God praxis för hantering av utgifter Enligt 24 c § (1216/2003) i lagen om statsbudgeten (423/1988) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner..

Innehållskrav på försäljningsfakturor – personbeteckningen bör förmedlas till kundregistret

Innehållskrav på försäljningsfakturor – personbeteckningen bör förmedlas till kundregistret Denna föreskrift gäller lagring av konsumentkunders personbeteckningar i kundregistret och förmedling av dem till försäljningsfakturor som dirigeringsdata. Uppgifter om nya konsumentkunder ska sparas i kundregistret med personbeteckningar senast från och med den 1 april 2020. De kunduppgifter som sparats tidigare ska kompletteras med personbeteckningar före den..

Kontrollen av nätfakturornas riktighet enligt Europanormen inleds i april

Från och med april 2021 tar staten endast emot nätfakturor enligt Europanormen. Målet med ändringen är att styra företagen och den offentliga förvaltningen att börja använda fakturera elektroniskt.  Hur ser en nätfaktura enligt Europanormen ut? Vad ska företagaren beakta vid övergången till nätfakturering enligt Europanormen? Syftet med granskningen eller valideringen av nätfakturor enligt Europanormen är..
Kontrollen av nätfakturornas riktighet enligt Europanormen inleds i april

Kontaktuppgifter för tjänster för den offentliga förvaltningen

Tjänster som stödjer ekonomiförvaltningen Upphandlingar Projektdirektör Seija Friman: 0295 50 3265 Utgifts- och inkomsthantering Betalningsrörelse: maksuliike@valtiokonttori.fi Betalningsrörelseexpert Arja Nieminen: 0295 50 2402 Fakturaförmedling och nätfakturering: verkkolaskutus@valtiokonttori.fi Ledande ekonomiförvaltningsspecialist Pirjo Ilola: 050 5240 240 Kassaflödesprognoser kassa@valtiokonttori.fi Finansieringschef Taina Nissinen: 0295 50 2580 Finansieringsexpert Jukka Aaltio: 0295 50 2666 Bokföring, redovisning Biträdande direktör Tanja Wistbacka: 0295 50 3293..
Kontaktuppgifter för tjänster för den offentliga förvaltningen

Referenser vid elektronisk fakturering i militärskadeärenden

Statskontoret har övergått till nätfakturering vid betalning av fakturorna på rehabilitering av specialgrupper, makor och änkor, resekostnader för krigsinvalider som kallats till rehabilitering, extra kostnader för anstaltsvård samt krigsinvalidernas dagsrehabilitering. Serviceproducenten ska skicka fakturorna för ovannämnda ersättningsslag som nätfakturor via OpusCapita Group Oy, som är statsförvaltningens nätfakturaoperatör. Olika ersättningsslag får inte debiteras med en och..

Förvaltning av bankkonton

Föreskrift Förvaltning av bankkonton är avsedd endast för ekonomiförvaltningens specialister i ämbetsverk. Den kan laddas på Statskontorets Tiimeri-webbplats Statens betalningsrörelse och kassaförvaltning, som ersätter Betalningsrörelse-extranet. Förvaltning av bankkonton (i Tiimeri, på finska) > Statens betalningsrörelse och kassaförvaltning -webbplats > Ytterligare information Du kan vända dig till Statskontoret om behörighetsärenden av Statens betalningsrörelse och kassaförvaltning -webbplats...

Bokföringsenhetens betalningsrörelseorganisation och kontaktpersoner för betalningsrörelsen

Föreskrift Bokföringsenhetens betalningsrörelseorganisation och kontaktpersoner för betalningsrörelsen är avsedd endast för ekonomiförvaltningens specialister i ämbetsverk. Den kan laddas på Statskontorets Tiimeri-webbplats Statens betalningsrörelse och kassaförvaltning, som ersätter Betalningsrörelse-extranet. Bokföringsenhetens betalningsrörelseorganisation och kontaktpersoner för betalningsrörelsen (i Tiimeri) > Statens betalningsrörelse och kassaförvaltning -webbplats > Ytterligare information Du kan vända dig till Statskontoret om behörighetsärenden av Statens betalningsrörelse..

Den gamla handbokssidan är borta och ersatts med sidan Föreskrifter och instruktioner

Vid förnyandet av Statskontorets webbplats blev även handbokssidan för statens ekonomi- och personalförvaltning förnyad. Den gamla sidan togs ur bruk i början av september och ersattes med den nya sidan Föreskrifter och instruktioner som placerats på vår webbplats under tjänsterna för den offentliga förvaltningen. Dokumenten omvandlas till webbplatser Den här webbplatsreformen är ett stort kliv..
Den gamla handbokssidan är borta och ersatts med sidan Föreskrifter och instruktioner

Webbplatsen Föreskrifter och instruktioner ersatte handbokssidan, som togs ur bruk

Webbplatsen med statens handböcker i ekonomi- och personalförvaltning förnyades. Den tidigare webbplatsen togs helt ur bruk och ersattes av den nya webbplatsen Föreskrifter och instruktioner. Den nya webbplatsen kommer du åt via vår webbplats under tjänsterna för offentlig förvaltning. Under augusti har vi även flyttat de svenskspråkiga föreskrifterna och instruktionerna till den nya webbplatsen. Dessutom..
Webbplatsen Föreskrifter och instruktioner ersatte handbokssidan, som togs ur bruk

Valideringen av nätfakturor enligt Europanormen inleddes

Nätfakturaoperatörerna har börjat validera nätfakturor enligt den europeiska normen. Från och med början av april 2021 tar staten endast emot nätfakturor enligt Europanormen. Målet med ändringen är att styra företagen och den offentliga förvaltningen att börja använda fakturera elektroniskt. Om fakturan inte uppfyller valideringsreglerna skickas den inte till mottagaren, utan nätfakturaförmedlaren förkastar fakturan och avsändaren..
Valideringen av nätfakturor enligt Europanormen inleddes

Sammanlagt 14 sökresultat.