Sökresultaten

Gränsen för krigsinvaliders institutionsvård sänks

Gränsen för krigsinvaliders institutionsvård sänks Lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) ändras 1.1.2019 så att de krigsinvalider som har skadats eller drabbats av sjukdom i Finlands krig 1939–1945 har möjlighet att få institutionsvård beviljad av Statskontoret, om de har en invaliditetsgrad på 10 procent eller mer. Tidigare har det krävts en invaliditetsgrad på minst..

Meddelande om dödsfallsskydd för värnpliktiga

Statskontoret verkställer lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016) som social- och hälsovårdsministeriet berett och riskdagen stadgat. Lagen tillämpas på personer som fullgör värnplikt enligt värnpliktslagen samt på vissa andra personer som specificeras i lagen. Lagstiftningen om olycksfall i militärtjänst är en del av socialförsäkringen som har i uppgift att ersätta..

Ersättningar för värnpliktigs död och allvarlig skada

Till följd av den allvarliga olyckan i Rovajärvi 6.12.2018 har vi här samlat information om ersättningar. Familjepension betalas till änka eller änkling och till barn om en värnpliktig omkommer vid tjänstgöring. Familjepensionen beräknas utifrån årsarbetsinkomsten för den avlidne. Årsarbetsinkomsten är dock minst tre gånger minimiårsarbetsinkomsten, dvs. 42 300,00 euro år 2018. Exempel 1: Om förmånslåtarens..

Glad Självständighetsdag

Vi önskar alla en glad självständighetsdag – speciellt krigsinvaliderna och krigsveteranerna! Statskontoret och Statskontorets personal

Ekonomi- och personalförvaltningens processbeskrivningar i Arkitekturbanken

Processbeskrivningarna för statens ekonomi- och personalförvaltning publiceras i Arkitekturbanken från och med början av december. Arkitekturbanken är en gemensam tjänst för modellering och publikation av totalarkitektur för den offentliga förvaltningen. Tjänsten tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen. Att se materialet kräver tills vidare registrering. Arkitekturbanken samt ett formulär för ansökning om användarrättigheter finns på www.arkkitehtuuripankki.fi. Statskontoret ansvarar för..

Riksdagen beviljar mer pengar åt frontveteranerna

I maj meddelade kommunerna åt Statskontoret att ett tilläggsanslag på 19,3 miljoner behövdes, för att kunna erbjuda frontveteranerna rehabilitering och stöd för boende i hemmet resten av året. Tilläggsanslaget ingick i regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2018. Riksdagen har nu godkänt propositionen och alla de kommuner som meddelat behovet för tilläggsanslag, inom utsatt..

Statsekonomins finansieringsanalys, oktober

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, oktober (pdf)  Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys, september

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, september (pdf)  Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Främjandet av kvalitetsarbetet överförs från Statskontoret till HAUS i november

Främjandet av kvalitetsarbetet i organisationer inom den offentliga sektorn och uppgifterna som anknyter till kvalitetsutvärderingsmodellen CAF överförs från och med ingången av november från Statskontoret till HAUS kehittämiskeskus Oy. CAF, Common Assestment Framework, är en övergripande referensram för självutvärdering av kvaliteten i samtliga organisationer inom den offentliga förvaltningen. HAUS är å sin sida ett statsägt..

Tack för att du besökte vår avdelning på Kommunmarknaden

Kommunmarknaden är kommunsektorns största årliga evenemang och samlade 7 800 besökare och över 180 utställare i Kommunhuset den 12–13 september 2018.  Statskontoret hade en gemensam avdelning med Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). ”På Statskontorets och ARA:s gemensamma avdelning spred vi information om Statskontorets verksamhet och om åtgärder för att sanera ekonomin och finansieringsarrangemang som..

FM: Arbetsgrupp föreslår ändringar i organiseringen av statens skuldhantering

Källa: finansministeriets pressmeddelande 21.9.2018 En arbetsgrupp som dryftat utvecklingen av statens skuldhantering föreslår att statens skuldhantering och skötseln av statens betalningstrafik skulle överföras till ett separat skuldkontor. Statsskulden har fördubblats efter finanskrisen samtidigt som statens indirekta exponeringar också fördubblats. Skuldskötselns risker i euro har därmed också ökat. De operativa riskerna med skuldhantering har ökat, eftersom..

Annuitetsjusteringar och räntor i aravalån år 2019

Statskontoret har publicerat en sammanställning av räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna på lån med fasta villkor gäller fr.o.m. 1.4.2019. De övriga annuitetsjusteringarna och ränteändringarna träder i kraft fr.o.m. 1.3.2019. Statskontoret har också fattat beslut om referensräntan för aravahyreshuslån och bostadslån samt referensräntan för ägarbostadsaravalån. Besluten om referensräntor finns på Statskontorets..

Statsekonomins finansieringsanalys, augusti

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, augusti (pdf) Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys, juli

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, juli Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys, juni

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, juni Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys, maj

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, maj Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Störningen i e-tjänsten för lånekunder har åtgärdats

18.6.2018 kl. 16.17 Störningen i e-tjänsten för lånekunder har åtgärdats och tjänsten fungerar normalt. 15.6.2018 Lånekundernas e-tjänst är tillfälligt ur bruk Det går för närvarande inte att logga in i e-tjänsten för lånekunder på grund av en tillfällig störning. Vi beklagar olägenheten som störningen medför. Ytterligare information: Produktutvecklingslån: Tfn 0295 50 2530E-post: yritysluotot(at)valtiokonttori.fi Aravalån: Tfn..

Statsekonomins finansieringsanalys, april

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, april Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Vårens fakturor för amortering av grundtorrläggningslån och nyskifteslån

Statskontoret skickar i april och maj fakturor till kunder med grundtorrläggningslån och nyskifteslån. Förfallodagen för grundtorrläggningslån är 30.4 och för nyskifteslån 15.5. Lånen för projekten nedan förfaller till betalning för första gången. Grundtorrläggningslån: Grundtorrläggning i Letkava Grundtorrläggning av Kuikkisenoja Sidländs- och Skogsängsdiket Nyskifteslån: Ägoreglering i Haapakoski TN:o 2004-106818 i byarna i Lappo stad Nyskifte av..