Sökresultaten

Statsekonomins finansieringsanalys, augusti

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, augusti (pdf) Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys, juli

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, juli Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys, juni

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, juni Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys, maj

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, maj Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Störningen i e-tjänsten för lånekunder har åtgärdats

18.6.2018 kl. 16.17 Störningen i e-tjänsten för lånekunder har åtgärdats och tjänsten fungerar normalt. 15.6.2018 Lånekundernas e-tjänst är tillfälligt ur bruk Det går för närvarande inte att logga in i e-tjänsten för lånekunder på grund av en tillfällig störning. Vi beklagar olägenheten som störningen medför. Ytterligare information: Produktutvecklingslån: Tfn 0295 50 2530E-post: yritysluotot(at)valtiokonttori.fi Aravalån: Tfn..

Statsekonomins finansieringsanalys, april

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, april Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Vårens fakturor för amortering av grundtorrläggningslån och nyskifteslån

Statskontoret skickar i april och maj fakturor till kunder med grundtorrläggningslån och nyskifteslån. Förfallodagen för grundtorrläggningslån är 30.4 och för nyskifteslån 15.5. Lånen för projekten nedan förfaller till betalning för första gången. Grundtorrläggningslån: Grundtorrläggning i Letkava Grundtorrläggning av Kuikkisenoja Sidländs- och Skogsängsdiket Nyskifteslån: Ägoreglering i Haapakoski TN:o 2004-106818 i byarna i Lappo stad Nyskifte av..

Fråga om BSP-sparande eller BSP-lån på chatten den 26.4. kl. 10-11

Statskontoret ordnar en Facebook-diskussion torsdagen den 26 april kl. 10-11 där finansieringsrådgivare Anitta Kabanow och finansieringssekreterare Pia Saaristo svarar på frågor om BSP-sparande och BSP-lån. Du måste ha ett Facebook-konto för att delta i diskussionen. Om du inte har något Facebook-konto så kan du skicka dina frågor till adressen kommunikation(at)statskontoret.fi. Vi kommer att publicera dina..

Statsekonomins finansieringsanalys, mars

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, mars Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys, februari

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, februari Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys, januari

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, januari Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2017

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2017 har undertecknats och lämnats till Finansministeriet. Finansministeriets pressmeddelande 21.3.2018: Statskontorets förslag till statsbokslutet för 2017 färdigt Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2017

Statsekonomins finansieringsanalys, december

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, december Ytterligare information:Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Ansökningstiden för ekonomiska stödåtgärder för hyreshussamfund pågår

Hyreshussamfunden kan ansöka om finansieringslösningar eller ekonomiska stödåtgärder för statens arava- och räntestödslån hos Statskontoret för att balansera sin ekonomi. Vårens ansökningstid pågår fram till den 27 april 2018. Ansökningstiden fram till 27.4.2018: Ändring av lånevillkoren Saneringsunderstöd Året om kan man ansöka om: anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren frivillig företagssanering lättnader vid betalning av dröjsmålsränta begränsningsackord..

Förseningar vid behandling av ersättningsansökningar

Införandet av ett nytt informationssystem kommer att sakta ner behandlingen av ersättningsansökningar under en tid. Vi ber om ursäkt för de lite längre behandlingstiderna. Statskontorets Ersättningstjänster

Ändringar i tjänsten Valtiolle.fi

Ansvaret för rekryteringssystemet Valtiolle.fi fördes från Statskontoret till Palkeet den 1 januari 2018. Palkeet ansvarar för tjänsteleveranserna för rekryteringssystemet Valtiolle.fi, informationsförmedling till ämbetsverkens systemadministratörer och kundutbildningar. Ämbetsverkens systemadministratörer kan kommunicera med Palkeet genom tjänstehanteringssystemet Pointti eller e-posttjänsten rekry(at)palkeet.fi. Ämbetsverkens servicenummer till rekryteringstjänsten och systemet Valtiolle.fi är: 029 556 2016. Sökandetjänsten betjänar kunder via e-post och..

Statens gemensamma kompetens har uppdaterats

I den nya versionen har man bland annat inkluderat den kompetens som krävs av digitaliseringen. Ämbetsverken kan använda definitionerna av den gemensamma kompetensen till exempel för att utveckla personalens kompetens. Uppdateringsarbetet genomfördes i ett nätverk där en grupp experter i kompetensutveckling från statens olika organisationer deltog. Statens gemensamma kompetens (548 Kt) Statsförvaltningens kompetens: helhetsbilden (355..

Statskontoret testade robotstyrd processautomation

Statskontoret ville ha erfarenheter och synpunkter om den robotstyrda processautomationens tillämpningsmöjligheter och nytta. Syftet var att lära sig om de möjligheter som den nya teknologin medför, att utreda användningsändamål för den robotstyrda processautomationen, samt att stärka robotteknikens lämplighet inom Statskontorets verksamhet. I juni startades ett utrednings- och försöksprojekt inom robotstyrd processautomation (RPA) på Statskontoret, och..

Bankstrejk påverkar inte direct Statskontorets kunder

Strejk i finansbranschen 4. – 5.1.2018 borde inte inverka på Statskontorets utbetalningar. Bankerna har informerat, att de försöker trygga både privatkundernas och företagskundernas viktigaste tjänster. Det kan förekomma störningar i bankernas tjänster och dröjsmål med att avhjälpa dem. Statskontoret informerar mer om frågan ifall strejken fortsätter.