Sökresultaten

Kan man ansöka om kostnadsstöd om man fått ersättning för stängning?

Ja. Om koncernen har ansökt om ersättning för stängning kan kostnadsstöd endast sökas som koncern. Från kostnadsstödet görs avdrag för övriga till samma tidsperiod beviljade EU-stöd. Det av EU reglerade koncernspecifika stödtaket på 10 miljoner euro får heller inte överskridas.

Vilken typ av kostnader ersätts med ersättningen för stängning för medelstora och stora företag?

Den till medelstora och stora företag riktade ersättningen för stängning täcker 70 % av stängningsperiodens förluster. Stängningsperiodens förlust kan dock högst vara företagets/koncernens sammanlagda summa rörande de anställdas löner och oflexibla kostnader gällande stängningsperioden för den delen av  affärsverksamheten som omfattas av stängningsbestämmelsen.

Hur definieras medelstort och stort företag?

Till medelstora företag räknas de företag som har 50-250 anställda och med en årsomsättning på 10-50 miljoner euro eller med balansräkningens slutsumma på 10-43 miljoner euro. Stora företag är större än så.

Vem kan ansöka om ersättning för stängning för medelstora och stora företag?

Företag med kundlokaler som förordnades hållas stängda under mars-april 2021 antingen enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsbranschen eller enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan ansöka om ersättning för stängning som gäller för medelstora och stora företag. Företag som sysselsätter minst 50 anställda och vars omsättning för stängningsperiodens kalendermånader har minskat med över 30 % jämfört..

Till vilken sektor allokeras boendestöd från Fpa?

Då Fpa betalar ut boendestöd till kommunen är motparten inte Fpa, eftersom det är fråga om ett hyresavtal mellan den boende och kommunen. Fpa har beviljat stödet till den boende, men betalar ut det direkt till kommunen, som kvitterar en del av den boendes hyra med det. För hyresintäkter är motparten hushållet (någon sektorinformation behövs..

Vilken sektor väljer man när en person har köpt en resa med en egen HRT-biljett och fakturerar kommunen för den?

När en anställd har betalat t.ex. HRT:s bussbiljett själv på en arbetsresa och ansöker om ersättning via en reseräkning, ska sektorn vara ”samkommun” (HRT:s sektor) eller ”hushåll” (betalningsmottagaren) på bokföringshändelsen? Hur gör man när det gäller momsavdragsrätten? Sektorn ska bestämmas utifrån trafikidkaren, men det kan vara utmanande rent systemtekniskt sett. I taxonomin efterfrågas sektorinformation bara..

Vad är sektorn för kreditkortsräkningar?

För räkningar från kreditkortsföretag är kreditkortsföretaget aldrig motpart, utan motparten är den ursprungliga säljaren. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för..

Vilken sektor ska användas om en utsökningsmyndighet/ett inkassoföretag bokför en betalning som drivits in från en person?

Betalning som drivits in från en person kan allokeras till sektor S14 hushåll, alltså inte enligt utsökningsmyndighetens sektor. Motparten är alltså inte inkassoföretaget eller utsökningsmyndigheten, utan sektorn väljs utifrån vem indrivningen gjorts från, alltså inte inkassoföretagets sektor. Vad gäller inkassoarvodet anges inkassoföretaget som sektorinformation. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller..

Ska uppgifterna korrigeras retroaktivt om sektorklassen har ändrats?

Om det handlar om ett fel av kommunen ska en retroaktiv korrigering göras. Om Statskontorets tjänst inte möjliggör retroaktiv korrigering (eftersom korrigeringarna görs i en öppen period) ska man i kommentarerna förklara varför t.ex. det finns ett utfall från en viss sektor på utgiftskontot i en tidigare period som sedan nollställs i rapporteringen av nästa..

Statistik: Evenemangsgaranti

Föregående dags uppgifter uppdateras varje vardag i rapporten nedan. Tidpunkten för senaste uppdateringen anges i rapporten. I rapporten finns det information om antalet ansökningar, hanteringssituationen och gjorda beslut. Statskontoret sammanställer statistik om ersättnings- och skadetjänster. Mer information om statistiken finns under knappen för fler alternativ (…) i övre högra hörnet. Uppgifterna kan även laddas till..

Delar evenemangsgarantin stödens maximigräns med kostnadsstödet?

Ja, evenemangsgarantin hör till samma ramstödpgrogram som tidigare kostnadsstödsomgångar. Om maximigränsen på 1,8 miljoner euro redan uppnåtts kan evenemangsgaranti inte betalas till företaget. Även om huvudarrangörens skulle ha uppnått maximigränsen, kan de trots det ansöka om evenemangsgaranti och ersättning betalas ut till sådana underleverantörer som inte uppnått den övre stödgränsen på 1,8 miljoner euro.

Kommer stödens maximigräns på 1,8 miljoner euro att förändras?

Till kostnadsstödets fjärde omgång kommer det ett stödprogram som möjliggör utbetalning av mera stöd för medelstora och stora företag. Se ytterligare information på: https://tem.fi/sv/-/proposition-till-riksdagen-ny-utlysning-av-kostnadsstod-nu-kan-ocksa-stora-fortag-soka-ersattning-for-stangning-av-kundlokaler