Sökresultaten

Presentation av den nya tjänsten Suomi.fi -betalningar för nya kunder inom den offentliga förvaltningen 7.4.2022

Statskontoret ordnar en presentation av den nya tjänsten Suomi.fi -betalningar för nya kunder, som ännu inte använder nuvarande Suomi.fi -betalningar. Elektroniska tjänster har blivit allt viktigare för främjandet av en flexibel och lättillgänglig kundtjänst och även inom den offentliga förvaltningen har man övergått till att använda elektroniska tjänster. Suomi.fi -betalningar är en kostnadseffektiv betalningshelhet för..
Presentation av den nya tjänsten Suomi.fi -betalningar för nya kunder inom den offentliga förvaltningen 7.4.2022

Fakturor kan också skickas till din meddelandelåda i Suomi.fi-webbtjänsten – kontrollera att meddelandena når dig!

Som användare av tjänsten Meddelanden får du alltid information till din e-post när du har fått meddelanden till din Suomi.fi-meddelandelåda. Om du använder Suomi.fi-mobilappen får du också meddelanden via den. Observera att du också kan få fakturor från den offentliga förvaltningens organisationer i din meddelandelåda. Nu står det om det inkomna meddelandet innehåller en faktura..
Fakturor kan också skickas till din meddelandelåda i Suomi.fi-webbtjänsten – kontrollera att meddelandena når dig!

Det blir Statskontorets uppgift att administrera och övervaka verkställandet av Finlands plan för återhämtning och resiliens

Finansministeriet har ålagt Statskontoret att som ny uppgift bereda och administrera verkställandet samt bereda övervakningen av Finlands plan för återhämtning och resiliens, dvs. RRP (Recovery and Resilience Plan). Statskontoret ansvarar för den datasystemhelhet som kommer att användas av de ministerier och ämbetsverk som kanaliserar EU-finansieringen. Statskontorets uppgift är även att styra över och övervaka dessa..
Det blir Statskontorets uppgift att administrera och övervaka verkställandet av Finlands plan för återhämtning och resiliens

Kostnadsstöd utbetalades för 12,1 miljoner euro under den första veckan

Kostnadsstödets 5. omgång påbörjades på Statskontoret den 21.12. Utförlig information om stödansökningarna och utbetalat stöd finns tillgänglig på Statskontorets webbsida på adressen valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina. Ansökan om kostnadsstöd öppnades den 21.12 och under den första veckan kom det totalt 2007 ansökningar. Sammanlagt 806 företag beviljades kostnadsstöd under den första ansökningsveckan och andelen godkända ansökningar ligger för närvarande..
Kostnadsstöd utbetalades för 12,1 miljoner euro under den första veckan

Stöd under beredning, som ersätter företag för förluster som uppstår under årsskiftets stängningsperiod

Regeringen har meddelat att man bereder sig på att ersätta kostnader som hänför sig till coronarestriktionsåtgärderna. Arbets- och näringsministeriet har påbörjat beredningen av en stödform till företag, som förordnades hålla kundlokalerna stängda vid årsskiftet. Enligt Statskontorets bedömning kan ansökan om ersättning göras tidigast i februari. Statskontoret uppdaterar information om stödformen och ansökan på adressen valtiokonttori.fi/koronatuet...
Stöd under beredning, som ersätter företag för förluster som uppstår under årsskiftets stängningsperiod

Trevlig självständighetsdag!

Statskontoret önskar alla en god och fridfull självständighetsdag – speciellt krigsinvaliderna och krigsveteranerna!  
Trevlig självständighetsdag!

Nyheter från kontoret 5/2021 har publicerats

Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret 5/2021 har publicerats den 25 november. Vi plockar ut aktuella smakprov från vårt omfattande verksamhetsfält till nyhetsbrevet. Nyheter på svenska i detta brev: Allmänt Anteckna dagen i kalendern: följande Valtio Expo ordnas 10.5.2022 Statskontoret konkurrensutsatte på statsförvaltningens vägnar den tekniska lösningen för en anmälningskanal för misstankar om missbruk Statens revisionsverk:..
Nyheter från kontoret 5/2021 har publicerats

Vårens 2022 fakturor för amorteringar på nyskifteslån skickas i november

Statskontoret skickar fakturor (Anmälan om återbetalning av skuld) till nyskifteskunder i november. Den första förfallodagen för fakturorna är den 15 maj 2022, låneräntan börjar räknas den 1 januari 2022 och amorteringen den 15 maj 2022. Gäldenären undviker extra räntekostnader om lånet återbetalas i sin helhet senast den 31 december 2021. Lånen för följande projekt ska..
Vårens 2022 fakturor för amorteringar på nyskifteslån skickas i november

Fönstertvätt eller julstädning?

Text av Katri Kanerva I september drog jag en djup suck av lättnad. Vi lyckades publicera Statskontorets anvisning Ansvarsrapportering i statsförvaltningen efter ett arbetspass på cirka ett och ett halvt år. I anvisningen uppmuntras alla organisationer inom statsförvaltningen att årligen utarbeta en ansvarsrapport med början från verksamheten under innevarande år 2021. Även om pressen på..
Fönstertvätt eller julstädning?

Kostnadsstöd från andra omgången återkrävs

Löneuppgifterna som använts i den andra omgången av kostnadsstöd har varit felaktiga. Löneuppgifterna som lade grunden för ersättningen har felaktigt innehållit också semesterersättning och semesterpenning. Av denna anledning kommer Statskontoret att behöva återkräva en del av de kostnadsstöd som betalats ut i den andra omgången av kostnadsstödet. Återkravet gäller en liten del av kostnadsstödets kunder...

Anteckna dagen i kalendern: följande Valtio Expo ordnas 10.5.2022

Statsförvaltningens största årliga evenemang Valtio Expo ordnas nästa gång tisdagen den 10 maj 2022. Nästa vår återgår Valtio Expo till sin tidigare form och plats: evenemanget ordnas som ett traditionellt mässevenemang på Marina Congress Center i Helsingfors. Mässevenemanget Valtio Expo, som ordnas av Statskontoret, presenterar statsförvaltningens mest aktuella teman och erbjuder en plats för nätverkande..
Anteckna dagen i kalendern: följande Valtio Expo ordnas 10.5.2022

Meddelande: Det inkommer även räkningar till din Suomi.fi-inkorg – var uppmärksam!

Användare av tjänsten Suomi.fi-meddelanden får alltid in- formation till e-posten vid meddelande i Suomi.fi-inkorgen. Observera att de organisationer som använder tjänsten också kan sända fakturor till din inkorg. Om fakturan inte betalas går även betalningspåminnelser till din Suomi.fi-inkorg. Var uppmärksam, så undviker du extra betalningspåminnelser och andra påföljder. Suomi.fi-meddelanden är trygg vid kommunikation med den..
Meddelande: Det inkommer även räkningar till din Suomi.fi-inkorg – var uppmärksam!

Välj den kanal som passar dig bäst!

Får du redan dina fakturor elektroniskt? En elektronisk faktura är ett miljövänligt och snabbt sätt att få fakturorna från myndigheterna. Visste du att du själv kan välja den mest lämpliga kanalen för att ta emot fakturorna? Överföringskanaler för konsumentkundernas elektroniska försäljningsfakturor är e-faktura, Suomi.fi-meddelanden och OmaPosti. Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet kommer i..
Välj den kanal som passar dig bäst!

Statskontoret konkurrensutsatte på statsförvaltningens vägnar den tekniska lösningen för en anmälningskanal för misstankar om missbruk

Statskontoret ansvarar på uppdrag av finansministeriet för anskaffningen samt underhållet och vidareutvecklingen av den tekniska lösningen för en anmälningskanal för misstankar om missbruk. Den tekniska lösningen är gemensam för statsförvaltningens organisationer. Lösningen gör det möjligt att ordna ämbetsverkens interna anmälningskanaler. Statskontoret har konkurrensutsatt den tekniska tjänsten. Besvärstiden för konkurrensutsättningen har gått ut och upphandlingsbeslutet har..
Statskontoret konkurrensutsatte på statsförvaltningens vägnar den tekniska lösningen för en anmälningskanal för misstankar om missbruk

Paytrail fortsätter som leverantör av tjänsten Suomi.fi-betalningar

Statskontoret konkurrensutsatte nätbetalningstjänsten Suomi.fi-betalningar i samband med att tjänsteleverantörens femåriga avtalsperiod gick ut. Paytrail vann konkurrensutsättningen och fortsätter som leverantör för tjänsten Suomi.fi-betalningar. Paytrail och Statskontoret har nu undertecknat ett avtal om Suomi.fi-betalningar som trädde i kraft 1.11.2021. Paytrail har fungerat som nätbetalningstjänst för Statskontorets tjänst Suomi.fi-betalningar sedan 2016. Betalningssystemet valdes även då genom öppen..
Paytrail fortsätter som leverantör av tjänsten Suomi.fi-betalningar

Statliga ämbetsverks fakturor kan nu också betalas med MobilePay

Finland är en föregångare inom digitalisering även inom statens tjänster, och i höstens elektroniska fakturering inleds en ny fas. Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet inför MobilePay som betalningssätt till de statliga ämbetsverkens försäljningsfakturor. Målet är att främja ökad elektronisk fakturering och underlätta kontakten med ämbetsverken. Palkeet är ett servicecenter för statens ekonomi- och..
Statliga ämbetsverks fakturor kan nu också betalas med MobilePay

Statens revisionsverk: kostnadsstödet var bättre riktat till behövande än andra coronastöd

Statens revisionsverk reviderade de coronastöd som företagen beviljades 2020. Statskontorets kostnadsstöd i första omgången var bättre riktat till behövande än de andra granskade coronastöden. Dessa var stödet som Business Finland och NTM-centralerna delade ut till utvecklingsprojekt. Cirka 126 miljoner euro i kostnadsstöd delades ut under den första omgången och ca 1,3 miljarder euro i utvecklingsstöd...
Statens revisionsverk: kostnadsstödet var bättre riktat till behövande än andra coronastöd

Analys: Mål för hållbar utveckling identifierade i statsförvaltningen

I statsförvaltningen identifierades man mål för hållbar utveckling flitigt. En analys av målvalen visar att minst tre organisationer hade identifierat varje mål för hållbar utveckling som relevant för deras verksamhet. Möjligheterna till inflytande är emellertid inte jämnt fördelade över alla mål. I Statskontorets anvisning om förberedelserna inför statsförvaltningens enhetliga ansvarsrapportering (VK/43766/00.00.01.06.01/2020) ombads alla ministerier, ämbetsverk..
Analys: Mål för hållbar utveckling identifierade i statsförvaltningen

Paytrail Abp fortsätter som leverantör för tjänsten Suomi.fi-betalningar

Statskontoret konkurrerade om en ny leverantör för nätbetalningstjänsten Suomi.fi-betalningar. Överklagandetiden för anbudet har gått ut och upphandlingsbeslutet är slutgiltigt. Ibruktagandet av den nya tjänsten kommer att ske under våren 2022, då pilotering av tjänsten påbörjas och hösten 2022, då distributionen av tjänsten kommer att genomföras centralt. Statskontoret anordnar två finskspråkiga webbinarier med samma innehåll för..