Sökresultaten

Maximibeloppen för BSP-lån stiger

Höjningarna av maximibeloppen för BSP-räntestödslån träder i kraft 15.4.2021 och gäller lån som lyfts detta datum eller senare. I kommunindelningen läggs en ny grupp till för Tammerfors och Åbo. Bakgrunden...
Maximibeloppen för BSP-lån stiger

En uppdaterad version av AURA-handboken har publicerats

En ny version av handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering, AURA, har publicerats den 13 april 2021. Ändringarna i AURA-handboken gäller definitionen av ett materielkonto (kapitel 3.2.4.3 Ämnen,...
En uppdaterad version av AURA-handboken har publicerats

Vårens fakturor för amorteringar på nyskifteslån, förfallodag 15.5.2021

Lånen för följande projekt ska betalas för första gången: Kokonkylä ägoreglering Ägoreglering i Alajoki i Kauhava Alhonkulma–Laihela ägoreglering Eurakoski–Harola ägoreglering Kalax–Tjärlax ägoreglering Vesiluoma–Koukkuluoma ägoreglering Ägoregleringar i kommunerna Repuli, Vindala och...
Vårens fakturor för amorteringar på nyskifteslån, förfallodag 15.5.2021

Valideringen av nätfakturor enligt Europanormen inleddes

Nätfakturaoperatörerna har börjat validera nätfakturor enligt den europeiska normen. Från och med början av april 2021 tar staten endast emot nätfakturor enligt Europanormen. Målet med ändringen är att styra företagen...
Valideringen av nätfakturor enligt Europanormen inleddes

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2020 är färdigt

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2020 har undertecknats och överlämnats till finansministeriet. Statens bokslut upprättas utifrån budgetekonomin i statsbudgeten. Statskontorets förslag till statsbokslutet inkluderar statens intäkts- och kostnadskalkyl, balansräkningen,...
Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2020 är färdigt

Visualiseringen av statsbokslutet 2020

Statens ämbetsverk och institut upprättar årligen sitt bokslut innan utgången av februari. I bokslutet ingår verksamhetsberättelsen, budgetens realiseringskalkyl, intäkts- och utgiftskalkylen och balansräkningen samt noterna. Statskontoret samlar ämbetsverkens och institutionens...
Visualiseringen av statsbokslutet 2020

Nytt projekt: Härkmeri invallningsområdes iståndsättning

Kommunen: Kristinestad Lånets första förfallodag: den 30 april 2021 Ytterligare information: Juha Kärkkäinen vattenhushållningsplanerare NTM-centralen / Södra Österbotten Miljö och naturresurser / Vattenresurser Wolffskavägen 6 Postaddress: PB 262, 65101 Vasa...
Nytt projekt: Härkmeri invallningsområdes iståndsättning

Workshoppen Ansvarighet synliggjord: Att mäta handavtryck

När de viktigaste Förenta Nationernas (FN) mål för hållbar utveckling för ditt ministerium, ämbetsverk eller inrättning har identifierats, hur kan man hitta rätt indikatorer för sin egen handavtryck? Vad ska...
Workshoppen Ansvarighet synliggjord: Att mäta handavtryck