Sökresultaten

Referenser vid elektronisk fakturering i militärskadeärenden

Statskontoret har övergått till nätfakturering vid betalning av fakturorna på rehabilitering av specialgrupper, makor och änkor, resekostnader för krigsinvalider som kallats till rehabilitering, extra kostnader för anstaltsvård samt krigsinvalidernas dagsrehabilitering. Serviceproducenten ska skicka fakturorna för ovannämnda ersättningsslag som nätfakturor via OpusCapita Group Oy, som är statsförvaltningens nätfakturaoperatör. Olika ersättningsslag får inte debiteras med en och..

Sammanlagt 1 sökresultat.