Sökresultaten

Hur och när ansöker man om evenemangsgaranti?

Evenemangsarrangörerna ansöker om evenemangsgaranti från Statskontoret. Evenemangsgaranti kan sökas 1.6.-31.8.2021. Evenemangsgarantins e-tjänst öppnas 15.6. I början på juni kan evenemangsgaranti sökas med pdf-formulär. Vi rekommenderar, om möjligt, att använda det elektroniska formuläret, ifall evenemanget inte ordnas i början på juni. Den till evenemangsgarantin relaterade ansökningen om ersättning är 15.9.-17.12.2021.

Till vilken typ av evenemang kan evenemangsgaranti inte beviljas?

Evenemangsgaranti beviljas inte till evenemang som ordnas regelbundet under hela året. Sådana här evenemang är till exempel uppträdanden, konserter och teaterverksamhet som ordnas varje vecka eller idrottsevenemang på serienivå. Utbildnings- och kulturministeriet öppnar egen ansökan för den här typen av evenemang. Evenemangsgaranti beviljas inte till företagens kund- och personalevenemang eller till övriga evenemang som är..

Hur stor är evenemangsgarantiersättningen?

Storleken på evenemangsgarantins ersättningsbelopp beror på uppstådda och i förväg angivna kostnader. Om evenemanget tvingas ställas in enligt myndighetsbeslut eller enligt lagen ersätts 85 procent av de i förväg angivna och uppstådda kostnaderna. Av de uppstådda kostnader som underleverantörerna angett görs avdrag för de betalningar som de fått. Om evenemanget tvingas organiseras i mindre skala..

Kvartalsuppgifterna om kommunernas ekonomi har för första gången publicerats i tjänsten Granskakommuner.fi

Ansvaret för insamlingen av kommunernas ekonomiska information överfördes för kvartalsuppgifternas del från Statistikcentralen till Statskontoret i början av 2021. Nu finns den kommunala ekonomins första utfallsuppgifter som rapporteras kvartalsvis i Statskontorets tjänst Granskakommuner.fi. Statskontorets tjänst Granskakommuner.fi kommer att utvidgas under det kommande året För närvarande finns kommunernas och samkommunernas budget- och planinformation tillgänglig i tjänsten..
Kvartalsuppgifterna om kommunernas ekonomi har för första gången publicerats i tjänsten Granskakommuner.fi

Vem kan ansöka om evenemangsgaranti?

Evenemangsgarantin gäller publikevenemang som ordnas för minst 200 personer under tidsperioden 1.6.-7.12.2021. Garantin kan sökas av etablerad och professionell evenemangsarrangör. Evenemangsarrangören ska ha ett FO-nummer, permanent organisation och en omsättning för år 2019 på över 150 000 euro. En typisk etablerad evenemangsarrangör har anställda men kan även vara ensamföretagare. Till evenemangsgarantin hör till exempel konst-..

Vad är evenemangsgaranti?

Målet med evenemangsgarantin är att minska evenemangsarrangörernas ekonomiska risker. Evenemangsgarantin är en på förhand överenskommen betalningsförbindelse som ges till evenemangsarrangören för de kostnader som evenemangsarrangören angett. Om evenemanget ställs in eller omfattningen av den begränsas enligt lag eller myndighetsbestämmelse, betalas ersättning för uppstådda kostnader. Evenemangsgarantins ersättningsansökan öppnas 15.9.

Offentlig förvaltning vill leda genom information – att rätta till ”gissningskunskap” och fördela ansvaret utgör utmaningen

Allt fler organisationer inom den offentliga förvaltningen använder data som stöd för beslutsfattandet, men endast en liten del har en helt databaserad verksamhet. Även om tekniken redan finns tar det tid att förändra människors vanor. Närmare hälften (44 %) av dem som svarade på utredningen berättar att deras organisation inte har någon enskild eller synlig..
Offentlig förvaltning vill leda genom information – att rätta till ”gissningskunskap” och fördela ansvaret utgör utmaningen

Statskontoret bereder nya statsunderstödstjänster

Statskontoret deltar i ett projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten som leds av finansministeriet. Statskontoret får som ny lagstadgad uppgift att producera webbtjänster för dem som ansöker om och de som beviljas statsunderstöd samt de myndigheter som beviljar understöd. I helheten ingår tre webbtjänster: Administreraunderstod.fi är en tjänst för statsbidragsmyndigheter för behandling av statsunderstödsprocesserna. Sokunderstod.fi förenar ansökningarna om..
Statskontoret bereder nya statsunderstödstjänster

En del av kostnadsstödsansökningarna hanteras på nytt

Statskontoret har upptäckt ett tekniskt fel i löneuppgifterna som används i hanteringen av kostnadsstödet. På grund av felet, kommer en del av kostnadsstödsansökningarna att hanteras på nytt. Vi beklagar det besvär som det inträffade orsakar. Felet gäller löneuppgifter. Under den tredje omgången av kostnadsstödet skulle semesterlön och semesterersättning elimineras från dessa löneuppgifter. På grund av..
En del av kostnadsstödsansökningarna hanteras på nytt

Information om webbplatsen Valtiokonttori.fi

Webbplatsen Valtiokonttori.fi är Statskontorets centrala informationskanal. På vår webbplats betjänar vi våra kunder som är statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, samfund och företag. Den här webbplatsen är informativ till sin karaktär. Du kan ge respons om webbplatsen via responsformuläret i nedre kanten eller direkt till Statskontorets Kommunikation: viestinta@valtiokonttori.fi. Rekommenderade webbläsare Statskontorets webbsidor kan användas med alla de..

Statistik: Ersättning för stängning

Föregående dags uppgifter uppdateras varje vardag i rapporten nedan. Tidpunkten för senaste uppdateringen anges i rapporten. I rapporten finns det information om antalet ansökningar, hanteringssituationen och gjorda beslut. Statskontoret sammanställer statistik om ersättnings- och skadetjänster. Mer information om statistiken finns under knappen för fler alternativ (…) i övre högra hörnet. Uppgifterna kan även laddas till..

Kunden annullerade helt sin reservering på grund av stängningen av restaurangen och hade ännu inte betalat något för reserveringen, eller hade betalat en förskottsavgift. Hur beaktas detta i ersättningen?

Ersättningen för stängning baserar sig på företagets uppgifter gällande jämförelseperioden för stäningsersättningen som är februari 2021. Beräkningen av ersättningen grundar sig på de kostnader och löneuppgifter som företaget angett samt på företagets uppgifter om hur stor del av verksamheten som direkt berörs av stängningen. Nedgången i till exempel företagets omsättning eller förlorad omsättning inverkar inte..

Kan företaget få ersättning för stängning om det inte hade alls någon omsättning för februari 2021?

Februari 2021 gäller som jämförelseperiod för ersättningen för stängning. Ersättning för stängning kan därför tyvärr inte fås, ifall företaget inte haft någon affärsverksamhet (omsättning) i februari 2021. Även företagets lönekostnader och övriga oflexibla kostnader beaktas enligt uppgifterna för februari 2021 vid beräkningen av stängningsersättningen. Ersättningen för stängning är kopplad till § 3 a i inkvarterings-..

Statens nätfakturastatistik

Utfallet av statens mål för nätfakturor följs upp med månatliga rapporter. I rapporten nedan kan du granska statistiskas uppgifter om statens försäljningsfakturor och inköpsfakturor. Du kan söka volymuppgifter om förmedlade försäljnings- och inköpsfakturor per kanal, bokföringsenhet och förvaltningsområde. Dessutom kan du granska andelar nätfakturor i procent på statsnivå, per förvaltningsområde eller bokföringsenhet. Uppgifterna kan sökas..

Paneldiskussion om smidiga offentliga upphandlingar 1.9.2021

Hur framskrider utvecklingen av offentlig upphandling inom staten och hur framskrider verkställandet av den nationella strategin för offentlig upphandling? Välkommen till statens koncernaktörers gemensamma paneldiskussion om smidiga offentliga upphandlingar. I paneldiskussionen dryftas smidiga offentliga upphandlingar med tanke på ansvarsfullhet, effektivitet och kunskapsledning. I panelen deltar ekonomidirektör Kirsi Koivusaari från Hansel, programdirektör Tarja Sinivuori-Boldt från finansministeriet,..
Paneldiskussion om smidiga offentliga upphandlingar 1.9.2021