Sökresultaten

Till vilken sektor allokeras boendestöd från Fpa?

Då Fpa betalar ut boendestöd till kommunen är motparten inte Fpa, eftersom det är fråga om ett hyresavtal mellan den boende och kommunen. Fpa har beviljat stödet till den boende, men betalar ut det direkt till kommunen, som kvitterar en del av den boendes hyra med det. För hyresintäkter är motparten hushållet (någon sektorinformation behövs..

Vilken sektor väljer man när en person har köpt en resa med en egen HRT-biljett och fakturerar kommunen för den?

När en anställd har betalat t.ex. HRT:s bussbiljett själv på en arbetsresa och ansöker om ersättning via en reseräkning, ska sektorn vara ”samkommun” (HRT:s sektor) eller ”hushåll” (betalningsmottagaren) på bokföringshändelsen? Hur gör man när det gäller momsavdragsrätten? Sektorn ska bestämmas utifrån trafikidkaren, men det kan vara utmanande rent systemtekniskt sett. I taxonomin efterfrågas sektorinformation bara..

Vad är sektorn för kreditkortsräkningar?

För räkningar från kreditkortsföretag är kreditkortsföretaget aldrig motpart, utan motparten är den ursprungliga säljaren. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för..

Vilken sektor ska användas om en utsökningsmyndighet/ett inkassoföretag bokför en betalning som drivits in från en person?

Betalning som drivits in från en person kan allokeras till sektor S14 hushåll, alltså inte enligt utsökningsmyndighetens sektor. Motparten är alltså inte inkassoföretaget eller utsökningsmyndigheten, utan sektorn väljs utifrån vem indrivningen gjorts från, alltså inte inkassoföretagets sektor. Vad gäller inkassoarvodet anges inkassoföretaget som sektorinformation. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller..

Ska uppgifterna korrigeras retroaktivt om sektorklassen har ändrats?

Om det handlar om ett fel av kommunen ska en retroaktiv korrigering göras. Om Statskontorets tjänst inte möjliggör retroaktiv korrigering (eftersom korrigeringarna görs i en öppen period) ska man i kommentarerna förklara varför t.ex. det finns ett utfall från en viss sektor på utgiftskontot i en tidigare period som sedan nollställs i rapporteringen av nästa..

Statistik: Evenemangsgaranti

Föregående dags uppgifter uppdateras varje vardag i rapporten nedan. Tidpunkten för senaste uppdateringen anges i rapporten. I rapporten finns det information om antalet ansökningar, hanteringssituationen och gjorda beslut. Statskontoret sammanställer statistik om ersättnings- och skadetjänster. Mer information om statistiken finns under knappen för fler alternativ (…) i övre högra hörnet. Uppgifterna kan även laddas till..

Delar evenemangsgarantin stödens maximigräns med kostnadsstödet?

Ja, evenemangsgarantin hör till samma ramstödpgrogram som tidigare kostnadsstödsomgångar. Om maximigränsen på 1,8 miljoner euro redan uppnåtts kan evenemangsgaranti inte betalas till företaget. Även om huvudarrangörens skulle ha uppnått maximigränsen, kan de trots det ansöka om evenemangsgaranti och ersättning betalas ut till sådana underleverantörer som inte uppnått den övre stödgränsen på 1,8 miljoner euro.

Kommer stödens maximigräns på 1,8 miljoner euro att förändras?

Till kostnadsstödets fjärde omgång kommer det ett stödprogram som möjliggör utbetalning av mera stöd för medelstora och stora företag. Se ytterligare information på: https://tem.fi/sv/-/proposition-till-riksdagen-ny-utlysning-av-kostnadsstod-nu-kan-ocksa-stora-fortag-soka-ersattning-for-stangning-av-kundlokaler

Hur ansöker man om ersättning?

Evenemangsgarantin realiseras som ersättning på hösten när ansökan om ersättning görs. Ansökningstiden för ansökan om ersättning är 15.9.-7.12. Ersättning för ett evenemang kan sökas när evenemangets huvudarrangör har anmält till Statskontoret att evenemanget ställts in eller ordnats i mindre omfattning. Anmälan ska göras till Statskontoret per e-post på adressen: evenemangsgaranti@statskontoret.fi. Evenemangsarrangören ska i sin amälan..

När anses ett evenemang som inställt enligt förutsättningarna som gäller för evenemangsgarantin?

Evenemanget anses som inställt om det med stöd av lagen eller myndighetsbestämmelse inte kan ordnas som planerat. Ett evenemang kan även anses som inställt om det enligt lag eller myndighetsbestämmelse högst 90 dagar innan evenemanget ska hållas är en begränsning i kraft som förhindrar att evenemanget kan ordnas. Evenemangsgaranti beviljas inte till ett evenemang som..

Kan man använda hjälpklassen Stödtjänst i förvaltnings- och stödtjänsterna i automatiserad ekonomirapportering och övervältra intäkter och utgifter till de ordinarie tjänsteklasserna så att den ursprungliga sektorklassen blir kvar i Stödtjänstklassen?

Ja. Sektorklassificeringen och det ursprungliga kostnadsslaget behöver inte följa med i övervältringen på summanivå, men då ska det ursprungliga externa kostnadsslaget och sektorn rapporteras med stödtjänstklass.

På vilka konton ska sektorn anmälas?

I rapporteringarna är de gula cellerna obligatoriska och har visualiserats med hjälp av Excel. Nivån på den sektorklassificering som krävs varierar, men en mer detaljerad specificering rör offentliga samfund, dvs. huvudsakligen staten och kommunerna. I resultaträkningen rapporteras en del av kontona på S13131, dvs. på kommunnivå och i balansräkningen är nivån fyrsiffrig. I andra än..