Sökresultaten

Handbok om statens bokföring 2021

Statskontoret Handbok om statens bokföring I STATSKONTORETS PUBLIKATIONER | BOKFÖRING 2/2021 Handbok om statens bokföring 2021 Ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten 9.2.2021 Ändringarna: • Kapitel 4: Tillagning av kapitel 4.13 Betalningar till internationella organisat- ioner. • Kapitel 6: Precisering i anvisningar gällande registrering av inkomster som fås mot mervärdeskatteutgifter i budgetbokföringen (kapitel..

Handbok om statens bokföring 2017

Handbok om statens bokföring 2017 Ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten Ändringshistoria (de viktigaste ändringarna): 29.11.2017 Kapitel 1: Allmän beskrivning av statens bokföring:  Lagen om statsbudgeten ändrades den 9 december 2016 genom lag 1053/2016. Till la- gen fogades 12 b § Skötseln av vissa ekonomiförvaltningsuppgifter, som trädde i kraft den 1 oktober..

Brottspåföljdsmyndigheten tilldelades Kaiku-priset för nytt arbete 2019

Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsmodell Työkkärit vankiloissa! (TE-byråerna i fängelserna), som utvecklats inom ramen för projektet Fängelsetiden som en möjlighet, har tilldelats Kaiku-priset för nytt arbete. Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen delade ut priset under evenemanget Valtio Expo på Marina Congress Center i Helsingfors. Priset delas ut av Statskontoret i samarbete med projektet Työ 2.0. Kaiku-priset för nytt arbete..

Konton i bokföringen och kontoplan

Bokföringsenheter, statliga fonder utanför budgeten och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning Konton i bokföringen Enligt 42 b § 4 mom. i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) (ändrad genom 600/1997) meddelar Statskontoret närmare föreskrifter om kontosystemet och kontoförteckningarna. Statskontoret har i dag beslutat meddela en föreskrift om affärsbokföringens kontoplan, tilläggsindelningar som används i Kieku-systemet uppgörande av..

God praxis inom processen Från beställning till indrivning

Bokföringsenheter och statliga fonder utanför budgeten God praxis inom processen Från beställning till indrivning Statens ekonomiförvaltningsstrategi för 2020 förutsätter att ekonomiförvaltningsprocesserna utvecklas och arbetsfördelningen förtydligas. I dessa anvisningar beskrivs uppgifter som berör olika delområden inom processen Från beställning till indrivning. Anvisningarna har gjorts upp i samarbete med Statskontoret och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning..

Gränsen för krigsinvaliders institutionsvård sänks

Gränsen för krigsinvaliders institutionsvård sänks Lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) ändras 1.1.2019 så att de krigsinvalider som har skadats eller drabbats av sjukdom i Finlands krig 1939–1945 har möjlighet att få institutionsvård beviljad av Statskontoret, om de har en invaliditetsgrad på 10 procent eller mer. Tidigare har det krävts en invaliditetsgrad på minst..

Rapport: Endast få ämbetsverk har ansvaret i kärnan av sin strategi

Slutrapporten för pilotprojektet Ansvarighet synliggjord som förenhetligar praxisen inom statens ansvarsrapportering belyser statens utmaningar inom rapporteringen om hållbar utveckling. Man har redan länge fäst uppmärksamhet vid ansvarets olika delar, men inga centraliserade åtgärder eller rapportering i ärendet har förekommit. I slutrapporten presenteras en plan för hur statens ansvarsrapportering bör framskrida. Statskontoret styr beskrivningen av ekonomin..
Rapport: Endast få ämbetsverk har ansvaret i kärnan av sin strategi

Ansökningstiden för kostnadsstöd går ut 26.2. ­­– ansök om kostnadsstöd nu

Ansökningstiden för kostnadsstöd går ut 26.2.2021 kl. 16.15. Av ansökningstiden återstår alltså ungefär en vecka. Statskontoret uppmanar vänligen alla företag som har rätt till kostnadsstöd att ansöka om stöd. Ansökningarna ska vara framme senast 16.15 Det lönar sig att göra ansökan om kostnadsstöd i tid. Ansökningarna ska vara Statskontoret tillhanda 26.2.2021 kl. 16.15 oberoende av..
Ansökningstiden för kostnadsstöd går ut 26.2. ­­– ansök om kostnadsstöd nu

Meddelande: Ansökningstiden för kostnadsstöd går ut 26.2 kl. 16.15

Ansökningstiden för kostnadsstöd pågår ännu i två veckor. Stödet söks elektroniskt på Statskontorets webbplats. Vi hoppas att alla företag för vilka kostnadsstödet av avsett ansöker om stöd. Ansökan ska vara sparad och skickad i e-tjänsten senast 26.2.2021 kl. 16.15. Det lönar sig dock att skicka in ansökan i god tid, eftersom man inte kan ansöka..
Meddelande: Ansökningstiden för kostnadsstöd går ut 26.2 kl. 16.15

Pressmeddelande: Kostnadsstöd har betalats till ett belopp på över 33 miljoner euro

Antalet ansökningar är större än under den första omgången. Företagen har redan i tre veckor kunnat ansöka om kostnadsstöd hos Statskontoret. Sammanlagt 8 226 stödansökningar har inkommit. Det är 2 298 fler än under de tre första veckorna av den första ansökningsomgången för kostnadsstöd, då 5 928 ansökningar inkom. Hittills har över 33 miljoner euro..
Pressmeddelande: Kostnadsstöd har betalats till ett belopp på över 33 miljoner euro

Pressmeddelande: Kostnadsstöd har hittills utbetalas för nästan 23 miljoner euro – nu är det dags att ansöka

Företagen har under tre veckors tid kunnat söka temporärt kostnadsstöd från Statskontoret. Statskontoret genomförde snabbt och framgångsrikt ett exceptionellt digitalprojekt i statsförvaltningen. Utgångspunkten för realiseringen var kundupplevelse och servicetänkande. Tjänsten planerades och skapades på mindre än två månader. Kunderna tackar för den lyckade tjänsten och positiv respons har kommit även från intressenter och beslutsfattare. Bakgrunden..
Pressmeddelande: Kostnadsstöd har hittills utbetalas för nästan 23 miljoner euro – nu är det dags att ansöka

Vilka uppgifter gäller rapporteringshelheterna?

Innehållsbeskrivningen finns i kolumnerna A och G i XBRL-taxonomipaketets fil Raportointikokonaisuudet_kunnat.xlsx. Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna Mer..

Var hittar jag tidtabellen för insamlingen av uppgifter?

Tidtabellen för insamlingen av uppgifter finns på Statskontorets webbplats:  Kommunekonomins tjänster > Rapportering av ekonomiska information – tidtabell. Tidsgränserna för rapporteringen av de olika rapporteringshelheterna finns i XBRL-taxonomipaketets  fil Raportointikokonaisuudet_kunnat.xlsx Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av..

Med vilken tidtabell genomförs reformen?

Från och med år 2021 kommer Statskontoret att ansvara för insamlingen av kommunernas ekonomiska uppgifter. Fram till dess sköter Statistikcentralen uppgiften (Obs! Statistikcentralen samlar ännu in kommunernas ekonomiska uppgifter för statistikåret 2020 (bokslutet) 2021). Till Kommunekonomins informationstjänst skickas följande uppgifter in: 2020: budget- och ekonomiplanuppgifterna för 2020 2021: Kvartalårsinsamling för alla kommuner 2022 Insamling av..

Var hittar jag rapporteringshelheterna?

Rapporteringshelheterna finns i taxonomipaketet, till exempel i filen https://www.avoindata.fi/data/dataset/sbr-taksonomia Raportointikokonaisuudet_kunnat.xlsx. Mer information om kommunekonomins tjänster >

Så här hos oss – Statskontorets tankar om ansvarighet i rapporteringen

Ansvar, hållbar utveckling och den egna verksamhetens inverkan på globala utmaningar – vilken abstrakt djungel av begrepp! Vilken nytta har staten av att utarbeta ansvarsrapporteringen? Och framför allt, hur ska vi komma igång med processen? Statskontoret har utarbetat en sammanställning över hur ämbetsverket har börjat planera och utarbeta en ansvarsrapport som ska publiceras våren 2022...
Så här hos oss – Statskontorets tankar om ansvarighet i rapporteringen

Dataskyddsbeskrivning: Statens skadeståndsansvar

Utarbetats 3.10.2017 1. Personuppgiftsansvarig Namn: Statskontoret Adress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 Statskontoret Andra kontaktuppgifter: tfn. 0295 50 2000, registrator@statskontoret.fi 2. Kontaktperson i ärenden som gäller registreta Namn: Medborgartjänster / Juridiska tjänster / Anne Matilainen Adress: Medborgartjänster, PB 14, 00054 Statskontoret Andra kontaktuppgifter: registrator@statskontoret.fi 3. Dataskyddsansvarig dataskyddsombud@statskontoret.fi 4. Syfte med behandling av personuppgifter..

Processen för centraliserade valutatransaktioner utvidgas till samtliga ämbetsverk

De viktigaste valutamässiga betalningsflödena för de ämbetsverk som omfattas av statens budgetekonomi har redan i flera år sköts effektivt med hjälp av centraliserad valutahandel och betalningsprocesser som sparar på resurser. Statskontoret har centraliserat köpt nödvändiga valutor för betalningarna som ämbetsverken har kunnat använda sig av vid sina valutatransaktioner. För staten har processen bland annat möjliggjort..
Processen för centraliserade valutatransaktioner utvidgas till samtliga ämbetsverk