Sökresultaten

Statsekonomins finansieringsanalys, oktober

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, oktober (pdf)  Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys, september

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, september (pdf)  Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Främjandet av kvalitetsarbetet överförs från Statskontoret till HAUS i november

Främjandet av kvalitetsarbetet i organisationer inom den offentliga sektorn och uppgifterna som anknyter till kvalitetsutvärderingsmodellen CAF överförs från och med ingången av november från Statskontoret till HAUS kehittämiskeskus Oy. CAF, Common Assestment Framework, är en övergripande referensram för självutvärdering av kvaliteten i samtliga organisationer inom den offentliga förvaltningen. HAUS är å sin sida ett statsägt..

Tack för att du besökte vår avdelning på Kommunmarknaden

Kommunmarknaden är kommunsektorns största årliga evenemang och samlade 7 800 besökare och över 180 utställare i Kommunhuset den 12–13 september 2018.  Statskontoret hade en gemensam avdelning med Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). ”På Statskontorets och ARA:s gemensamma avdelning spred vi information om Statskontorets verksamhet och om åtgärder för att sanera ekonomin och finansieringsarrangemang som..

FM: Arbetsgrupp föreslår ändringar i organiseringen av statens skuldhantering

Källa: finansministeriets pressmeddelande 21.9.2018 En arbetsgrupp som dryftat utvecklingen av statens skuldhantering föreslår att statens skuldhantering och skötseln av statens betalningstrafik skulle överföras till ett separat skuldkontor. Statsskulden har fördubblats efter finanskrisen samtidigt som statens indirekta exponeringar också fördubblats. Skuldskötselns risker i euro har därmed också ökat. De operativa riskerna med skuldhantering har ökat, eftersom..

Annuitetsjusteringar och räntor i aravalån år 2019

Statskontoret har publicerat en sammanställning av räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna på lån med fasta villkor gäller fr.o.m. 1.4.2019. De övriga annuitetsjusteringarna och ränteändringarna träder i kraft fr.o.m. 1.3.2019. Statskontoret har också fattat beslut om referensräntan för aravahyreshuslån och bostadslån samt referensräntan för ägarbostadsaravalån. Besluten om referensräntor finns på Statskontorets..

Statsekonomins finansieringsanalys, augusti

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, augusti (pdf) Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys, juli

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, juli Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys, juni

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, juni Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys, maj

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, maj Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Störningen i e-tjänsten för lånekunder har åtgärdats

18.6.2018 kl. 16.17 Störningen i e-tjänsten för lånekunder har åtgärdats och tjänsten fungerar normalt. 15.6.2018 Lånekundernas e-tjänst är tillfälligt ur bruk Det går för närvarande inte att logga in i e-tjänsten för lånekunder på grund av en tillfällig störning. Vi beklagar olägenheten som störningen medför. Ytterligare information: Produktutvecklingslån: Tfn 0295 50 2530E-post: yritysluotot(at)valtiokonttori.fi Aravalån: Tfn..

Statsekonomins finansieringsanalys, april

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, april Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Vårens fakturor för amortering av grundtorrläggningslån och nyskifteslån

Statskontoret skickar i april och maj fakturor till kunder med grundtorrläggningslån och nyskifteslån. Förfallodagen för grundtorrläggningslån är 30.4 och för nyskifteslån 15.5. Lånen för projekten nedan förfaller till betalning för första gången. Grundtorrläggningslån: Grundtorrläggning i Letkava Grundtorrläggning av Kuikkisenoja Sidländs- och Skogsängsdiket Nyskifteslån: Ägoreglering i Haapakoski TN:o 2004-106818 i byarna i Lappo stad Nyskifte av..

Fråga om BSP-sparande eller BSP-lån på chatten den 26.4. kl. 10-11

Statskontoret ordnar en Facebook-diskussion torsdagen den 26 april kl. 10-11 där finansieringsrådgivare Anitta Kabanow och finansieringssekreterare Pia Saaristo svarar på frågor om BSP-sparande och BSP-lån. Du måste ha ett Facebook-konto för att delta i diskussionen. Om du inte har något Facebook-konto så kan du skicka dina frågor till adressen kommunikation(at)statskontoret.fi. Vi kommer att publicera dina..

Statsekonomins finansieringsanalys, mars

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, mars Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys, februari

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, februari Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys, januari

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, januari Ytterligare information: Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2017

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2017 har undertecknats och lämnats till Finansministeriet. Finansministeriets pressmeddelande 21.3.2018: Statskontorets förslag till statsbokslutet för 2017 färdigt Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2017

Statsekonomins finansieringsanalys, december

Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, december Ytterligare information:Statsekonomins månatliga finansieringsanalys