Sökresultaten

Bekanta dig med AURA: Kubmodellen

Välkommen på webbinar med finansministeriet och Statskontoret! Vi bjuder dig in till ett webbinarium för att bekanta dig närmare med Handbok för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA). I detta webbinarium fokuserar vi på kubmodellen. Den automatiserade rapporteringen av de faktiska ekonomiska uppgifterna grundar sig i regel på kubmodellen, exempelvis i rapporteringsuppsättningarna för kommunernas och..
Bekanta dig med AURA: Kubmodellen

Teckna trafikförsäkringen i tid för att undvika extra avgifter

År 2020 fick mer än 46 000 bilister en försummelseavgift för trafikförsäkring. Även en liten försening med att teckna trafikförsäkring kommer att resultera i en avgift på minst 75 euro. Ett fordon ska alltid ha en giltig trafikförsäkring. Även till exempel mopeder, terränghjulingar, snöskotrar, släpvagnar och även s.k. ”åkerbilar” måste vara försäkrade. Även ett fordon..
Teckna trafikförsäkringen i tid för att undvika extra avgifter

Om bokföring av samordningssituationer i samfinansierad verksamhet

  Fråga I kapitel 7.5.3 i Handboken om statens bokföring ges anvisningar om bokföring av samordningssituationer i samfinansierad verksamhet. Handboken innehåller också exempel på registreringar i ett fall där finansiären är en instans utanför budgetekonomin och där projektparterna inte fakturerar varandra, utan in- och utbetalningarna sker baserat på finansiärernas utbetalningsbeslut (baserat på genomförarnas utbetalningsansökningar). Hur..

Om bokföring av försäljningar och inköp mellan statens ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten

Fråga Kontoplanen för affärsbokföringen har i början av 2020 utökats med nya kostnadskonton för interna transaktioner. Hur väljer man rätt konto för en faktura från ett annat ämbetsverk eller en annan inrättning bland dessa? Hur bokförs transaktioner mellan ett ämbetsverk och en statlig fond utanför budgeten? Svar (utfärdat 14.2.2020, undantag från fondens bokföring av mervärdesskatt..

Om bokföring av utgifter som överförs till ett annat ämbetsverk

Fråga Vi har betalat en utgift som tillhör ett annat ämbetsverk. Hur ska den hanteras i bokföringen? Utgiften faktureras av detta andra ämbetsverk (det är fråga om en utgift som ska genomfaktureras). Är det möjligt att få anvisningar om användningen av affärsbokföringskontot 19920 Utgifter som överförs till en annan bokföringsenhet? Och hur ska en faktura,..

Digitalisera upphandlingen! -webbinar, del 1

Varmt välkommen att delta i den första delen av webbinarieserien Digitalisera upphandlingen! Digitalisera upphandlingen! är en del av projektet Företagets digitala ekonomi och dess syfte är att främja digitaliseringen av upphandlingar i Finland. Vid webbinarierna som är öppna för alla kan också deltagarna påverka utvecklingsarbetets olika innehåll. Evenemanget som ordnas den 13 oktober består av..
Digitalisera upphandlingen! -webbinar, del 1

Om bokföring av kostnaderna för inkvartering av civiltjänstgörare

  Fråga Hur bokförs ersättningarna för kostnader för inkvartering av civiltjänstgörare enligt civiltjänstlagen (28.12.2007/1446) samt den ersättning för dessa kostnader som ämbetsverket erhåller från NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter? Svar (utfärdat 7.5.2021) När ett ämbetsverk betalar kostnader för inkvartering av en civiltjänstgörare bokförs kostnaden på affärsbokföringens konto 45100 Övriga kostnadsersättningar och på det budgetbokföringskonto..

Om partnerkoden och dess användning i registreringar

  Frågor om partnerkoden och dess användning i registreringar Vad är partnerkoden och när ska den användas? När ska partnerkoden korrigeras med ett memorialverifikat? Varför anges i Handboken om statens bokföring inte en partnerkod för alla registreringar, trots att den anges för motsvarande registreringar i Kieku? Varför har en del av affärsbokföringskonton som innehåller interna..

Nyheter från kontoret 4/2021 har publicerats

Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret 4/2021 har publicerats den 23 september. Vi plockar ut aktuella smakprov från vårt omfattande verksamhetsfält till nyhetsbrevet. Nyheter på svenska i detta brev: Allmänt Aktuellt om coronastöd för företag Tjänsten Sokunderstod.fi har publicerats, Brandskyddsfonden deltar i pilotförsöket Ekonomi Förberedelser inför bokslutet Kontroller av ekonomiförvaltningens uppgifter Höstens evenemang inom statens ekonomiförvaltning..
Nyheter från kontoret 4/2021 har publicerats

Aktuellt om coronastöd för företag

Den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd inleddes vid Statskontoret 17.8. Intresset för stödet har i början av den fjärde ansökningsomgången varit något måttligare än under de tidigare omgångarna: fram till 9.9 har sammanlagt cirka 11 000 ansökningar lämnats in. Hittills har 7000 av ansökningarna avgjorts. För 82 procent av de avgjorda ansökningarna har beslutet varit positivt...

Konton i bokföringen och kontoplan

Konton i bokföringen Enligt 42 b § 4 mom. i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) (ändrad genom 600/1997) meddelar Statskontoret närmare föreskrifter om kontosystemet och kontoförteckningarna. Statskontoret har i dag beslutat meddela en föreskrift om – affärsbokföringens kontoplan, – tilläggsindelningar som används i Kieku-systemet – uppgörande av konton för reserverade anslag, – konton för transaktioner som..

Tjänsten Sokunderstod.fi har publicerats, Brandskyddsfonden deltar i pilotanvändningen

Första versionen av den nya tjänsten Sokunderstod.fi avsedd för utlysning av statsunderstöd och för att söka statsunderstöd har nu publicerats. Bekanta dig med tjänsten på adressen www.sokunderstod.fi. Inledningsvis pilottestas tjänsten först med att man publicerar meddelanden om utlysning av Brandskyddsfondens (PSR) allmänna understöd som användarna kan läsa. Statsunderstöd söks ännu i enlighet med Brandskyddsfondens nuvarande..
Tjänsten Sokunderstod.fi har publicerats, Brandskyddsfonden deltar i pilotanvändningen

Coronastödens kontaktuppgifter

Företagens kostnadsstöd Ring: 0295 50 3050, kundtjänsten är öppen må-fre kl 9.00-15.00 Skicka e-post: kostnadsstod@statskontoret.fi Stöd för icke täckta fasta kostnader Ring: 0295 50 3510, kundtjänsten är öppen må-fre kl 9.00-12.00 Skicka e-post: storaforetag.kostnadsstod@statskontoret.fi Ersättning för stängning till medelstora och stora företag Ring: 029 550 3510, kundtjänsten är öppen må-fre kl 9.00-12.00. Skicka e-post: storaforetag.kostnadsstod@statskontoret.fi..

Anmälan om evenemang som ställs in eller ordnas i mindre omfattning

Evenemangsarrangören ska anmäla till Statskontoret om evenemanget ställs in eller ordnas i mindre omfattning. Statskontoret ger inte skilt beslut och tar inte på förhand ställning till enstaka avbokningsanmälningar eller restriktioner. Anmälan möjliggör en smidig ansökan om ersättning via e-tjänsten enligt evenemangsgarantin till huvudarrangören och underleverantörerna. Anmälan om inställt evenemang öppnar den elektroniska blanketten för ansökan..

Statsförvaltningens ansvarsarbete synliggörs

I anvisningen som publicerades i september 2021 uppmuntrar Statskontoret alla organisationer inom statsförvaltningen att med hjälp av öppen ansvarsrapportering berätta för det övriga samhället om sin egen roll när det gäller att möjliggöra en hållbar utveckling. Ansvarsrapporteringen är ett sätt att synliggöra det arbete som ministerier, ämbetsverk och inrättningar utför för att främja en hållbar..
Statsförvaltningens ansvarsarbete synliggörs

Ansvarsrapportering i statsförvaltningen

Statskontoret rekommenderar att alla statliga ministerier, ämbetsverk och inrättningar årligen utarbetar en ansvarsrapport om sin verksamhet med hjälp av denna anvisning. Rapporten kan utarbetas på förvaltningsområde-, ämbetsverks- eller bokföringsenhetsnivå. Rapporten omfattar ett kalenderår och publiceras före utgången av april följande år. Statskontoret ber att organisationen meddelar per e-post till vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi när rapporten kommer att publiceras..

En ny podcast för hösten: Tiedon luo – utforskar framtiden för arbete och ledarskap

I podcasten Tiedon luo tar Henni Purtonen lyssnarna med på en resa under vilken man utforskar viktiga frågor om framtidens arbete och ledarskap. I varje avsnitt bidrar gästernas erfarenheter och observationer av världen till att rama in ett visst ämne med anknytning till samhället eller arbetslivet. Henni pratar också med gästerna om livet, drömmar och..
En ny podcast för hösten: Tiedon luo – utforskar framtiden för arbete och ledarskap

Coronastödens kontaktuppgifter

Företagens kostnadsstöd Ring: 0295 50 3050, kundtjänsten är öppen må-fre kl 9.00-15.00 Skicka e-post: kostnadsstod@statskontoret.fi Stöd för icke täckta fasta kostnader Ring: 0295 50 3510, kundtjänsten är öppen må-fre kl 9.00-12.00 Skicka e-post: storaforetag.kostnadsstod@statskontoret.fi Ersättning för stängning till medelstora och stora företag Ring: 029 550 3510, kundtjänsten är öppen må-fre kl 9.00-12.00. Skicka e-post: storaforetag.kostnadsstod@statskontoret.fi..

Annuitetsjusteringar och räntor i aravalån år 2022

Statskontoret har publicerat information om räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna och annuitetsjusteringarna träder i kraft fr.o.m. 1.3. eller 1.4.2022. Statskontoret har också fattat beslut om referensräntan för aravahyreshuslån och bostadslån samt referensräntan för ägarbostadsaravalån. Besluten om referensräntor finns på Statskontorets webbsidor: Aravalån till samfund – Allmännyttig ränta och referensräntor fastställda..
Annuitetsjusteringar och räntor i aravalån år 2022

Ansökan om ersättning för stängning möjlig för småföretagare i Kajana

Styrelsen för Kajana social- och hälsovårdssamkommun gav i Kajana regionen en stängningsbestämmelse för tidsperioden 1.-15.9.2021. motsvarande regionförvaltningsverkets stängning som grundar sig på paragraf 58 g enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Bestämmelsen gällde alla enligt lagen om smittsamma sjukdomar paragraf 58 g moment 4 avsedda i Kajana stads område belägna kund-, deltagarlokaler och väntrum. Norra Finlands..