Sökresultaten

Användningen av coronapass för evenemang

Lag eller myndighetsbestämmelse anses i princip inte ha begränsat ordnandet av ett evenemang om användningen av coronapasset skulle ha gjort det möjligt att ordna evenemanget så att säga utan begränsningar.

Nyheter från kontoret 5/2021 har publicerats

Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret 5/2021 har publicerats den 25 november. Vi plockar ut aktuella smakprov från vårt omfattande verksamhetsfält till nyhetsbrevet. Nyheter på svenska i detta brev: Allmänt Anteckna dagen i kalendern: följande Valtio Expo ordnas 10.5.2022 Statskontoret konkurrensutsatte på statsförvaltningens vägnar den tekniska lösningen för en anmälningskanal för misstankar om missbruk Statens revisionsverk:..
Nyheter från kontoret 5/2021 har publicerats

Vårens 2022 fakturor för amorteringar på nyskifteslån skickas i november

Statskontoret skickar fakturor (Anmälan om återbetalning av skuld) till nyskifteskunder i november. Den första förfallodagen för fakturorna är den 15 maj 2022, låneräntan börjar räknas den 1 januari 2022 och amorteringen den 15 maj 2022. Gäldenären undviker extra räntekostnader om lånet återbetalas i sin helhet senast den 31 december 2021. Lånen för följande projekt ska..
Vårens 2022 fakturor för amorteringar på nyskifteslån skickas i november

Fönstertvätt eller julstädning?

Text av Katri Kanerva I september drog jag en djup suck av lättnad. Vi lyckades publicera Statskontorets anvisning Ansvarsrapportering i statsförvaltningen efter ett arbetspass på cirka ett och ett halvt år. I anvisningen uppmuntras alla organisationer inom statsförvaltningen att årligen utarbeta en ansvarsrapport med början från verksamheten under innevarande år 2021. Även om pressen på..
Fönstertvätt eller julstädning?

Kostnadsstöd från andra omgången återkrävs

Löneuppgifterna som använts i den andra omgången av kostnadsstöd har varit felaktiga. Löneuppgifterna som lade grunden för ersättningen har felaktigt innehållit också semesterersättning och semesterpenning. Av denna anledning kommer Statskontoret att behöva återkräva en del av de kostnadsstöd som betalats ut i den andra omgången av kostnadsstödet. Återkravet gäller en liten del av kostnadsstödets kunder...

Anteckna dagen i kalendern: följande Valtio Expo ordnas 10.5.2022

Statsförvaltningens största årliga evenemang Valtio Expo ordnas nästa gång tisdagen den 10 maj 2022. Nästa vår återgår Valtio Expo till sin tidigare form och plats: evenemanget ordnas som ett traditionellt mässevenemang på Marina Congress Center i Helsingfors. Mässevenemanget Valtio Expo, som ordnas av Statskontoret, presenterar statsförvaltningens mest aktuella teman och erbjuder en plats för nätverkande..
Anteckna dagen i kalendern: följande Valtio Expo ordnas 10.5.2022

Meddelande: Det inkommer även räkningar till din Suomi.fi-inkorg – var uppmärksam!

Användare av tjänsten Suomi.fi-meddelanden får alltid in- formation till e-posten vid meddelande i Suomi.fi-inkorgen. Observera att de organisationer som använder tjänsten också kan sända fakturor till din inkorg. Om fakturan inte betalas går även betalningspåminnelser till din Suomi.fi-inkorg. Var uppmärksam, så undviker du extra betalningspåminnelser och andra påföljder. Suomi.fi-meddelanden är trygg vid kommunikation med den..
Meddelande: Det inkommer även räkningar till din Suomi.fi-inkorg – var uppmärksam!

Välj den kanal som passar dig bäst!

Får du redan dina fakturor elektroniskt? En elektronisk faktura är ett miljövänligt och snabbt sätt att få fakturorna från myndigheterna. Visste du att du själv kan välja den mest lämpliga kanalen för att ta emot fakturorna? Överföringskanaler för konsumentkundernas elektroniska försäljningsfakturor är e-faktura, Suomi.fi-meddelanden och OmaPosti. Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet kommer i..
Välj den kanal som passar dig bäst!

Statskontoret konkurrensutsatte på statsförvaltningens vägnar den tekniska lösningen för en anmälningskanal för misstankar om missbruk

Statskontoret ansvarar på uppdrag av finansministeriet för anskaffningen samt underhållet och vidareutvecklingen av den tekniska lösningen för en anmälningskanal för misstankar om missbruk. Den tekniska lösningen är gemensam för statsförvaltningens organisationer. Lösningen gör det möjligt att ordna ämbetsverkens interna anmälningskanaler. Statskontoret har konkurrensutsatt den tekniska tjänsten. Besvärstiden för konkurrensutsättningen har gått ut och upphandlingsbeslutet har..
Statskontoret konkurrensutsatte på statsförvaltningens vägnar den tekniska lösningen för en anmälningskanal för misstankar om missbruk

Statens funktionshierarki och gemensamma funktioner som används i Kieku- in-formationssystemet

Bokföringsenheter, statliga fonder utanför budgeten och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning Statskontoret har idag gett en anvisning om Statens funktionshierarki och gemensamma funktioner som används i informationssystemet Kieku (Aktivitetskontoplan). Anvisningen upphäver den 13.2.2020 givna anvisningen Gemensamma funktionshierarkier och funktioner som används i informationssystemet Kieku (VK/169/00.00.01.06.01/2020). Följande ändringar har gjorts i de gemensamma stödaktiviteter som..

Paytrail fortsätter som leverantör av tjänsten Suomi.fi-betalningar

Statskontoret konkurrensutsatte nätbetalningstjänsten Suomi.fi-betalningar i samband med att tjänsteleverantörens femåriga avtalsperiod gick ut. Paytrail vann konkurrensutsättningen och fortsätter som leverantör för tjänsten Suomi.fi-betalningar. Paytrail och Statskontoret har nu undertecknat ett avtal om Suomi.fi-betalningar som trädde i kraft 1.11.2021. Paytrail har fungerat som nätbetalningstjänst för Statskontorets tjänst Suomi.fi-betalningar sedan 2016. Betalningssystemet valdes även då genom öppen..
Paytrail fortsätter som leverantör av tjänsten Suomi.fi-betalningar

Statliga ämbetsverks fakturor kan nu också betalas med MobilePay

Finland är en föregångare inom digitalisering även inom statens tjänster, och i höstens elektroniska fakturering inleds en ny fas. Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet inför MobilePay som betalningssätt till de statliga ämbetsverkens försäljningsfakturor. Målet är att främja ökad elektronisk fakturering och underlätta kontakten med ämbetsverken. Palkeet är ett servicecenter för statens ekonomi- och..
Statliga ämbetsverks fakturor kan nu också betalas med MobilePay

Statens revisionsverk: kostnadsstödet var bättre riktat till behövande än andra coronastöd

Statens revisionsverk reviderade de coronastöd som företagen beviljades 2020. Statskontorets kostnadsstöd i första omgången var bättre riktat till behövande än de andra granskade coronastöden. Dessa var stödet som Business Finland och NTM-centralerna delade ut till utvecklingsprojekt. Cirka 126 miljoner euro i kostnadsstöd delades ut under den första omgången och ca 1,3 miljarder euro i utvecklingsstöd...
Statens revisionsverk: kostnadsstödet var bättre riktat till behövande än andra coronastöd

Analys: Mål för hållbar utveckling identifierade i statsförvaltningen

I statsförvaltningen identifierades man mål för hållbar utveckling flitigt. En analys av målvalen visar att minst tre organisationer hade identifierat varje mål för hållbar utveckling som relevant för deras verksamhet. Möjligheterna till inflytande är emellertid inte jämnt fördelade över alla mål. I Statskontorets anvisning om förberedelserna inför statsförvaltningens enhetliga ansvarsrapportering (VK/43766/00.00.01.06.01/2020) ombads alla ministerier, ämbetsverk..
Analys: Mål för hållbar utveckling identifierade i statsförvaltningen

Beslutet om odelat anslag

Ministerierna Allmänt Ministerierna fattar beslut om de anslag som blivit odelade på sitt förvaltningsområde, med andra ord delar ministerierna ut från de odelade anslagen som de förvaltar åt en annan bokföringsenhet. Statens ekonomiförvaltnings strategi 2020 förutsätter att ekonomiförvaltningens processer utvecklas samt att ansvars- och arbetsfördelningen förtydligas. Avsikten med denna anvisning är att förenhetliga och smidiggöra..

Paytrail Abp fortsätter som leverantör för tjänsten Suomi.fi-betalningar

Statskontoret konkurrerade om en ny leverantör för nätbetalningstjänsten Suomi.fi-betalningar. Överklagandetiden för anbudet har gått ut och upphandlingsbeslutet är slutgiltigt. Ibruktagandet av den nya tjänsten kommer att ske under våren 2022, då pilotering av tjänsten påbörjas och hösten 2022, då distributionen av tjänsten kommer att genomföras centralt. Statskontoret anordnar två finskspråkiga webbinarier med samma innehåll för..

Uppgörande av kontoindelningen för budgeten 2022

Enligt finansministeriets föreskrift Uppgörande av den detaljerade indelningen av budgeten (https://vm.fi/sv/berednings-och-tillampningsbestammelserna) meddelar Statskontoret närmare föreskrifter och tidtabellen för utkastet för den detaljerade indelningen av budgeten och om hur den görs upp och lämnas in till Statskontoret. Statskontoret har idag utfärdat anvisningen om uppgörandet av den detaljerade indelningen av budgeten 2022. Kontoindelningen upprättas i två faser...

Den nya tjänsteleverantören för tjänsten Suomi.fi-betalningar har valts

Statskontoret har konkurrensutsatt tjänsteleverantören förnätbetalningstjänsten (Suomi.fi-betalningar). Ett upphandlingsbeslut har fattats gällande konkurrensutsättningen och besvärstiden pågår. Ibruktagandet av den nya tjänsten börjar under våren 2022, då pilotprojekten för tjänsten startar och fortsätter under hösten 2022, då tjänsten tas ibruk centraliserat. I november 2021 ordnar Statskontoret två informationstillfällen om tjänsten Suomi.fi-betalningar enligt det nya avtalet. Tilläggsinformation: verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi
Den nya tjänsteleverantören för tjänsten Suomi.fi-betalningar har valts