Hakutulokset

Miten välitilinpäätös toimii sulkemiskorvauksessa?

Yritys/konserni laatii konsernin/yhtiön välitilinpäätöksen sulkemiskaudelta. Esimerkiksi jos yrityksen ravintolasulku on ollut Uudellamaalla voimassa ajalla 9.3.–18.4.2021, laaditaan välitilinpäätös sulkemiskaudelta 9.3.–18.4.2021.

Miten kulujen puolella huomioidaan useat eri toimipisteet?

Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksen määräytymiseen vaikuttavat yrityksen hakemuksella ilmoittamat sulkemiskauden muut kulut. Muihin kuluihin lasketaan yrityksen hakemuksessaan ilmoittamat joustamattomat kulut sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnassa sulkemiskaudella. Tähän otetaan siis koko yrityksen (tai yrityskonsernin) sulkemisen kohteena olevaan liiketoimintaan kohdistuvat muut kulut sulun ajalta.

Voivatko uudet keskisuuret ja suuret yritykset saada sulkemiskorvausta?

Tuen edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia sen kalenterikuukauden tai niiden kuukausien aikana, joina yrityksen toimitiloja  on pidetty lain nojalla tai viranomaisen päätöksen mukaisesti suljettuina, verrattuna vastaavaan kalenterikuukauteen tai kalenterikuukausiin vuonna 2019. Täten jos yritys on perustettu vuoden 2019 jälkeen, tämä ei voi saada keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvausta.

Voiko hakea kustannustukea, jos on saanut sulkemiskorvausta?

Voi. Jos konserni on hakenut sulkemiskorvausta, se voi hakea kustannustukea vain konsernina. Kustannustuesta myös vähennetään muut samalle ajanjaksolle myönnetyt EU-tuet. EU:n säätämä konsernikohtainen 10 miljoonan euron tukikatto ei myöskään saa ylittyä.

Miten määritellään keskisuuri tai suuri yritys?

Keskisuuret yritykset ovat yrityksiä, joilla on 50–250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on 10–50 miljoona euroa tai taseen loppusumma 10–43 miljoonaa euroa. Suuret yritykset ovat tätä suurempia.

Koronatuet yrityksille

Valtiokonttorin kautta haettavat yrityksille suunnatut koronatuet KUSTANNUSTUKI 4. HAKUKIERROS Hakuaika 17.8.-30.9.2021 Tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin  Hakuaika 17.8.-30.9.2021 Sulkemiskorvaus keskisuurille ja suurille yrityksille Hakuaika 15.7.-13.8.2021 Sulkemiskorvaus mikro- ja pienyrityksille Hakuaika 12.5.-31.8.2021 Tapahtumatakuu Hakuaika 15.9.-7.12.2021   Koronatuet, joiden hakuaika on päättynyt KUSTANNUSTUKI 3. hakukierros Kustannustuki 2. hakukierros Kustannustuki 1. hakukierros
Koronatuet yrityksille

Mitä kuluja korvataan keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksella?

Keskisuurille ja suurille yrityksille tarkoitettu sulkemiskorvaus kattaa 70 % sulkemisajan tappioista. Sulkemisajan tappio voi olla kuitenkin korkeintaan yrityksen/konsernin työntekijöiden palkkojen ja  joustamattomien liiketoiminnan kulujen yhteissumma sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan sulkemisajalta.

Kuinka paljon sulkemiskorvausta voi saada?

Tuen enimmäismäärä on 1 800 000 euroa. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon, ettei Euroopan komission päätöksen mukainen tukien konsernikohtainen enimmäismäärä 10 000 000 euroa ylity.

Voiko konsertti- tai tapahtumakiertueelle hakea tapahtumatakuuta?

Kyllä voi. Jokaiselle kiertueen tapahtumalle tai konsertille tulee tehdä oma takuuhakemuksensa. Tämä sen vuoksi, että Aluehallintoviraston alueelliset rajoitukset ja tapahtumien tai konserttien kustannukset ja alihankkijat saattavat vaihdella paikkakunnasta riippuen.

Jakaako tapahtumatakuu tukikaton kustannustuen kanssa?

Kyllä, tapahtumatakuu kuuluu samaan puitetukiohjelmaan aikaisempien kustannustukikierrosten kanssa. Jos 1,8m€ tukikatto on jo täynnä, tapahtumatakuuta ei voida maksaa yritykselle. Vaikka pääjärjestäjän tukikiintiö olisikin täynnä, voi pääjärjestäjä siitä huolimatta hakea takuuta ja korvausta voidaan kyseisen takuun perusteella maksaa sellaisille alihankkijoille, joille puitetukiohjelman mukaan ei ole vielä maksettu 1,8 miljoonaan enimmäismäärää.

Onko 1,8 m€ tukikattoon tulossa muutoksia?

Kustannustuen neljännelle kierrokselle on tulossa suurille ja keskisuurille yrityksille oma tukiohjelma, jonka perusteella tukea voitaisiin maksaa enemmän. Katso tarkemmin https://tem.fi/-/lakiesitys-eduskuntaan-kustannustuesta-uusi-hakukierros-nyt-myos-suurille-yrityksille-korvaus-asiakastilojen-sulkemisesta