Hakutulokset

Suomi.fi-maksut palvelun toimittajana jatkaa Paytrail Oyj

Valtiokonttori kilpailutti Suomi.fi-maksut verkkomaksamisen palveluntarjoajan. Kilpailutuksen valitusaika on päättynyt ja hankintapäätös on lainvoimainen. Uuden palvelun käyttöönotot ajoittuvat vuoden 2022 keväälle, jolloin alkaa palvelun pilotointi ja vuoden 2022 syksylle, jolloin toteutetaan palvelun käyttöönotot keskitetysti. Valtiokonttori järjestää uuden sopimuksen mukaisesta Suomi.fi-maksut palvelusta kaksi samansisältöistä tiedotustilaisuutta Suomi.fi-maksut palvelun asiakasorganisaatioille marraskuussa 2021. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään 18.11. ja toinen 26.11...
Suomi.fi-maksut palvelun toimittajana jatkaa Paytrail Oyj

Ilmoittaudu seminaariin (9.11.): Ajankohtaista asuntokannan kehittämisestä

ARA ja Valtiokonttori järjestävät verkkoseminaarin asuntokannan kehittämisen ajankohtaisista asioista. Ilmoittaudu maksuttomaan verkkoseminaariin 7.11. mennessä. Seminaarissa on tarjolla tietoa väestöltään vähenevien alueiden asuntomarkkinoista, ARAn avustuksista sekä Valtiokonttorin palveluista kunnille ja vuokrataloyhteisöille. Kuntanäkökulmaa keskusteluun antaa Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen. Ilmoittaudu tilaisuuteen 7.11. mennessä: ARAn verkkosivut Ohjelma: Ajankohtaista asuntokannan kehittämisestä 2 Aika: 9.11.2021, klo 13.00–15.30 Paikka: Tilaisuus järjestetään..
Ilmoittaudu seminaariin (9.11.): Ajankohtaista asuntokannan kehittämisestä

Miten kuluja korvataan, jos tapahtuma on järjestetty pienempänä?

Jos tapahtuma on järjestetty olennaisesti pienempänä, korvausta voidaan maksaa ainoastaan, jos tapahtuma on ollut tappiollinen. Tapahtuman tappiollisuutta arvioidaan tällöin koko tapahtuman osalta arvioiden pääjärjestäjälle syntynyttä tappiota. Pääjärjestäjälle korvataan 85% tapahtuman tappioista, joka lasketaan vähentämällä tapahtuman kuluista tapahtuman tulot. Tapahtuman tuloihin lasketaan kaikki tapahtuman tulot pääjärjestäjälle, kuten esimerkiksi lipputulot ja sponsoritulot. Kuluihin lasketaan kaikki kulut, jotka..

Miten kuluja korvataan, jos tapahtuma on peruuntunut?

Jos tapahtumasta on syntynyt kulu, jonka pääjärjestäjä on maksanut, maksaa Valtiokonttori korvausta pääjärjestäjälle. Kulu on voinut olla merkittynä alihankkijan kuluksi tai pääjärjestäjän kuluksi. Kulut voidaan aina korvata pääjärjestäjälle, jos tämä on maksanut ne alihankkijoille, riippumatta siitä miten kulut on jaettu. Takuun kokonaissumma muodostaa tapahtumalle maksettavien korvausten maksimisumman. Jos tapahtumaan liittyvä kulu on syntynyt alihankkijalle ja..

Miten eri rajoitukset vaikuttavat tapahtumatakuun korvauksiin?

  Rajoitusten tulee vaikuttaa tapahtuman enimmäiskapasiteettiin, jota verrataan takuussa kirjattuun suunniteltuun osallistujamäärään. Kysynnän laskeminen tai tapahtuman taloudellisen kannattavuuden lasku rajoitusten vuoksi ei yksistään ole riittävä peruste tapahtuman perumiseen niin, että korvausta tapahtumatakuun perusteella voisi hakea. Aluehallintovirastojen määräykset koskien yleisötapahtumia ja yleisiä kokouksia tartuntatautilain (1227/2016) mukaan: Jos tapahtuman osallistujamäärää joudutaan rajoittamaan osallistuja kokoontumista koskevien rajoitusten tai..

Mitkä rajoitukset ovat sellaisia, jotka oikeuttavat takuun perusteella maksettavaan korvaukseen?

Tapahtumatakuun perusteella maksettavaan korvaukseen oikeuttavat peruutustilanteet voidaan jakaa pääsääntöisesti kahteen kategoriaan: 1. Tapahtuman estävä ehdoton rajoitus, joka rajoittaa yleisötapahtumien osallistujamäärää. Tällä tarkoitetaan rajoitusta, joka esimerkiksi rajoittaa sisätiloissa järjestettävän tapahtuman osallistujamäärää enintään 10 henkilöön kerrallaan. Tällaiseen rajoitukseen vetoavan tapahtumanjärjestäjän voidaan katsoa olevan oikeutettu tapahtumatakuun perusteella maksettavaan korvaukseen, koska yleisötapahtumien osallistujamäärää koskeva rajoitus estää tapahtuman järjestämisen suunnitellusti...

Vuoden 2022 talousarvion tilijaottelun laatiminen

Valtiovarainministeriön antaman Talousarvion tilijaottelun laadinta -määräyksen mukaan Valtiokonttori antaa lisäohjeet ja tarkemmat aikataulut tilijaotteluluonnoksen ja tilijaottelun laadinnasta ja toimittamisesta Valtiokonttorille. Valtiovarainministeriön määräys löytyy ministeriön Internet-sivuilta osoitteesta https://vm.fi/laadinta-ja-soveltamismaaraykset. Valtiokonttori on antanut tänään ohjeen vuoden 2022 talousarvion tilijaottelun laadinnasta. Tilijaottelun laadintaprosessi tapahtuu kaksivaiheisesti. Jotta vuoden 2022 tilit saadaan järjestelmien käyttöön ajoissa, ministeriö laatii ensin luonnoksen hallinnonalansa vuoden..

AURA tutuksi: Palveluluokittaisen tiedon testaus ja ajankohtaiset asiat

Liity linjoille Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön AURA-tutuksi-webinaariin tiistaina 14. joulukuuta klo 10–11.30. Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (KKTPP) kokonaisuus raportoidaan ensi kertaa keväällä 2022. Tässä webinaarissa kerrotaan KKTPP:n testauksesta ja kuntatalouden tietopalvelun raporttien näkymistä. Käymme läpi myös tulevia muutoksia taksonomiassa sekä Suomi.fi -tunnistautumisen tilannetta. Tilaisuus järjestetään Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön yhteistyönä. Voit lähettää ennakkokysymyksiä KKTPP-kokonaisuudesta, testauksesta tai..
AURA tutuksi: Palveluluokittaisen tiedon testaus ja ajankohtaiset asiat

Ota liikennevakuutus ajoissa, niin vältyt ylimääräisiltä maksuilta

Liikennevakuutuksen laiminlyöntimaksu määrättiin vuonna 2020 yli 46 000 autoilijalle. Pienestäkin viivästyksestä liikennevakuutuksen ottamisessa seuraa vähintään 75 euron maksu. Ajoneuvolla tulee aina olla voimassa oleva liikennevakuutus. Myös esimerkiksi mopot, mönkijät, moottorikelkat, perävaunut ja ns. peltoautot on vakuutettava. Ajokelvotonkin ajoneuvo on vakuutettava, ellet ole ilmoittanut Traficomille liikennekäytöstä poistoa. Vakuuttamaton ajoneuvo on käyttökiellossa, kunnes vakuutus on asianmukaisesti hoidettu...
Ota liikennevakuutus ajoissa, niin vältyt ylimääräisiltä maksuilta

Suomi.fi-maksut palvelun uusi palveluntarjoaja valittu

Valtiokonttori on kilpailuttanut verkkomaksamisen palvelun (Suomi.fi-maksut) palveluntarjoajan. Kilpailutuksesta on tehty hankintapäätös ja valitusaika on meneillään. Uuden palvelun käyttöönotot ajoittuvat vuoden 2022 keväälle, jolloin alkaa palvelun pilotointi ja vuoden 2022 syksylle, jolloin toteutetaan palvelun käyttöönotot keskitetysti. Valtiokonttori järjestää uuden sopimuksen mukaisesta Suomi.fi-maksut palvelusta kaksi tiedotustilaisuutta Suomi.fi-maksut palvelun asiakasorganisaatioille marraskuussa 2021. Lisätietoja: verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi
Suomi.fi-maksut palvelun uusi palveluntarjoaja valittu

eKuittien käyttöönotto ja käyttö

Ohje eKuittien käyttöönotosta ja käytöstä on tarkoitettu vain kirjanpitoyksiköiden käyttöön (JulkL. (621/1999) 24.1 § 20 k). Ohjeen voi ladata Valtiokonttorin Tiimeri-työtilasta Valtion maksuliike ja kassanhallinta. Linkki Tiimeri-työtilaan: eKuittien käyttöönotto ja käyttö Lisätietoja: maksuliike@valtiokonttori.fi

Reaaliaikatalouden tilannehuone: Sähköistä hankintasi! -webinaari osa 1

Lämpimästi tervetuloa osallistumaan Sähköistä hankintasi! -webinaarisarjan ensimmäiseen osaan! Sähköistä hankintasi! -webinaarisarja on osa Yrityksen digitalous -hankkeen työtä, ja sen tarkoituksena on edistää hankintojen sähköistämistä Suomessa. Kaikille avoimissa webinaaritilaisuuksissa myös osallistujat pääsevät vaikuttamaan kehitystyön eri sisältöihin. 13.10. järjestettävä webinaarisarjan ensimmäinen osa ”Mitä ja miksi?” koostuu alun tilannekatsauksesta sekä sitä seuraavasta työpajasta, jossa on tarkoitus yhdessä työstää..
Reaaliaikatalouden tilannehuone: Sähköistä hankintasi! -webinaari osa 1

Konserniimme kuuluu ulkomainen tytäryhtiö. Kuinka konsernin sisäiset liiketapahtumat huomioidaan siinä tapauksessa, jos tämä ulkomainen yhtiö on jätetty pois tukikauden tappion laskennassa ja konsernin tuloslaskelmassa?

Konsernin sisäiset liiketapahtumat eliminoidaan kirjanpitolain mukaan ainoastaan konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden osalta. Konserniyhtiöiden sisäiset myynnit kyseiselle ulkomaiselle tytäryhtiöille ja ostot ulkomaiselta tytäryhtiöltä otetaan tällöin mukaan konsernin tukikauden tappion laskennassa ja tuloslaskelmassa.

Konserniimme kuuluu tytäryhtiö, joka on ollut taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019 siten, että sen oma pääoma on ollut negatiivinen. Voidaanko konsernille siitä huolimatta myöntää kattamattomien kiinteiden kustannusten tukea?

Kattamattomien kiinteiden kustannusten tukea ei voida myöntää, mikäli jotakin konsernin yhtiötä koskee lain 6 § mukainen este. Yrityksen vaikeuksissa oloa tarkastellaan kuitenkin tuen myöntämisen hetkellä. Tapauskohtaisesti tukea voidaan kuitenkin myöntää, mikäli tytäryhtiön oman pääoman tilanne on korjaantunut tähän ajankohtaan mennessä, jolloin estettä tuen myöntämiselle ei ole. Taloudellisissa vaikeuksissa (6 § 1 momentti) olevaa konsernin yhtiötä..

Yrityksemme on saanut sulkemiskorvausta. Kuinka se huomioidaan kattamattomien kiinteiden kustannusten tuen laskennassa?

Tukea kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin ei voida myöntää uudelleen samoihin kustannuksiin, joihin on myönnetty jo suurten ja keskisuurten yritysten sulkemiskorvaus. Kyseiset yritykselle taikka konsernille myönnetyt sulkemiskorvaukset vähennetään myönnettävästä tuesta kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin siltä osin, kun ne kohdistuvat samoihin kustannuksiin samalta ajalta. Myönnetyt sulkemiskorvaukset voidaan myös jättää huomioimatta yrityksen tai konsernin tukikauden tappion määrittelyssä, mikäli niitä on..

Uutisia konttorilta 4/2021 on julkaistu

Valtiokonttorin uutiskirje Uutisia konttorilta 4/2021 on julkaistu 23.9.2021. Poimimme kuhunkin uutiskirjeeseen ajankohtaisia maistiaisia laajalta toimintakentältämme. Uutiskirjeen lopusta löytyy myös muutama lukuvinkki. Tämän uutiskirjeen sisältö: Yleisiä aiheita Ajankohtaista yritysten koronatuista Haeavustuksia.fi-palvelu on julkaistu, Palosuojelurahasto mukana pilotoinnissa Talous Tilinpäätökseen valmistautuminen Taloushallinnon tehtävien kontrollit Taloushallinnon tapahtumia syksyllä Uusia määräyksiä ja ohjeita Tieto Valtion yhteiset tiedot: virastoilta saapuneiden kommenttien..
Uutisia konttorilta 4/2021 on julkaistu

Ajankohtaista yritysten koronatuista

Kustannustuen neljäs kierros alkoi Valtiokonttorissa 17.8. Kiinnostus tukea kohtaan on neljännen kierroksen alussa ollut hieman maltillisempaa kuin aiemmilla hakukierroksilla: hakemuksia on 20. syyskuuta mennessä saapunut yhteensä noin 11 000 kappaletta. Hakemuksista on tähän mennessä ratkaistu noin 7000. Myönteisen päätöksen tuesta on saanut nyt 82 % ratkaistuista hakemuksista. Hyväksymisprosentti on tässä vaiheessa hieman suurempi kuin tuen..