• Mitä?

  Valtiontalouden kuukausitiedotteella raportoidaan valtion talousarvion toteutumisesta, valtion tuotoista ja kuluista, varoista ja veloista sekä rahavirroista. Se sisältää mm. tasapainolaskelman, valtion tuotto- ja kululaskelman, valtion taseen sekä valtiontalouden rahavirtalaskelman.

 • Miten?

  Valtiontalouden kuukausitiedote perustuu kirjanpitoyksiköiden (talousarviotalous) ja talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen (rahastotalous) kirjanpitotietoihin. Valtiokonttori yhdistelee kirjanpitotiedot kuukausitiedotteeksi, joka julkaistaan kuukausittain Valtiokonttorin kotisivuilla.

  Valtiokonttori toimittaa kuukausitiedotteeseen pohjautuvia tietoja mm. Tilastokeskukseen ja valtiovarainministeriöön.

 • Valtiontalouden kuukausitiedotteet ja julkaisuaikataulu

  Valtiontalouden kuukausitiedote julkaistaan aina seuraavan kuun puolivälissä. Vuoden vaihteessa (joulu-helmikuu) julkaisuaikataulu poikkeaa muiden kuukausien tiedotteiden julkaisusta valtion tilinpäätöksen ja kirjanpitoyksiköiden tilinpäätösten laatimisen vuoksi. Tiedotteiden laatimiseksi tarvittavat tiedot ovat tuolloin käytettävissä myöhemmin kuin muina kuukausina.

  Tutustu valtiontalouden kuukausitiedotteisiin >