Voiko välitilinpäätöksen laatia sulkemisajan mukaisilta täysiltä kalenterikuukausilta? Kirjanpidossa kirjataan esimerkiksi kuukausikohtaisia jaksotuksia aina kalenterikuukauden viimeiselle päivälle.

Yrityksen/konsernin on laadittava välitilinpäätös nimenomaan sulkemisajalta, jotta voidaan määrittää lain tarkoittama sulkemisajan tappio. Siten välitilinpäätöstä ei voi laatia täysiltä kalenterikuukausilta.

Aiheeseen liittyvät sisällöt