Olen sopinut väliaikaisesta asuntolainasta pankin kanssa. Onko jokin takaraja, johon mennessä puuttuvat ASP-talletukset täytyy saada säästettyä ja laina on muutettava ASP-lainaksi?

Kun hankit asunnon väliaikaisrahoituksella, sinun on sovittava pankin kanssa, millä aikataululla säästät puuttuvat talletuserät ja milloin väliaikainen laina muutetaan ASP-lainaksi. Sinun pitää jatkaa ASP-tilille tallettamista, kunnes omasäästöosuus (vähintään kahdeksan talletusta, jotka vastaavat kymmentä prosenttia asunnon kauppahinnasta) on säästetty. Suosituksena on, että omasäästöosuuden säästämiseen kuluisi korkeintaan kaksi vuotta.

Väliaikaisrahoitus on muutettava ASP-lainaksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ASP-lainan nostamiselle asetetut edellytykset täyttyvät eli kun omasäästöosuus ja kalenterivuosineljännekset tulevat täyteen.

Aiheeseen liittyvät sisällöt