Miten suhtaudutaan, jos tuen hakija on työtön, jonka TE-toimisto on linjannut osa-aikaiseksi yrittäjäksi ja saa soviteltua päivärahaa ja muuten kriteerit täyttyy?

Kustannustukea voi saada myös osa-aikainen yrittäjä, mikäli muut edellytykset täyttyvät. Päivärahan saaminen ei myöskään ole este, eikä sen määrää vähennetä kustannustuesta.