Mitä tarkoitetaan asunnon hankkimisella?

Asunnon hankinnalla tarkoitetaan asunnon ostoa koskevan kauppakirjan allekirjoituspäivää. Asunnon hankinta ei tarkoita omistusoikeuden siirtopäivää. Asunto saattaa siirtyä ostajalle myöhemmin esimerkiksi sen vuoksi, että asunnon kauppahinnan loppuosa maksetaan asunnon luovutuksen yhteydessä.

Omakotitalon rakentajalle asunnon hankkiminen tarkoittaa rakentamisen aloittamista. Rakentamisen aloittamiseksi katsotaan perustuksen valutöiden aloittaminen tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentaminen. Ajankohta osoitetaan esimerkiksi kunnan rakennustarkastajan antamalla lausunnolla tai muulla luotettavana pidettävällä tavalla. Talopaketin ostajalle asunnon hankkiminen tarkoittaa talopaketin ostopäivää.

Aiheeseen liittyvät sisällöt