Jos yrittäjällä on verovelkaa, voiko yrittäjä hakea kustannustukea. Jos yrittäjä hakee maksujärjestelyä verovelkaan, voiko silloin hakea kustannustukea?

Mikäli yrityksellä on merkintä verovelkarekisterissä, tukea ei voi saada. Maksusuunnitelma verottajan kanssa yleensä poistaa tämän merkinnän ja näin ollen tämä este kustannustuen myöntämiselle poistuu. Yrittäjän kannattaa olla yhteydessä verottajaan ja tehdä maksusuunnitelma ennen kuin hakee kustannustukea.

Aiheeseen liittyvät sisällöt