• Mistä tukea kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin haetaan?

  Tukea haetaan Valtiokonttorista. Hakemuslomake liitteineen tulee verkkosivullemme hakuajan alkaessa 17.8.  

 • Voiko tukea kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin hakea sähköisessä asiointipalvelussa?

  Ei voi. Tukea haetaan paperisella hakemuslomakkeella. Lisäksi liitteiksi tarvitaan tilintarkastajanraportti ja lisätietolomake. Konsernin tulee myös lähettää listaus kaikista suomalaisista tytäryhtiöistä. Hakemus toimitetaan Valtiokonttoriin sähköisesti Turvaviesti -palvelun kautta.

 • Kuka voi hakea tukea kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin?

  Tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin on tarkoitettu yrityksille ja konserneille, joille on 1.3. – 31.5.2021 välisenä aikana syntynyt sellaisia kiinteitä kustannuksia, joita ei ole pystytty kattamaan yrityksen tuloilla. Tuki edellyttää, että yrityksen/konsernin liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia 1.3. – 31.5.2021 välisenä aikana, verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019, yrityksen Verohallinnolle toimittamien kuukausittaisten arvonlisäveroilmoitusten mukaisesti. Jos yritys kuuluu konserniin, hakijana on konserni.

 • Kuinka paljon kattamattomien kiinteiden kustannusten tukea voi saada?

  Tuki lasketaan tuki-intensiteetin mukaisena osuutena yrityksen tukikauden tappiosta. Tuki-intensiteetti tarkoittaa yrityksen liikevaihdon muutoksesta saatavaa kerrointa, josta on vähennetty yrityksen omavastuu 30 %  Tukena korvataan siten enintään 70 % yrityksen/konsernin tappiosta 

 • Voiko yritys hakea myös kustannustukea?

  Yritys/konserni ei voi hakea sekä kustannustukea että kattamattomien kiinteiden kustannusten tukea, sillä ne kohdistuvat saman ajanjakson kustannuksiin.