Raimo Kylmänen
0295 50 3203

Raimo Kylmänen

viestintäasiantuntija, Valtiokonttori

Raimo Kylmänen huolehtii Valtiokonttorin sisäisestä viestinnästä ja erityisesti tukitoimintojen viestinnästä.