Hakutulokset

Tiedolla johtamisen tila julkishallinnossa

Mikä on tiedolla johtamisen tila? Olemmeko jo automatisoineet päätöksenteon tekoälyllä? Mikä erottaa edelläkävijät muista? Valtiokonttori ja Deloitte ovat yhdessä selvittäneet tiedolla johtamisen tilannetta julkishallinnon organisaatioissa. Julkistamme loppuvuonna 2020 tehdyn selvityksen tulokset toukokuussa. Järjestämme torstaina 3.6.2021 klo 9–10 webinaarin, jossa pureudumme tarkemmin selvityksen tuloksiin ja siihen, miten tiedolla johtamisen teemat näkyvät arjessa. Paneelikeskustelussa mukana ovat Valtiokonttorin..
Tiedolla johtamisen tila julkishallinnossa

Valtiokonttorin ehdotus valtion vuoden 2020 tilinpäätökseksi on valmistunut

Valtiokonttorin ehdotus valtion vuoden 2020 tilinpäätökseksi on allekirjoitettu ja toimitettu valtiovarainministeriöön. Valtion tilinpäätös laaditaan valtion talousarvion piiriin kuuluvasta talousarviotaloudesta. Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi sisältää valtion tuotto- ja kululaskelman, taseen, valtion talousarvion toteutumalaskelman, valtion rahoituslaskelman sekä laskelmia täydentävät liitteet. – Valtion tilinpäätöksen laatimisessa ja siihen liittyvässä tarkastusprosessissa asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä; he arvioivat, kehittävät ja tarvittaessa..
Valtiokonttorin ehdotus valtion vuoden 2020 tilinpäätökseksi on valmistunut

Raportti: Vastuullisuus vain harvojen virastojen strategian ytimessä

Valtion vastuullisuusraportoinnin käytäntöjä yhtenäistävän Vastuullisuus näkyväksi -pilottihankkeen loppuraportti valottaa kestävän kehityksen raportoinnin haasteita valtiolla. Vastuullisuuden eri osa-alueisiin on kiinnitetty huomiota jo pidemmän aikaa, mutta keskitettyä asian edistämistä ja siitä raportoimista ei ole ollut. Loppuraportissa esitetään suunnitelma valtion vastuullisuusraportoinnissa etenemiselle. Valtiokonttori ohjaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen muodossa laadittavan talouden ja toiminnan kuvaamista valtiotasolla. Valtiokonttori antaa ohjeen toimintakertomusta..
Raportti: Vastuullisuus vain harvojen virastojen strategian ytimessä

Yhteensä 3 hakutulosta.