Hakutulokset

Tutkihallintoa.fi ‒ monipuolinen näkymä julkisen sektorin talouteen, henkilöstöön ja tuloksellisuuteen

Uusi julkishallinnosta tietoa tarjoava Tutkihallintoa.fi-palvelu avattiin tammikuun 2020 alussa. Uusi palvelu kokoaa kuntien ja valtion tietoja samalle sivustolle. Tieto on haluttu tuoda helposti saataville visualisoituina näkyminä. Palvelussa on jo nyt tietoa valtion taloudesta valtion henkilöstöstä valtion virastojen tulostavoitteista ja tavoitteiden toteutumisesta kuntien ja kuntayhtymien talousarvioista ja taloussuunnitelmista Kehitämme palvelua voimakkaasti koko tämän vuoden. Vuoden 2021..
Tutkihallintoa.fi ‒ monipuolinen näkymä julkisen sektorin talouteen, henkilöstöön ja tuloksellisuuteen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruu käynnistyi Valtiokonttorissa

Pian kaikkien Suomen kuntien ja kuntayhtymien taloustiedot ovat vertailtavissa julkisen verkkopalvelun, Tutkihallintoa.fi:n kautta. Jo nyt palvelussa on kuntakentän talousarvio- ja suunnitelmatietoja. Ensi vuonna sivustolle saadaan kuntatalouden toteumatiedot. Eduskunta hyväksyi 10.12.2019 kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevan lain. Kunnat siirtyvät asteittain automatisoituun talousraportointiin ja samalla kuntien taloustietojen keruuvastuu siirtyy Tilastokeskukselta Valtiokonttorille. Vuodesta 2021 lähtien vastaamme kuntien taloustietovarannon ylläpidosta. Harjoituskierros..
Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruu käynnistyi Valtiokonttorissa

Kuntatalouden tiedote

Kuntatalouden tiedote ilmestyy sähköpostitse. Tiedotteella käsitellään Kuntatalouden tietopalveluprojektin kuulumisia, testaamiseen ja tuotantokäyttöönottoon liittyviä asioita sekä muita automatisoituun talousraportointiin liittyviä kokonaisuuksia. Tiedote on suunnattu erityisesti kuntien/kuntayhtymien raportoinnin yhteyshenkilöille, tietopalvelun testikäyttäjille, kuntien palvelukeskuksille, tilitoimistoille ja IT-toimittajille. Kuntatalouden tiedotteet Tilaa Kuntatalouden tiedote >

Kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättävien taloustietojen sisältöä on tarkennettava

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun päättyminen vaikuttaa kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättävään tietosisältöön. Työtä on tehty siitä näkökulmasta, että kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja osa muista tehtävistä siirtyisivät maakunnille. Koska maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on lopetettu, on raportoitavaan taloustietosisältöön (XBRL-taksonomia, tililuettelo ja palveluluokitus) tehtävä muutoksia. Talousraportoinnin automatisointia viedään eteenpäin suunnitellussa aikataulussa. Muutos ei vaikuta myöskään vuoden..
Kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättävien taloustietojen sisältöä on tarkennettava

Yhteensä 6 hakutulosta.