Hakutulokset

Asiakkaidemme hoito ja kuntoutus Kaunialan sairaalassa jatkuvat normaalisti

Vantaan kaupunki on tänään tiedottanut, että se luopuu Kaunialan sairaalan omistuksesta. Valtiokonttorilla on voimassa olevat puitesopimukset sotainvalidien hoidosta sekä sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuksesta Kaunialan sairaalan kanssa. Asiakkaidemme hoito ja kuntoutus Kaunialan sairaalassa jatkuvat normaalisti omistajavaihdoksesta huolimatta.​
Asiakkaidemme hoito ja kuntoutus Kaunialan sairaalassa jatkuvat normaalisti

Koronan aiheuttama sairastuminen sotainvalidien hoitolaitoksessa

Sotainvalideja hoidetaan kymmenissä Valtiokonttorin sopimushoitolaitoksissa eri puolilla Suomea. Laitokset noudattavat sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia ohjeita koronavirustilanteen hallitsemiseksi. Valtiokonttori seuraa laitosten tilannetta. Valitettavasti hoitolaitoksessa, jonka kanssa Valtiokonttorilla on puitesopimus, on sattunut ensimmäiset koronaviruksen aiheuttamat sairastumiset. Emme kommentoi asiaa tai mahdollisia myöhempiä sairastumisia tämän enempää. Valtiokonttori Sotilasvamma-asiat
Koronan aiheuttama sairastuminen sotainvalidien hoitolaitoksessa

Sotiemme veteraanien hoito ja koronavirus

Koronavirus voi aiheuttaa muutoksia sotiemme veteraanien hoito- ja kuntoutuspalveluihin Valtiokonttorilla on puitesopimus sota- ja sotilasinvalidien hoitopalveluista sekä sotainvalidien, -veteraanien ja erityisryhmien kuntoutuspalveluista. Puitesopimuksissa on mukana useita kymmeniä hoito- ja kuntoutuspalvelujen tuottajia. Palveluntuottajat noudattavat Suomessa vallitsevassa koronavirustilanteessa omia varautumissuunnitelmiaan ja toimivaltaisten viranomaisten antamia ohjeita. Palveluntuottajat voivat joutua tekemään muutoksia myös Valtiokonttorin asiakkaiden palveluihin koronavirustilanteen vuoksi. Esimerkiksi..
Sotiemme veteraanien hoito ja koronavirus

Sotainvalidien puolisoiden kuntoutusoikeus laajenee

Vuoden 2020 alusta myös niiden sotainvalidien, joiden haitta-aste on 30-45 %, puolisot pääsevät kuntoutukseen. Aikaisemmin raja on puolisoiden kohdalla ollut sotainvalidin 50 % haitta-aste. Sotainvalidien leskillä raja on edelleen 30 %. Valtioneuvosto hyväksyi 12.12.2019 istunnossaan uuden asetuksen sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2020. Sen mukaan edellä mainittujen sotainvalidien puolisoilla ja leskillä sekä..
Sotainvalidien puolisoiden kuntoutusoikeus laajenee

Perustietoa sotainvalidien ja rintamaveteraanien määrärahoista

Valtiokonttori on julkaissut perustietoa siitä, miten sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin kohdistetut määrärahat muodostuvat, miten ne käytetään ja kuka järjestää palvelut eri veteraaniryhmille. Tutustu perustietoihin >
Perustietoa sotainvalidien ja rintamaveteraanien määrärahoista

Laskutusohje sotilasvamma-asioissa

Sotainvalidien hoidon ja kuntoutuksen laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Laskutus ei tapahdu sotainvalidien kohdalla sähköisesti, vaan turvasähköpostilla tai paperilla niin kuin tähänkin asti. Laskulla pitää olla seuraavat tiedot: henkilön nimi vahinkonumero tai henkilötunnus veloitettava ajanjakso toimintakykyluokka Yhdellä laskulla saa laskuttaa enintään 20 henkilön palvelut. Jos samalla laskulla laskutetaan useamman henkilön palvelut, siinä saa olla vain yhden..

Sähköisen laskutuksen viitteet sotilasvamma-asioissa

Valtiokonttori on siirtynyt verkkolaskutukseen erityisryhmien kuntoutuksen, puoliso-/leskikuntoutuksen, kuntoutukseen kutsuttujen sotainvalidien matkakustannusten, laitoshoidon ylimääräisten kustannusten laskujen sekä sotainvalidien päiväkuntoutuksen maksamisessa. Palveluntuottajan tulee toimittaa edellä mainittujen korvauslajien laskut verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorina toimivan OpusCapita Group Oy:n kautta. Eri lajeja ei saa velottaa samalla laskulla. Mikäli samalla laskulla on sekaisin esim. puoliso- ja erityisryhmien kuntoutusta, joudumme palauttamaan laskun takaisin...

Yhteensä 8 hakutulosta.