Hakutulokset

Valtion henkilöstökertomus 2018 julkaistu

Valtion henkilöstökertomus tarjoaa tietoa valtion budjettitalouden piirissä olevan henkilöstön tilasta vuonna 2018. Henkilöstön tilaa ja kehitystä kuvataan vertaamalla tilannetta aiempiin vuosiin, pääosin edelliseen vuoteen tai vuoteen 2010. Tiedot perustuvat pääasiassa Tahti-rekisteriin, johon kootaan tiedot valtion virastojen ja laitosten palvelussuhteista. Henkilöstökertomus on laadittu Valtiokonttorissa valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Tutustu: Valtion henkilöstökertomus 2018 (pdf) > Henkilötyövuosien määrä kasvoi 1,4..
Valtion henkilöstökertomus 2018 julkaistu

Valtion työsuojelun ajankohtaista

Työsuojeluasiaa yhteistyöryhmältä 1/2019 IHMISEN KOKOINEN TYÖ – Toimivalla työturvallisuuskulttuurilla varmistetaan tavoitteisiin pääseminen Valtion työsuojelun yhteistyöryhmä muistuttaa ystävällisesti valtion virastoja ja laitoksia työsuojelun merkityksestä henkilöstön työkyvylle jolla myös varmistetaan osaltaan yksiköiden päätehtävien onnistunut hoitaminen. Vertailtaessa parhaiten menestyneitä yrityksiä löytyy niistä yksi yhteinen tekijä – korkea työturvallisuuskulttuuri. Ylin johto ja esimiehet ovat työpaikan työturvallisuuskulttuurin suunnannäyttäjänä ja ovat..

Määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet -sivustolle pääset tästä linkistä: Määräykset ja ohjeet > Sivusto sisältää Valtiokonttorin antamien määräysten ja ohjeiden lisäksi Valtion kirjanpidon käsikirjan, joka toimii yleisesityksenä valtion kirjanpidosta ja käytännön kirjanpito-ohjeiden kokoelmana. Käsikirja auttaa kirjanpitoa koskevien säädösten ja määräysten hahmottamista ja tukee käytännön kirjanpitotyötä virastossa ja palvelukeskuksessa.    

Laskentatoimen tiedote

Laskentatoimen tiedote ilmestyy sähköpostitse noin 15 kertaa vuodessa. Tiedote on suunnattu valtion virastojen talouspäälliköille, keskuskirjanpidon yhteyshenkilöille, taloussuunnittelijoille, palkkahallinnon toimijoille, matkanhallinnan toimijoille ja talousjohdolle. Laskentatoimen tiedotteet Tilaa Laskentatoimen tiedote >

Valtion talousarvion tilijaottelu

Valtion talousarvion tilijaottelu sisältää tuloarviot ja määrärahat. Siitä selviää, minkä kirjanpitoyksikön kirjanpitoon tuloarviot ja määrärahat tai niiden osat on osoitettu ja viranomaiset, jotka päättävät jakamattomien määrärahojen käytöstä. Tilijaottelu sisältää viittaukset säädöksiin tai määräyksiin, joihin tulon kertyminen tai määrärahan käyttö perustuu. Talousarvion tilijaottelut Määräykset ja ohjeet -sivustolla >  

Valtion tilinpäätös

  Valtiokonttori antaa ehdotuksen valtion tilinpäätökseksi valtiovarainministeriölle maaliskuun loppuun mennessä. Valtioneuvosto antaa eduskunnalle Hallituksen vuosikertomuksen perustuslain 46 §:ssä säädettynä kertomuksena hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. Valtion tilinpäätös liitetään osaksi Hallituksen vuosikertomusta. Hallituksen vuosikertomus 2020 > Hallituksen vuosikertomus 2019 > Hallituksen vuosikertomus 2018 >..

Julkaisuja korvaus- ja vahinkopalveluista sekä muista palveluista

Kansalaisille ja yhteisöille suunnatut korvauksiin ja etuisuuksiin liittyvät julkaisut Perustietoa sotainvalidien ja rintamaveteraanien määrärahoista > Rintamaveteraaniasioiden kuntakirjeet Rintamaveteraaniasioiden ohjekirjeet 2021 Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden ohjekirje kunnille vuodelle 2021 > Rintamaveteraanien kuntoutuksen ohjekirje kunnille 2021 > Rintamaveteraanien laitoskuntoutusta järjestävät kuntoutus- ja hoitolaitokset ja hoitopäivähinnat vuonna 2021 > 2020 Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden ohjekirje kunnille..

Julkaisuja julkishallinnon palveluista

Valtiokonttori tuottaa julkishallinnolle lukuisia julkaisuja, jotka liittyvät mm. valtion talous- ja henkilöstöhallintoon sekä työhyvinvointiin ja riskienhallintaan. Taloushallintoon liittyviä julkaisuja ovat mm. valtion tilinpäätös ja valtion kirjanpidon käsikirja. Julkaisemme myös oppaita ja esitteitä mm. vahingonkorvausasioista, Kaiku-työhyvinvointipalveluista ja riskienhallinnasta sekä henkilöstön tukemisesta organisaation muutostilanteissa. Valtiokonttori tukee tiedolla johtamista tarjoamalla keskitettyä julkisen hallinnon analysointi- ja raportointipalvelua. Toiminnan tavoitteena on..

Tilaa julkaisujamme

Tilaa Valtiokonttorin julkaisuja Tilatessasi uutiskirjeitämme tai muita julkaisujamme, lisäämme yhteystietosi asiakashallintajärjestelmäämme. Peruuttaessasi kaikki tilauksesi poistamme tietosi asiakashallintajärjestelmästä. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).  Tilaa valtion velanhallinnan julkaisuja 

Julkaisut ja uutiskirjeet

Valtiokonttori tuottaa lukuisia julkaisuja, jotka liittyvät mm. valtion talous- ja henkilöstöhallintoon, valtion antolainaukseen, perintö- ja maksuvapautusasioihin sekä työhyvinvointiin ja riskienhallintaan. Tästä osiosta löydät myös Valtiokonttorin Uutisia konttorilta -uutiskirjeet. Valtiokonttorin julkaisut palveluittain Voit tutustua julkaisuihimme palveluittain sivulla olevan valikon kautta. Uutisia konttorilta -uutiskirje Näköaloja-blogi Tutustu blogikirjoituksiin tästä > Kustannustuen tarina Kustannustukilain nopea toimeenpano ja onnistumisen elementit –..

Yhteensä 10 hakutulosta.