To the State Treasury’s homepages Till Statskontorets hemsidor Valtiokonttorin kotisivustolle

Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska
takaisin vakuutuksen kotisivuille

Sisältö

Kuva: Kimmo Brandt

 

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olleilla työntekijöillä ja tukityöllistetyillä poikkeuksia työkyvyttömyyseläkemaksuissa

Valtion palveluksessa työskentelevien työntekijöiden työkyvyttömyyseläketapauksista ei työnantajilta peritä omavastuisia kustannuksia, jos työntekijän työsuhde on kestänyt alle 12 kuukautta tai työntekijä on ollut tukityöllistetty.

Käytäntö on sama, jos työntekijä on tullut valtion eläketurvan (VaEL) piiriin vuoden 2000 jälkeen, työskennellyt alle kolme vuotta ja ollut palvelukseen tullessaan yli 50-vuotias.

Tukityöllistäminen ei ole riski

Moni työnantaja on pitänyt erityisesti tukityöllistämistä riskialttiina, koska työntekijän mahdollisen myöhemmän työkyvyttömyyseläkkeen on koettu kostautuvan työnantajalle suurena lisämaksuna.

Erityisesti tapauksissa, joissa tukityöllistämiskaudesta on kulunut pitkä aika, tuntuu lisämaksu kohtuuttomalta: työnantajalla kun ei yleensä ole ollut mitään osuutta työkyvyttömyyden aiheutumisessa.

Nykyisin tukityöllistäminen ei kuitenkaan tuo tällaisia riskejä, sillä tukityöllistetyt on voitu erotella Valtiokonttorin rekistereistä vuodesta 2004 alkaen.

Työnantajien tuleekin huolehtia, että tukityöllistettyjen palvelussuhteet rekisteröidään oikein ja rekisteröintiperusteena käytetään tukityöllistämiseen tarkoitettua rekisteröintiperustetta (koodi 17 eli työllisyysmäärärahojen avulla työllistetty). Koodin avulla tukityöllistetty voidaan erotella työkyvyttömyyseläketapauksessa muista saman työnantajan työsuhteista.

Käytännön tavoitteena on estää lyhytaikaisista työsuhteista ja tukityöllistämisestä aiheutuvia yllättäviä kustannuksia silloin, jos työntekijä jää työkyvyttömyyseläkkeelle myöhemmin työurallaan. Käytäntö perustuu oikeudenmukaisuusperiaatteelle: on kohtuutonta, että esimerkiksi pitkään työelämässä olleen työntekijän työkyvyttömyysmaksut lankeavat viimeisen, lyhytaikaisen työnantajan maksettaviksi, vaikka työsuhteesta olisi kulunut aikaa.

Työllistävän organisaation sijaan kaikki työnantajat maksavat yhteisvastuullisesti lyhytaikaisissa työsuhteissa toimineiden ja tukityöllistettyjen henkilöiden työkyvyttömyystapauksien kustannukset.

Lisätietoja eläkemaksujen muodostumisesta saa Valtiokonttorin verkkosivuilta:

http://www.valtiokonttori.fi/vakuutus/elakevakuutusmaksut/maksujen_muodostuminen

Valtiokonttorissa lisätietoja antavat:

Palvelussuhdeasiat:
jaostopäällikkö Jenni Heikkilä, p. (09) 7725 693, 050-323 4292

Eläkevakuutusmaksuprosentin laskenta:
johtava vakuutusmatemaatikko Sari Martikainen, p. (09) 7725 698, 050-346 9939