To the State Treasury’s homepages Till Statskontorets hemsidor Valtiokonttorin kotisivustolle

Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska
takaisin vakuutuksen kotisivuille

Sisältö

VER

Esittelyssä:Valtion Eläkerahasto (VER)

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio, jonka tehtävänä on hallinnoida ja sijoittaa sille uskottuja varoja.

Valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvat työnantajat ja työntekijät maksavat eläkemaksuja Eläkerahastoon. VER:sta ei makseta eläkkeitä, vaan kaikki valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvat eläkkeet maksetaan valtion talousarvioon varatuista määrärahoista.

Varmuutta tulevien eläkkeiden maksamiseen

VER on siis olemassa valtion tulevien eläkkeiden maksamiseen varautumiseksi ja eläkkeistä aiheutuvien vuosittaisten menojen tasaamiseksi. Sen tarkoituksena on koota varoja, joiden avulla suurten ikäluokkien eläkkeiden kustannusrasitusta voidaan eläkemenon huippuvuosina tasata rahastoa osittain ja hallitusti purkamalla.

Koska eläkkeet maksetaan talousarviosta, VER:sta voidaan vuosittain siirtää varoja valtiovarastoon eläkemenojen katteeksi. Rahastosta vuosittain talousarvioon siirrettävä määrä on laissa säädetty 40 prosentiksi valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Ne varat, joita ei siirretä valtiovarastoon, jäävät rahastoon. VER on ns. puskurirahasto eli rahastolle ei synny yksilöllisesti katettavia eläkevastuita kuten TEL:n alaisissa eläkeyhtiöissä. Tämän vuoksi VER:lla ei ole vakavaraisuutta koskevia määräyksiä.

Rahastolla on valtiovarainministeriön asettama hallitus, joka päättää rahaston sijoitusperiaatteista ja vastaa rahastosta. VER:lla on tällä hetkellä 16 vakinaista työntekijää.

VER:n markkinahintainen pääoma oli vuoden 2006 lopussa 10,3 miljardia euroa. VER:n varallisuuden arvioidaan kasvavan lähivuosien aikana. Rahastoa kartutetaan, kunnes rahastoituna on määrä, joka vastaa 25 prosenttia valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta eläkevastuusta. Rahaston varojen käytöstä säädetään tarkemmin erikseen sen jälkeen, kun rahastointitavoite on saavutettu. Arvioiden mukaan rahasto saavuttaa rahastointitavoitteensa vuoteen 2020 mennessä.

Missio

VER:n tehtävänä on hoitaa sille uskottua varallisuutta pitkäjänteisesti ja huolehtia sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta.

Visio

Haluamme olla arvostettu ja menestyksekäs eläkesijoittaja, jonka työssä korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa.

VER:n sijoitusten kasvu vuosina 2001-2006 (miljoonaa euroa)

VER:N SIJOITUSTOIMINTA: Tuottavuus, varmuus, hajauttaminen ja rahaksimuutettavuus

VER:n sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Sijoituksia on hajautettu ja monipuolistettu samalla tavalla kuin muissakin työeläkejärjestelmissä.

Rahaston tavoitteena on olla arvostettu ja menestyksekäs eläkesijoittaja, jonka työssä korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa. Rahaston tavoitteena on myös selkeyttää ja kehittää rahaston yrityskuvaa itsenäisenä portfoliosijoittajana.

VER:n pitkän aikavälin tuottotavoite ja riskitaso

Valtiovarainministeriö on asettanut rahastolle pitkän aikavälin sijoitustoiminnan tavoitteeksi ylittää valtion nettovelan kustannus.

VER:n sijoitussalkun tuotto-odotus ja riski arvioidaan vuosittain asiantuntijoiden laskelmien perusteella. Rahaston tuottojen tulisi pitkällä aikavälillä mahdollistaa laissa ja lain perusteluissa tarkoitettu 25 prosentin rahastointiaste. Tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat sijoitustuotot, eläkemaksutulo sekä siirto valtion talousarvioon.