Valtion henkilöstöhallintoa koskevat hallinnonalakohtaiset sopimukset, ohjeet ja määräykset

Virastotunnuksen mukaan 500000...599999

Virasto-
tunnus
Asiakirjan antaja/sopijaosapuolet TyyppiYksilöinti OtsikkoAsiakirja Päättyy
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ JA AKAVA-JS, STTK-J SEKÄ VALVESKTM 19/110/2000TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIESTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALALLANäytä  
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ JA JUKO, PARDIA SEKÄ VALVES4/110/2004TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN, LUOTTAMUSMIEHEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN ERILLISTEN PALKKIOIDEN TARKISTAMISESTA 1.3.2004 LUKIENNäytä 15.2.2005
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ, AKAVA-JS JA PARDIA SEKÄ VALVES18/110/2002TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA 1.3.2003 LUKIEN, TE-KESKUKSETNäytä 30.9.2007
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ, AKAVA-JS JA PARDIA SEKÄ VALVESKTM 11/110/2002, VES 321051TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄNäytä 31.1.2003
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ, AKAVA-JS JA PARDIA SEKÄ VALVESKTM 11/110/2002, VES 321051KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TEHDYN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJANäytä 31.1.2003
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ SEKÄ JUKO, PARDIA JA VALVES21/002/2004TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS 15.2.2005 PÄÄTTYVIEN VIRKAEHTOSOPIMUSTEN UUDISTAMISESTA, TE-KESKUKSETNäytä 30.9.2007
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ SEKÄ JUKO, PARDIA JA VALVES321051, 24/110/2004TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VUOSILLE 2005-2007Näytä 30.9.2007
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ SEKÄ JUKO, PARDIA JA VALVES6/002/2004TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSISSA TOIMIVIEN LUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN PALKKIOISTANäytä 30.9.2007
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ SEKÄ JUKO, PARDIAVESVES 326051; PL01ENERGIAMARKKINAVIRASTON TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS (UPJ)Näytä 15.2.2005
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ SEKÄ JUKO, PARDIA JA VALVES10/110/2004TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA 1.6.2004 LUKIENNäytä 15.2.2005
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ SEKÄ JUKO, PARDIA JA VALVES16/002/2003TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA 1.6.2004 LUKIENNäytä 15.2.2005
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ SEKÄ JUKO JA VALVES324151, 8/110/2005KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTANäytä 30.9.2007
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ SEKÄ JUKO JA VALVES31.3.2005KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN ALLEKIRJOITTAMISPÖYTÄKIRJA UPJ:STÄNäytä 30.9.2007
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ SEKÄ JUKO, PARDIA JA VALVES/TESVES 321151 ja TES 321101TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSISSANäytä 30.9.2007
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ SEKÄ JUKO, PARDIA JA VALVES10/110/2005, VES 321051TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN JA SEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN MUUTTAMISESTANäytä 30.9.2007
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ SEKÄ JUKO, PARDIA JA JHLVES321051, KTM 12/110/2006TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS 1.6.2006 LUKIEN TOTEUTETTAVISTA SOPIMUSTARKISTUKSISTANäytä 30.9.2007
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ SEKÄ JUKO, PARDIA JA JHLVES321051, KTM 12/110/2006PÖYTÄKIRJA YLEISKOROTUSTEN JA LIITTOERIEN TOTEUTUS 1.6.2006Näytä 30.9.2007
500001KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ, JUKO, PARDIA JA JHLVESKTM VES 321051 JA EMV VES 326051PÖYTÄKIRJA KTM:N JA EMV:N 1.10.2007 YLEISKOROTUKSISTA Näytä 31.1.2010
500013ENERGIAMARKKINAVIRASTO JA JUKO SEKÄ PARDIAVES326051ENERGIAMARKKINAVIRASTON TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2010
500013ENERGIAMARKKINAVIRASTO, PARDIA RY SEKÄ JUKO RYVESVES 326051TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SAMAPALKKAERÄN KOHDENTAMISESTA ENERGIAMARKKINAVIRASTOSSANäytä 31.1.2010
500013ENERGIAMARKKINAVIRASTO, JUKO RY JA PARDIA RYVESVES 326051TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ ENERGIAMARKKINAVIRASTOSSANäytä 29.2.2012
500013ENERGIAMARKKINAVIRASTO JA JUKO SEKÄ PARDIAVES326051 PL 02TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ ENERGIAMARKKINAVIRASTOSSANäytä 31.3.2013
500013ENERGIAMARKKINAVIRASTO JA JUKO SEKÄ PARDIAMUU PÖYTÄKIRJA12.2.2012PÖYTÄKIRJA VIRASTOERÄN KÄYTÖSTÄ ENERGIAMARKKINAVIRASTOSSANäytä 31.3.2013
500013ENERGIAMARKKINAVIRASTO JA JUKO SEKÄ PARDIAMUU PÖYTÄKIRJA26.4.2012ENERGIAMARKKINAVIRASTON LOMARAHAN MAKSUAJANKOHDASTA SOPIMINENNäytä 31.3.2014
503001TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT JA VTT-AKAVA SEKÄ VATETES322201, 322202TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KEVÄÄN 2013 VIRASTOERÄN TOTEUTTAMISESTA VTT:LLÄNäytä 31.3.2014
503001TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT JA VATE SEKÄ VTT-AKAVAVES322201, 322202TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KEVÄÄN 2012 VIRASTOERÄN TOTEUTTAMISESTA VTT:LLÄNäytä 31.3.2014
503001TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, VTT-AKAVA JA VATETES15.6.2012TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT:N TYÖEHTOSOPIMUS 1.8.2012-31.3.2014Näytä 31.3.2014
503001TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, VTT-AKAVA JA VATETES15.6.2012TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKS VTT:N TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA 1.8.2012-31.3.2014Näytä 31.3.2014
503001TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, VALTION TUTKIMUSALOJEN TEKNISET TOIMIHENKILÖT VATE JA VTT-AKAVAVES322201, 322202TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT:N PÖYTÄKIRJA TASA-ARVOERÄN TOTEUTTAMISESTANäytä 29.2.2012
503001VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS JA VATE JA JUKOVES/TES18.3.2010VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSESSA SOPIMUSKAUDELLE 2007-2010 MÄÄRITELLYN KEHITTÄMISERÄN TOTEUTTAMISESTA VTT:LLÄNäytä 31.1.2010
503001VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS, VATE RY JA JUKO RYMUU SOPIMUSTES 322201, TES 322202AIESOPIMUS VALTION TEKNILLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN YLEISISTÄ EDELLYTYKSISTÄ JA UUDISTUKSEN VAIHEISTANäytä 31.1.2010
503001VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS JA VATE SEKÄ JUKOTESTES 322201, 322202TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2008-31.1.2010Näytä 31.1.2010
503001VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS JA VATE SEKÄ JUKOTESTES 322201, 322202TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA AJALLE 1.3.2008-31.1.2010Näytä 31.1.2010
503001VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS JA JUKOTESTES 322202TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKALIITE AJALLE 1.3.2008-31.1.2010Näytä 31.1.2010
503001VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS JA VATETESTES 322201TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKALIITE AJALLE 1.3.2008-31.1.2010Näytä 31.1.2010
503001VTT JA JUKOTES322202TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA JA PALKKALIITTEET AJALLE 16.2.2005 - 30.9.2007Näytä 30.9.2007
503001VTT JA VATE, JUKO SEKÄ VALTES322201, 322202, 322203TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 - 30.9.2007Näytä 30.9.2007
503001VTT JA VATETES322201TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA JA PALKKALIITTEET AJALLE 16.2.2005 - 30.9.2007Näytä 30.9.2007
503001VTT JA VALTES322203TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA JA PALKKALIITTEET AJALLE 16.2.2005 - 30.9.2007Näytä 30.9.2007
503001VTT JA JUKO SEKÄ VATEVES13.12.2004HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 30.9.2007
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS JA AKAVA-JS, PARDIA SEKÄ VALVES322151HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA(UPJ)Näytä 31.1.2003
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS JA AKAVA-JS SEKÄ PARDIATES322104TYÖEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2003
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS JA VALTES322104TYÖEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2003
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS JA AKAVA-JS, PARDIA SEKÄ VALVES322151HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VIRKASUHTEISTA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVASTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (UPJ)Näytä 31.1.2003
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS JA AKAVA-JS, PARDIA SEKÄ VALTES322104TYÖEHTOSOPIMUS TYÖSOPIMUSSUHTEISTA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVASTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (UPJ)Näytä 31.1.2003
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, JHL JA JUKO SEKÄ PARDIAVES322151HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS PALVELUSSUHTEEN EHDOISTANäytä 31.1.2010
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, JHL JA JUKO SEKÄ PARDIATES322104TYÖEHTOSOPIMUS TYÖSOPIMUSSUHTEISTA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVASTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄNäytä 31.1.2010
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES/TESVES 322151, TES 322104TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUS SAMAPALKKAERÄN KOHDENTAMISESTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSESSANäytä 31.1.2010
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLTES322104GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2010
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES322151GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2010
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES30.3.2009GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA KOSKIEN SOVELLETTAVAA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄNäytä 31.1.2010
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES322151GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 29.2.2012
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, JUHO JA PARDIA SEKÄ JHLTES322104GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUSNäytä 29.2.2012
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLMUU PÖYTÄKIRJA20.6.2011GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJANäytä 29.9.2012
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVESVES 322151GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄNäytä 29.2.2012
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLTESTES 322104GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄNäytä 29.2.2012
504001GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLMUU PÖYTÄKIRJA10.11.2010GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJANäytä 29.2.2012
505002MITTATEKNIIKAN KESKUS JA JUKOVES322451MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 29.2.2012
505002MITTATEKNIIKAN KESKUS JA JUKOVES322451MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANäytä 31.3.2014
505002MITTATEKNIIKAN KESKUS JA JUKOVES322451 PL 01MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS JA PÖYTÄKIRJA 10.2.2012Näytä 31.3.2014
505002MITTATEKNIIKAN KESKUS JA JUKOVES322451TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN PALKKAUKSESTANäytä 31.1.2010
505002MITTATEKNIIKAN KESKUS JA JUKOVES322451NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA KOSKIEN HENKILÖSTÖÖN SOVELLETTAVAA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄNäytä 31.1.2010
505002MITTATEKNIIKAN KESKUS JA JUKO RYVESVES 322451TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN PALKKAUKSESTANäytä 31.1.2010
505002MITTATEKNIIKAN KESKUS JA JUKO RYVESVES 322451PÖYTÄKIRJA MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄNäytä 31.1.2010
505002MITTATEKNIIKAN KESKUS JA JUKOVES322451TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SEKÄ PALKKAHINNOITTELULIITE 1.6.2006 LUKIENNäytä 30.9.2007
505002MITTATEKNIIKAN KESKUS JA JUKOVES322451NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA 23.5.2006 KOSKIEN HENKILÖSTÖÖN SOVELLETTAVAA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄNäytä 30.9.2007
505002MITTATEKNIIKAN KESKUS JA JUKOVES13.12.2004NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA KOSKIEN HENKILÖSTÖÖN SOVELLETTAVAA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄNäytä 30.9.2007
505002MITTATEKNIIKAN KESKUS JA JUKOVESVES 322451HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS JA PALKKAHINNOITTELULIITENäytä 30.9.2007
506002MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS JA PARDIATES325002PÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUSTA UPJNäytä  
506002MATKAILUN EDISTÄMISKESKUSTES325002PALKKAUSJÄRJESTELMÄLIITE UPJNäytä 15.2.2005
506002MATKAILUN EDISTÄMISKESKUSMUU SOPIMUS325002PÄTEVYYDEN ARVIOINTI PALKKAUKSEN OSANA UPJNäytä  
506002MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS JA PARDIATES325002TYÖEHTOSOPIMUS (UPJ)Näytä 30.9.2007
506002MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS JA PARDIATES325002TYÖEHTOSOPIMUS (UPJ)Näytä 30.9.2007
506002MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS JA PARDIAVES/TES169/121/2005LOMARAHAN MAKSAMISTA KOSKEVA TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSNäytä 30.9.2007
506002MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS JA PARDIATES325002TYÖEHTOSOPIMUS PAIKALLIS- JA KEHITTÄMISERÄN KÄYTTÄMISESTÄ 1.3.2008 LUKIENNäytä 31.1.2010
506002MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS JA PARDIATES325002TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA PAIKALLIS- JA KEHITTÄMISERÄN KÄYTTÄMISESTÄ 1.3.2009 LUKIENNäytä 31.1.2010
506002MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS JA PARDIA RYTES7.6.2011TARKENTAVA TYÖEHTOSOPIMUS VIRASTOERÄN JA TASA-ARVOERÄN KOHDENTAMISESTA MATKAILUN EDISTÄMISKESKUKSESSANäytä 29.2.2012
506002MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS JA PARDIATES325002TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA VIRASTOERÄN KÄYTTÄMISESTÄ 1.9.2010 LUKIENNäytä 29.2.2012
507001PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES17.1.2012TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS PRH:N PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSISTA 17.6.2011Näytä 31.3.2014
507001PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES9.2.2012HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS PALVELUSSUHTEEN EHTOJEN TARKISTAMISESTANäytä 31.3.2014
507001PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES17.1.2012ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PRH:N PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSISTANäytä 31.3.2014
507001PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUSMUU SOPIMUS17.1.2012PRH:N PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄSIKIRJATNäytä 31.3.2014
507001PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS JA AKAVA-JS, PARDIA SEKÄ VALVES8.3.2002HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISAJANKOHDAN MUUTTAMISEKSI KESÄKUULLENäytä  
507001PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ VALVES323051TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UPJ:N KÄYTTÖÖNOTTAMISESTANäytä 30.9.2007
507001PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ VALVES323051TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA LUOTTAMUSMIESTEN ERILLISPALKKIOISTANäytä 30.9.2007
507001PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ VALVES323051ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA UPJ:N KÄYTTÖÖNOTTAMISESTANäytä 30.9.2007
509001TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS JA AKAVA-JS/TEKES SEKÄ TEKES-AKAVA, TEKESIN HENKILÖKUNTAYHDISTYSVES/TESVES 322551, TES 322501; 10048/10/05TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS JA TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 30.9.2007
509001TEKES TEKNOLOGIAN JA INNOVAATIOIDEN KEHITTÄMISKESKUS SEKÄ JUKO JA PARDIAVES/TES322551, 322501TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄNäytä 31.3.2014
509001TEKES TEKNOLOGIAN JA INNOVAATIOIDEN KEHITTÄMISKESKUS SEKÄ JUKO JA PARDIAVES/TES322551, 322501ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KOSKIEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄNäytä 31.3.2014
511001KILPAILUVIRASTO JA JUKO RYVESVES 324251TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KOSKIEN TASA-ARVOERÄN JA VIRASTOERÄN KOHDENTAMISTA KILPAILUVIRASTOSSANäytä 29.2.2012
511001KILPAILUVIRASTO JA JUKO RYVESVES 324251TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDISTETUN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA KILPAILUVIRASTOSSANäytä 29.2.2012
511001KILPAILUVIRASTO JA JUKOVES324251TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDISTETUN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA KILPAILUVIRASTOSSANäytä 31.3.2014
511001KILPAILUVIRASTO JA JUKOVES324251KILPAILUVIRASTON TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS Näytä 31.3.2014
511001KILPAILUVIRASTO JA JUKOVES324251TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDISTETUN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA KILPAILUVIRASTOSSANäytä 29.2.2012
511001KILPAILUVIRASTO SEKÄ JUKO JA PARDIAVESVES 324251TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA KILPAILUVIRASTOSSANäytä 30.9.2007
511001KILPAILUVIRASTO SEKÄ JUKO JA PARDIAVES24.2.2006PÖYTÄKIRJA KILPAILUVIRASTOSSA SOVELLETTAVAA UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄNäytä 30.9.2007
511001KILPAILUVIRASTO JA JUKO SEKÄ PARDIAVES324251TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDISTETUN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA KILPAILUVIRASTOSSANäytä 31.1.2010
511001KILPAILUVIRASTO JA JUKOVES324251TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SAMAPALKKAERÄN KOHDENTAMISESTA KILPAILUVIRASTOSSANäytä 31.1.2010
511001KILPAILUVIRASTO, JUKO RY JA PARDIA RYVESVES 324251PÖYTÄKIRJA KILPAILUVIRASTON VUOSIEN 2008 JA 2009 PAIKALLISTEN ERIEN KÄYTÖSTÄ. YLEISKOROTUS 1.10.2008. LUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN PALKKIOIDEN TARKISTAMISESTANäytä 31.1.2010
511001KILPAILUVIRASTO JA JUKOVES17.3.2004VIRASTOKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 30.9.2007
511001KILPAILUVIRASTO JA JUKOVES12.2.2004VIRASTOKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 30.9.2007
511001KILPAILUVIRASTO JA JUKO SEKÄ PARDIAVES10.12.2004VIRASTOKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 30.9.2007
512001KULUTTAJAVIRASTO JA JUKO, PARDIA JA VALVESDnro 2004/12/6836TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS 15.2.2005 PÄÄTTYVIEN TARKENTAVIEN VIRKAEHTOSOPIMUSTEN UUDISTAMISESTANäytä 30.9.2007
512001KULUTTAJAVIRASTO JA AKAVA-JS, PARDIA JA VALVES23.5.2003TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSUAJANKOHDASTANäytä 30.9.2007
512001KULUTTAJAVIRASTO JA JUKO, PARDIA JA VALVES23.3.2004TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN PALKKIOISTANäytä 30.9.2007
512001KULUTTAJAVIRASTO, JUKO RY, JHL RY SEKÄ PARDIA RYVES/TESVES 324051, TES 324001KULUTTAJAVIRASTON TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2010
512001KULUTTAJAVIRASTO, JUKO RY, PARDIA RY SEKÄ JHL RYVES/TESVES 324051, TES 324001TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUS SAMAPALKKAERÄN KOHDENTAMISESTA KULUTTAJAVIRASTOSSANäytä 31.1.2010
512001KULUTTAJAVIRASTO SEKÄ JUKO, PARDIA JA JHL RYVES/TESVES 324051, TES 324001TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OTTAMISESTANäytä 30.9.2007
512001KULUTTAJAVIRASTO, JUKO SEKÄ PARDIA JA JHLVES/TESVES 324051, TES 324001KULUTTAJAVIRASTON TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2010
512001KULUTTAJAVIRASTO, JUKO JA JHL SEKÄ PARDIAVES/TES324051, 324001TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ KULUTTAJAVIRASTOSSANäytä 29.2.2012
512001KULUTTAJAVIRASTO, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES/TES324051, 324001KULUTTAJAVIRASTON TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSNäytä 31.3.2014
512002ELINTARVIKEVIRASTO SEKÄ JUKO JA PARDIAVES307251ELINTARVIKEVIRASTOA KOSKEVA TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OTTAMISESTANäytä 30.9.2007
512002ELINTARVIKEVIRASTO SEKÄ JUKO JA PARDIAVES13.6.2005ELINTARVIKEVIRASTOA KOSKEVA ALLEKIRJOITTAMISPÖYTÄKIRJA UPJ:N KÄYTTÖÖNOTTAMISESTANäytä 30.9.2007
512002ELINTARVIKEVIRASTO SEKÄ AKAVA JS JA PARDIAVES1225/19/03TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KOSKIEN LUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOITA SEKÄ LOMARAHAN MAKSUAJANKOHDAN SIIRTÄMISTÄNäytä 15.2.2005
512002ELINTARVIKEVIRASTO JA JUKO SEKÄ PARDIAVES301/19/04, 10.2.2004ELINTARVIKEVIRASTOA KOSKEVA TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VUODEN 2004 LIITTOERÄN KÄYTÖSTÄNäytä 15.2.2005
512003KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS JA JUKO SEKÄ VALVES30.3.2004HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN PALKKIOISTANäytä 30.9.2007
512003KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS JA JUKO SEKÄ VALVES/TESVES:322651, TES:322601TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA KULUTTAJATUTKIMUSKESKUKSESSA (UPJ)Näytä 30.9.2007
512003KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS, JUKO JA JHLVES/TESVES 322651, TES 322601KULUTTAJATUTKIMUSKESKUKSEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2010
512003KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS JA JUKO SEKÄ VALVES/TES322601, 322651KULUTTAJATUTKIMUSKESKUKSEN TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 13.12.2004 (UPJ)Näytä 30.9.2007
512003KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS JA JUKOVES/TESVES 322651, TES 322601TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUS SAMAPALKKAERÄN KOHDENTAMISESTA KULUTTAJATUTKIMUSKESKUKSESSANäytä 31.1.2010
512003KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS JA JUKO SEKÄ JHLVES/TES322651, 322601KULUTTAJATUTKIMUSKESKUKSEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2010
512003KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS JA JUKO RYVES/TES322651, 322601TARKENTAVA VES/TES-SOPIMUS VPJ:N KÄYTÖSTÄ KULUTTAJATUTKIMUSKESKUKSESSA 1.4.2014 LUKIENNäytä 31.1.2017
512003KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS JA JUKOVES/TES322651, 322601KULUTTAJATUTKIMUSKESKUKSEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUSNäytä 31.3.2014
512003KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS JA JUKOVES/TES322651, 322601KULUTTAJATUTKIMUSKESKUKSEN TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSNäytä 31.3.2014
512003KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS JA JUKOVES/TES322651, 322601KULUTTAJATUTKIMUSKESKUKSEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERIEN KÄYTÖSTÄNäytä 29.2.2012
512003KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS JA JUKOVES/TES322651, 322601KULUTTAJATUTKIMUSKESKUKSEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄNäytä 29.2.2012
513001TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTO, PARDIA JA JUKOVES322351, 4219/12/2013TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS VIRASTOERÄN KÄYTÖSTÄ TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTOSSANäytä 31.3.2014
513001TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTO, PARDIA JA JUKOVES322351, 2530/12/2012TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄNäytä 31.3.2014
513001TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTO, PARDIA JA JUKOMUU PÖYTÄKIRJADNRO 2530/12/2012PÖYTÄKIRJA VIRASTOERÄN KÄYTÖSTÄ TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTOSSANäytä 31.3.2014
513001TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTO, PARDIA JA JUKOMUU PÖYTÄKIRJADNRO 4219/12/2013PÖYTÄKIRJA VIRASTOERÄN KÄYTÖSTÄ TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTOSSANäytä 31.3.2014
513001TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTO, PARDIA JA JUKOVESDNRO 3426/12/2012TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTOSSANäytä 31.3.2014
513001TURVATEKNIIKAN KESKUS JA PARDIA RYVESVES 322351, dnro 2247/10/2005HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 30.9.2007
513001TURVATEKNIIKAN KESKUS JA PARDIA RYVES322351, dnro 2035/12/2006HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 30.9.2007
513001TURVATEKNIIKAN KESKUS JA PARDIAVES322351TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS 29.2.2008Näytä 31.1.2010
513001TURVATEKNIIKAN KESKUS JA PARDIAVES322351PÖYTÄKIRJA TARKENTAVASTA VIRKAEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUSTA 29.2.2008Näytä 31.1.2010
513001TURVATEKNIIKAN KESKUS JA TTT RYMUU PÖYTÄKIRJA322351, 10.2.2004PÖYTÄKIRJA JOKA KOSKEE HENKILÖSTÖÖN SOVELLETTAVAA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ (UPJ)Näytä 15.2.2005
513001TURVATEKNIIKAN KESKUSMUU11.12.2000PALKKAUSJÄRJESTELMÄNäytä  
519001KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTO, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES/TESKKV/2178/01.00.01/2014TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIESPALKKIOISTA KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTOSSANäytä 31.12.2014
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES/TESTEM/1130/01.01.01/2013HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS ELY-KESKUSTEN JA TE-TOIMISTOJEN LUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN PALKKIOISTANäytä 31.3.2013
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, PARDIA JA JUKO SEKÄ JHLMUU PÖYTÄKIRJATEM/614/01.09.02/2013PÖYTÄKIRJA TE-TOIMISTOISSA SEKÄ KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS SALMIASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 23.6.2005 TEHDYN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN MUUTTAMISESTANäytä 31.3.2014
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLMUU PÖYTÄKIRJATEM/614/01.09.02/2003PÖYTÄKIRJA VIRASTOERÄN KOHDENTAMISESTA TE-TOIMISTOISSA JA KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS SALMIASSANäytä 31.3.2014
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA JHL SEKÄ PARDIAMUU PÖYTÄKIRJATEM/209/01.01.01/2012PÖYTÄKIRJA KOSKIEN ELY-KESKUKSIEN VIRASTOERÄÄNäytä 31.3.2014
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES340151TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VIRASTOERÄN KOHDENTAMISESTA TE-TOIMISTOISSA SEKÄ KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS SALMIASSANäytä 31.3.2014
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVESTEM/443/01.01.01/2014TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VALTION PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOISSA SEKÄ KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS SALMIASSANäytä 31.1.2017
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLMUU PÖYTÄKIRJATEM/443/01.01.01./2014ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOJEN SEKÄ KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS SALMIAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄNäytä 31.1.2017
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLMUU PÖYTÄKIRJATEM/443/01.01.01./2014ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN LIITE TEHTÄVÄT JA SUORIUTUMINEN, KÄSIKIRJA LIITTEINEENNäytä 31.1.2017
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES340151PÖYTÄKIRJA SOPIMUSTEN UUDISTAMISESTA KOSKIEN TE-TOIMISTOJA JA SALMIAANäytä 31.1.2017
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES/TES320252, 320102PÖYTÄKIRJA SOPIMUSTEN UUDISTAMISESTA KOSKIEN ELY:TNäytä 31.1.2017
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES/TES320252, 320202TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSISSANäytä 31.3.2014
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLMUU PÖYTÄKIRJA320252, 320202ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN TARKENTAVAN VIRKAEHTO- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJANäytä 31.3.2014
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES/TES320252, 320202TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA KOSKEVAN 24.11.2011 ALLEKIRJOITETUN TARKENTAVAN VES/TES-SOPIMUKSEN MUUTTAMISESTANäytä 31.3.2014
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES340151TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VIRASTOERÄN KOHDENTAMISESTA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOISSA SEKÄ KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS SALMIASSANäytä 31.3.2014
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES340151TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOISSA SEKÄ KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS SALMIASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 23.6.2005 TEHDYN SOPIMUKSEN MUUTTAMISESTANäytä 31.3.2014
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLMUU PÖYTÄKIRJA320252, 320202PÖYTÄKIRJA NEUVOTTELU- JA SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN JAKSOSSA 10 TARKOITETUISTA NEUVOTTELUISTA (ELY-KESKUKSET)Näytä 31.3.2014
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLMUU PÖYTÄKIRJA320252, 320202PÖYTÄKIRJA NEUVOTTELU- JA SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN JAKSOSSA 10 TARKOITETUISTA NEUVOTTELUISTA (ELY-KESKUKSET)Näytä 31.3.2014
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLMUU PÖYTÄKIRJA340151PÖYTÄKIRJA NEUVOTTELU- JA SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN JAKSOSSA 10 TARKOITETUISTA NEUVOTTELUISTA (TE-TOIMISTOT SEKÄ KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS SALMIA)Näytä 31.3.2014
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVESTEM/2501/01.01.01/2010TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS TE-TOIMISTOISSA JA KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS SALMIASSA KOSKEVASTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄNäytä 29.2.2012
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES340151TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SAMAPALKKAERÄN KOHDENTAMISESTA TYÖVOIMAOPISTOSSANäytä 31.1.2010
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES/TES340151HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA TYÖVOIMAOPISTOSSANäytä 31.1.2010
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ JA JUKO SEKÄ PARDIAVES340151 PL03, 340151 PL02PÖYTÄKIRJA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOISSA JA TYÖVOIMAOPISTOSSA 1.3.2010 YLEISKOROTUKSEN TOTEAMISESTANäytä 26.2.2010
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES340151TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS VIRASTOERÄN KOHDENTAMISESTA KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS SALMIASSANäytä 29.2.2012
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES340151TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS VIRASTOERÄN KOHDENTAMISESTA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOISSANäytä 29.2.2012
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA JHL SEKÄ PARDIAVES/TES320251, 320201VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TEHTÄVÄKOHTAISESTA PALKANOSASTA VÄLIAIKANA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSISSANäytä 31.12.2010
540001TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JUKO JA JHL SEKÄ PARDIAVES13.10.2010TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VIRASTOERÄN KOHDENTAMISESTA SEKÄ ARVIOINTI- JA SEURANTARYHMÄN TYÖN KEHITTÄMISESTÄ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖSSÄ JA TYÖNEUVOSTOSSANäytä 29.2.2012
540001TYÖ- JA ELINKEINOMISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES/TES321101, 321151HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTANäytä 31.1.2010
540001TYÖ- JA ELINKIENOMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES/TES340151 PL 03HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTANäytä 31.1.2010
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO JA JHL SEKÄ PARDIAVES331351HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS TYÖSUOJELUN PIIRIHALLINNON PAIKALLISERIEN JA KEHITTÄMISERIEN KOHDENTAMISESTANäytä 31.1.2010
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO RY, JHL RY JA PARDIA RYVES/TES31.10.2007PÖYTÄKIRJA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN VUODEN 2008 YLEISKOROTUKSEN TOTEAMISESTANäytä 31.1.2010
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO RY, PARDIA RY JA JHL RYVESVES 330351, STM/1871/2005TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN JA TYÖTTÖMYYSTURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN VIRKAMIESTEN PALVELUSSUHTEEN EHTOJEN TARKASTAMISESTANäytä 31.1.2010
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO RY, PARDIA RY SEKÄ JHL RYVESVES 330351TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SAMAPALKKAERÄN KOHDENTAMISESTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖSSÄNäytä 31.1.2010
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO RY, PARDIA RY SEKÄ JHL RYVESVES 330351TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SAMAPALKKAERÄN KOHDENTAMISESTA SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNASSA JA TYÖTTÖMYYSTURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNASSANäytä 31.1.2010
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO JA JHL SEKÄ PARDIAVES331351TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS TYÖSUOJELUN PIIRIHALLINNON UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄNäytä 30.9.2007
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO JA JHL SEKÄ PARDIAVES331351ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA UPJ:N KÄYTTÖÖNOTTOA TYÖSUOJELUN PIIRIHALLINNOSSANäytä 30.9.2007
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ JA JUKO, PARDIA SEKÄ VALVES24.3.2004HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS TYÖSUOJELUN PIIRIHALLINNON VIRKAMIESTEN PALVELUSSUHTEEN EHTOJEN TARKISTAMISESTANäytä 15.2.2005
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, AKAVA-JS, PARDIA JA VALVES11/10/2002/27.11.2002HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VIRKAMIESTEN PALVELUSSUHTEEN EHTOJEN TARKISTAMISESTA JA LUOTTAMUSMIESPALKKIOISTANäytä 30.9.2007
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ JA JUKO, PARDIA SEKÄ VALVES13.1.2004TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KOSKIEN TYÖSUOJELUN PIIRIHALLINNON VIRKAMIEHIÄ LIITTOERÄN SIIRTÄMISESTÄ JA SIIRRON KORVAAMISESTA KERTALUONTOISELLA ERÄLLÄNäytä 15.2.2005
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SEKÄ AKAVA-JS, VAL JA PARDIAVES11/10/2003HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LIITTOERÄN JA TASA-ARVOERÄN KOHDENTAMISESTA, LUOTTAMUSMIESPALKKIOISTA JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOISTA SEKÄ LOMARAHAN MAKSUAJANKOHDAN SIIRTÄMISESTÄNäytä 30.9.2007
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ VALVES6/10/2004HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOISTANäytä 30.9.2007
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SEKÄ JUKO, PARDIA JA VALVES9/10/2004, (VES:330151)HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS, JOKA TEHTIIN 10 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 2004 VIRKAMIESTEN PALVELUSSUHTEEN EHTOJEN TARKISTAMISESTANäytä 30.9.2007
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ JA JUKO, PARDIA SEKÄ VALVES330151, DNRO 8/10/2004TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS JA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (UPJ)Näytä 30.9.2007
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ VALVESVES 330151, dnro STM/1598/2005TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN UPJ:TÄ KOSKEVAN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN TARKISTAMISESTANäytä 30.9.2007
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ VALVESVES 330351, STM/1871/2005HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KOSKIEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA TYÖTTÖMYYSTURVALAUTAKUNNAN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ; SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖNäytä 30.9.2007
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ VALVESVES 330351, 26.5.2005 liiteTARKASTUSLAUTAKUNNAN JA TYÖTTÖMYYSTURVALAUTAKUNNAN VIRKAMIESTEN UPJ:STÄ TEHDYN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJANäytä 30.9.2007
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLMUU PÖYTÄKIRJASTM/1414/2010SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN VUODEN 2010 VIRASTOERÄÄ JA ARVIOINTIRYHMIEN TYÖN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJANäytä 29.2.2012
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVESSTM/1414/2010TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VIRASTOERÄSTÄ JA ARVIOINTIRYHMIEN TYÖN KEHITTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖSSÄNäytä 29.2.2012
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVESSTM/1414/2010TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VIRASTOERÄSTÄ JA ARVIOINTIRYHMIEN TYÖN KEHITTÄMISESTÄ SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNASSA JA TYÖTTÖMYYSTURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNASSANäytä 29.2.2012
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO RY, PARDIA RY JA JHL RYMUU PÖYTÄKIRJAVES 330151PÖYTÄKIRJA SOPIMUSKAUDEN 2010-2012 SOPIMUSRATKAISUUN LIITTYVISTÄ KYSYMYKSISTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖSSÄ Näytä 29.2.2012
550001SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO RY, PARDIA RY JA JHL RYMUU PÖYTÄKIRJAVES 330351PÖYTÄKIRJA SOPIMUSKAUDEN 2010-2012 SOPIMUSRATKAISUUN LIITTYVISTÄ KYSYMYKSISTÄ SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNASSA JA TYÖTTÖMYYSTURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNASSANäytä 29.2.2012
550006SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ VALVESVES 330651TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS TERVEYDENHUOLLON OIKEUSTURVAKESKUKSEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄNäytä 30.9.2007
550006SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, JUKO JA PARDIA SEKÄ VALVES330651TERVEYDENHUOLLON OIKEUSTURVAKESKUKSEN VIRKAMIESTEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 21.11.2005 TEHDYN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Näytä 30.9.2007
550008SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TUOTEVALVONTAKESKUS JA AKAVA-JS, STEKA SEKÄ VALVES45/03/04VIRASTOKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS 12.2.2004Näytä 15.2.2005
550008SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TUOTEVALVONTAKESKUS JA AKAVA-JS, STEKA SEKÄ VALVES45/03/04VIRASTOKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS 23.4.2004 LIITTOERÄN KOHDENTAMISESTANäytä 15.2.2005
554001KANSANTERVEYSLAITOS SEKÄ AKAVA-JS, VAL JA PARDIAVES/TES330851, 330801HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS (UPJ) Näytä 15.2.2005
554001KANSANTERVEYSLAITOS JA AKAVA, VAL SEKÄ PARDIAVES/TES330801, 330851HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS (UPJ)Näytä 15.2.2005
554001KANSANTERVEYSLAITOS JA AKAVA, PARDIA SEKÄ VALVES330851NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJANäytä 31.1.2003
554001KANSANTERVEYSLAITOS JA AKAVA, PARDIA SEKÄ VALVES330851TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA LUOTTAMUSMIESPALKKIOIDEN TARKISTAMISESTA, VARALLAOLOSTA SEKÄ SUOJAVAATETUKSESTANäytä 31.1.2003
554001KANSANTERVEYSLAITOS JA AKAVA, PARDIA SEKÄ VALMUU SOPIMUS31.1.2001SOPIMUS LUOTTAMUSMIESTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ KANSANTERVEYSLAITOKSESSANäytä 31.1.2003
554001KANSANTERVEYSLAITOS, JUKO RY, JHL RY JA PARDIA RYVES/TESVES 330851, TES 330801KANSANTERVEYSLAITOKSEN TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2010
555001SÄTEILYTURVAKESKUS JA JHL SEKÄ PARDIAVES/TESTES 331002, VES 331052TYÖEHTOSOPIMUS JA TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2010
555001SÄTEILYTURVAKESKUS JA JUKOVES/TESTES 331001, VES 331051TYÖEHTOSOPIMUS JA TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2010
555001SÄTEILYTURVAKESKUS JA PARDIA SEKÄ JHLVES/TES331002, 331052PÖYTÄKIRJA TARKENTAVASTA TES JA VES NEUVOTTELUISTA 28.2.2008Näytä 31.1.2010
555001SÄTEILYTURVAKESKUS JA JUKO RYVES/TESTES 331001, VES 331051SÄTEILYTURVAKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS JA TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2010
555001SÄTEILYTURVAKESKUS, PARDIA RY JA JHL RYVES/TESTES 331002, VES 331052SÄTEILYTURVAKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS JA TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2010
555001SÄTEILYTURVAKESKUS, JUKO JA JHL SEKÄ PARDIAVES/TESTES 331002, VES 331052, TES 331001, VES 331051TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUS SAMAPALKKAERÄN KOHDENTAMISESTA SÄTEILYTURVAKESKUKSESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALALLANäytä 1.2.2010
555001SÄTEILYTURVAKESKUS, PARDIA JA JUKO SEKÄ JHLVES/TES331051, 331052, 331001, 331002UUDISTETUT TEHTÄVÄKOHTAISET PALKAT 1.6.2006 LUKIENNäytä 30.9.2007
555001SÄTEILYTURVAKESKUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES/TES331002, 331052, 331001, 331051TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SÄTEILYTURVAKESKUKSEN PALKKAUKSESTANäytä 29.2.2012
555001SÄTEILYTURVAKESKUS, JUKO RY, PARDIA RY JA JHL RYVES/TESTES 331002, VES 331052, TES 331001, VES 331051TYÖEHTOSOPIMUS JA TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 29.2.2012
555001SÄTEILYTURVAKESKUS, JUKO RY, PARDIA RY JA JHL RYMUU PÖYTÄKIRJA15.6.2011PÖYTÄKIRJA SÄTEILYTURVAKESKUKSEN PERÄLAUTARATKAISUSTANäytä 29.2.2012
557001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS, JUKO RY, JHL RY JA PARDIA RYVES/TES27.2.2008PÖYTÄKIRJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUISTA Näytä 31.1.2010
557001SOSIAALI- TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVESVES 331251 PL:01TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UPJ:N KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA VALTION KOULUKODEISSA MUIDEN KUIN OPETUSTEHTÄVISSÄ TYÖSKENTELEVIEN VIRKAMIESTEN OSALTANäytä 30.9.2007
557001SOSIAALI- TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS, JUKO JA JHL SEKÄ PARDIAVESVES 331451 PL:01 JA PL:02TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UPJ:N KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA VALTION MIELISAIRAALOISSANäytä 30.9.2007
557001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS SEKÄ STEKA JA VALVES12.2.2003VALTION KOULUKOTIEN PERHEKOTIOHJAAJIEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 30.9.2007
557001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN JA AKAVA-JS SEKÄ STEKAVES19.2.2003TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN JA VALTION KOULUKOTIEN C-PALKKAISEN OPETUSHENKILÖSTÖN PALVELUSSUHTEIDEN EHTOJEN TARKISTAMISESTA.Näytä 30.9.2007
557001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS JA JUKO SEKÄ STEKAVES9.2.2004TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN JA VALTION KOULUKOTIEN C-PALKKAISEN OPETUSHENKILÖSTÖN PALVELUSSUHTEIDEN EHTOJEN TARKISTAMISESTANäytä 30.9.2007
557001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS SEKÄ AKAVA-JS, PARDIA JA VTYVES12.2.2003TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN JA SEN ALAISTEN VALTION LAITOSTEN A-PALKKAISTEN VIRKAMIESTEN PALVELUSSUHTEEN EHTOJEN TARKISTAMISESTANäytä 30.9.2007
557001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS SEKÄ AKAVA-JS JA STEKAVES19.2.2003TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN JA SEN ALAISTEN VALTION KOULUKOTIEN C-PALKKAISEN HENKILÖSTÖN PALVELUSSUHTEEN EHTOJEN TARKISTAMISESTANäytä 30.9.2007
557001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS SEKÄ AKAVA-JS JA STEKAVES27.3.2003PÖYTÄKIRJA KOSKIEN HALLINNONALAKOHTAISTA TARKENTAVAA VIRKAEHTOSOPIMUSTA, JOKA TEHTIIN 19 PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2003 VALTION KOULUKOTIEN C-PALKKAISEN OPETUSHENKILÖSTÖN PALVELUSSUHTEIDEN EHTOJEN TARKISTAMISESTANäytä  
557001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN JA JUKO SEKÄ PARDIA JA VTYVES25.3.2004TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN JA SEN ALAISTEN VALTION LAITOSTEN A-PALKKAISTEN PALVELUSSUHTEEN EHTOJEN TARKISTAMISESTANäytä 30.9.2007
557001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN JA JUKO SEKÄ STEKAVES25.3.2004TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN JA SEN ALAISTEN VALTION LAITOSTEN VIRKAMIESTEN C-PALKKAISTEN PALVELUSSUHTEEN EHTOJEN TARKISTAMISESTANäytä 30.9.2007
557001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS JA JUKO, PARDIA, STEKA, TEHY SEKÄ VALVES/TESTES:330201, VES:330251, 26.10.2004TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (UPJ)Näytä 30.9.2007
557001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS JA JUKO, PARDIA, SEKÄ VALVES/TESTES:330201, VES:330251TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 10.12.2004Näytä 30.9.2007
557001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN JA JUKO SEKÄ STEKAVES8.12.2004TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KOSKIEN VALTION KOULUKOTIEN C-PALKKAISTA HENKILÖSTÖÄNäytä 30.9.2007
557001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS SEKÄ STEKA JA VALVES8.12.2004TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS 8.12.2004 KOSKIEN KOULUKOTIEN PALVELUKSESSA OLEVIA OHJAAJIA, JOTKA TYÖSKENTELEVÄT PERHEKODEISSANäytä 30.9.2007
557001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS JA JUKO, PARDIA SEKÄ VTYVES8.12.2004TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS 8.12.2004 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN JA SEN ALAISTEN VALTION LAITOSTEN A-PALKKAISTEN PALVELUSSUHTEEN EHTOJEN TARKISTAMISESTANäytä 30.9.2007
558001LÄÄKELAITOS JA JUKO SEKÄ PARDIAVES1.3.2004HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS 1.3.2004Näytä 15.2.2005
558001LÄÄKELAITOS JA AKAVA-JS SEKÄ PARDIAVES14.3.2002HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2003
558001LÄÄKELAITOS JA AKAVA-JS SEKÄ PARDIAVES12.12.2000HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2003
558001LÄÄKELAITOS JA AKAVA-JS SEKÄ PARDIAVES12.1.2001LISÄYS HALLINNONALAKOHTAISEEN TARKENTAVAAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEENNäytä 31.3.2003
558001LÄÄKELAITOS JA JUKO SEKÄ PARDIAVES1.4.2006PÖYTÄKIRJA LÄÄKELAITOKSEN HENKILÖSTÖÖN 1.4.2006 ALKAEN SOVELLETTAVAA UPJ:TÄNäytä 30.9.2007
558001LÄÄKELAITOS JA JUKO SEKÄ PARDIAVES331151HALLINNONALAKOHTAINEN UPJ:N KÄYTTÖÖNOTTOA KOSKEVA TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 30.9.2007
558005LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS, JUKO JA PARDIAVES1830/01.02.02/2012LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVA TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 31.3.2014
558005LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS, JUKO JA PARDIAMUU PÖYTÄKIRJA000258/01.01.00/2014LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS FIMEAN PÖYTÄKIRJA KÄYDYISTÄ JAKSOSSA 8 TARJOITETUISTA NEUVOTTELUISTANäytä 31.1.2017
559001VAKUUTUSVALVONTAVIRASTO JA JUKOVES330551TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UPJ:N KÄYTTÖÖNOTTAMISESTANäytä 30.9.2007
559001VAKUUTUSVALVONTAVIRASTO JA JUKOVES4.4.2006PÖYTÄKIRJA SOPIMUSTARKISTUSTEN TOTEUTTAMISTA 1.6.2006 LUKIENNäytä 30.9.2007
559001VAKUUTUSVALVONTAVIRASTO JA JUKOVES330551PÖYTÄKIRJA TARKENTAVASTA VIRKAEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUSTA 15.2.2008Näytä 31.1.2010
559001VAKUUTUSVALVONTAVIRASTO JA JUKOVES330551ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VAKUUTUSVALVONTAVIRASTOSSA UPJ:N KÄYTTÖÖNOTTAMISESTANäytä 30.9.2007
559001VAKUUTUSVALVONTAVIRASTO JA JUKOVES8.12.2004PÖYTÄKIRJA TARKENTAVASTA VIRKAEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUSTA 8.12.2004Näytä 30.9.2007
561001TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS, JUKO JA PARDIA SEKÄ JHLVES/TESTHL 426/1.00.00/2010TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SAMAPALKKAERÄN KOHDENTAMISESTA TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOKSESSANäytä 31.1.2010
561001TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS, JUKO JA JHL SEKÄ PARDIAVES/TESTHL/638/1.00.00/2009 2.6.2009TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOKSEN TARKENTAVA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSNäytä 31.1.2010
561001TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS, JUKO JA JHL SEKÄ PARDIAVES/TESTHL/638/1.00.00/2009 2.6.2009TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOKSEN TARKENTAVAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMISPÖYTÄKIRJANäytä 31.1.2010
561001TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS, JUKO JA JHL SEKÄ PARDIAMUU SOPIMUSTHL/660/1.03.00/2009 11.6.2009TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOKSEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUSNäytä  
561001TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS, JUKO RY, JHL RY JA PARDIA RYVES/TESTHL 1655/1.00.00/2010TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUS TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOKSEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄNäytä 29.2.2012
562001SOSIAALI- JA TARVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTO, JUKO JA JHL SEKÄ PARDIAVES330451, DNRO 390/01.00.03/3011SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTO VALVIRAN VIRKAEHTOSOPIMUSNäytä 29.2.2012
562001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTO, JUKO JA JHL SEKÄ PARDIAVESDNRO 3901/01.00.03/2011SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTO VALVIRAN PÖYTÄKIRJANäytä 29.2.2012
562001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTO, JUKO JA PARDIAVESDNRO 1989/01.03.00.00/2013PÖYTÄKIRJA VIRASTOERÄN TOTEUTTAMISESTA SEKÄ PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TEHTYÄ TARKENTAVAA VIRKAEHTOSOPIMUSTA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTOSSANäytä 31.3.2014
562001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTOMUU PÖYTÄKIRJADNRO 1989/01.03.00.00/2013SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTON PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄSIKIRJANäytä 31.3.2014
562001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTO, JUKO JA PARDIAVESDNRO 1989/01.03.00.00/2013TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTON PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄNäytä 31.3.2014
562001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTO JA JUKO SEKÄ PARDIAVESDNRO 1592/01.03.00.00/2012TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTON PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄNäytä 31.3.2014
562001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTO JA JUKO JA PARDIAMUU PÖYTÄKIRJADNRO 1592/01.03.00.00/2012SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTON PALKKAUSJÄRJESTELMÄSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMISPÖYTÄKIRJANäytä 31.3.2014
562001SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTO VALVIRA SEKÄ JUKO JA PARDIAMUU PÖYTÄKIRJADNRO 1592/01.03.00.00/2012SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTON PALKKAUSJÄRJESTELMÄSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMISPÖYTÄKIRJAN LIITE 2 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄSIKIRJANäytä 31.3.2014

© Valtiokonttori 2016. Aineistoa ei saa julkaista ilman Valtiokonttorin lupaa.
Ylläpitäjä:

VALTIOKONTTORI
Hallinnon ohjaus
PL 18
00054 VALTIOKONTTORI
puhelin (09)772 51, faksi (09)7725 744