To the State Treasury’s homepages Till Statskontorets hemsidor Valtiokonttorin kotisivustolle

Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska
Tillbaka Statskontorets hemsidor

Sisältö

 

 

Aktuella föreskrifter och anvisningar

BOKFÖRING

DatumDnrStatus
KontoplanFöreskrift
Handbok om statens bokföringAnvisning

Användning av partnerkod i bokföring och bilaga

21.12.2018VK/1556/00.00.00.01/2018Anvisning
Bokföringens konton, följebrev och Affärsbokföringens kontoplan (fr.o.m. 1.1.2019)14.11.2018VK/1339/00.00.00.01/2018Föreskrift
Godkännande av verifikat i servicecentret och följebrev  23.10.2018VK/1210/00.00.00.01/2018Föreskrift
Fördelning av ekonomiförvaltningsuppgifter och -ansvar mellan servicecentret samt bokföringsenheterna och fonderna, följebrev och ansvarsfördelningstabell 1.10.2018VK/1111/00.00.00.01/2018Föreskrift
Bokföringens konton och följebrev14.8.2018VK/944/04.00.00/2018Föreskrift
Kontroll av fullmakter och följebrev 29.11.2017VK/962/00.00.00.01/2017Föreskrift
Godkännande av verifikat i servicecentret och följebrev  19.05.2017VK/315/00.00.00.01/2017Anvisning
Upprättandet av ansökan om dispens för ekonomiförvaltningens och löneräkningens ansvarsfördelning16.01.2017VK/21/00.00.01.06.00/2017Anvisning
Inlämning av uppgifter om statsborgen och statsgaranti till Statskontoret 30.05.2016VK/508/00.00.00.01/2016Föreskrift
Beslut om odelat anslag30.9.2015VK/853/00.01/2015Anvisning
Förteckning över nationalegendom som saknas i den ingående balansräkningen den 1 januari 1998  och följebrev 18.08.2014VK/693/00.01/2014Föreskrift
Förvaringstider för bokföringsmaterial  och följebrev 18.09.2014VK/329/00.01/2014Föreskrift
Upprättandet och uppdatering av ekonomistadgan samt följebrev 23.11.2010481/03/2010Föreskrift
Överlåtelse av verifikationer till utlandet05.03.200341/03/v73/531/2003Föreskrift

Uppgörande av ingående balans och inventering av egendom som har samband med denna

28.11.199711/03/97Föreskrift
Centralbokföring
Uppgifter som behövs för skötseln av statens centralbokföring  och följebrev 31.8.2018VK/999/00.00.00.01/2018Föreskrift
Internal bokföring
Den räntekostnad som skall användas i kalkylerna år 201915.01.2019VK/4/00.00.01.06.01/2019Meddelande
Anläggningstillgångsbokföring
Register över lös egendom 15.08.2012232/03/2012Anvisning
Bokföring av anläggningstillgångar samt uppställning av avskrivningsplaner och registrering av avskrivningar19.12.2005388/03/2005Föreskrift
Fastställande av avskaffningsutgiften19.12.199719/03/97Föreskrift