To the State Treasury’s homepages Till Statskontorets hemsidor Valtiokonttorin kotisivustolle

Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska
Takaisin Valtiokonttorin kotisivuille

Sisältö

 

 

Voimassa olevat määräykset ja ohjeet

KIRJANPITO

PvmDnroStatus
TilikartatMääräys
Valtion kirjanpidon käsikirjaOhje
Taloushallinnon tehtävien ja vastuiden jako palvelukeskuksen sekä kirjanpitoyksiköiden ja rahastojen välillä, saate, vastuunjakotaulukko ja perustelumuistio04.05.2018VK/442/00.00.00.01/2018Määräys
Kirjanpidon tilit ja saate 20.12.2017VK/1134/04.00.00/2017Määräys
Valtuuksien seuranta ja saate 29.11.2017VK/962/00.00.00.01/2017Määräys
Vuoden 2018 talousarvion tilijaottelun laatiminen 26.09.2017VK/814/00.00.01.06.01/2017Ohje
Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa  ja saate 19.05.2017VK/315/00.00.00.01/2017Ohje
Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa  ja saate 19.05.2017VK/314/00.00.00.01/2017Määräys
Taloushallinnon ja palkanlaskennan vastuunjakoa koskevan poikkeuslupahakemuksen laatiminen 09.01.2017VK/21/00.00.01.06.00/2017Ohje
Kirjanpidon tilit ja saate 10.11.2016VK/999/00.00.00.01/2016Määräys
Valtiontakaus- ja valtiontakuutietojen toimittaminen Valtiokonttorille30.05.2016VK/508/00.00.00.01/2016Määräys
Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia 11.05.2016Ohje
Jakamattoman määrärahan jakopäätös 30.09.2015VK/853/00.01/2015Ohje
Luettelo valtion aloittavasta taseesta 1.1.1998 puuttuvasta kansallisomaisuudesta  ja saate 18.09.2014VK/693/00.01/2014Määräys
Kirjanpitoaineiston säilytysajat  ja saate 18.09.2014VK/329/00.01/2014Määräys
Kirjanpidossa käytettävät valuuttakurssit 01.07.2014VK/552/00.01/2014Ohje
Taloussäännön laatiminen ja päivittäminen sekä saate 23.11.2010481/03/2010Määräys
Kelan korvausten kirjaukset18.04.2008Ohje
Tositteiden luovuttaminen ulkomaille05.03.200341/03/v73/531/2003Määräys
Aloittavan taseen laadinta ja siihen liittyvä omaisuuden inventointi28.11.199711/03/97Määräys
Keskuskirjanpito
Tietojen toimittaminen keskuskirjanpitoon -määräys päivitetään vuoden 2018 puolella13.12.2017VK/1113/04.01.00/2017Tiedote
Tietojen toimittaminen keskuskirjanpitoon ja saate 29.11.2017VK/961/00.00.00.01/2017Määräys
Valtion keskuskirjanpitojärjestelmän uudistaminen 16.12.2016VK/1155/04.00.00/2016Tiedote
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tilitiedot ja tili-ilmoitukset sekä saate01.04.2015VK/296/00.01/2015Määräys
Tili-ilmoituksen lukuohje 23.11.2010476/03/2010Ohje
KKP-Rondo käyttäjän opas 12.12.2013Ohje
Sisäinen kirjanpito
Valtion yhteinen kustannuslaskentamalli 09.02.2017VK/1106/04.00.00/2016Ohje
Vuoden 2018 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu korkokustannus15.01.2018VK/12/00.00.01.06.00/2018Ilmoitus
Käyttöomaisuuskirjanpito
Irtaimistorekisteri 15.08.2012 232/03/2012Ohje
Käyttöomaisuuskirjanpito sekä poistosuunnitelmien laatiminen ja poistojen kirjaaminen19.12.2005388/03/2005Määräys
Hankintamenon määrittely19.12.199719/03/97Määräys
Kieku
Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut   ja saate 20.12.2017VK/1135/04.00.00/2017Päätös
Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut  ja saate 13.11.2017VK/993/00.00.01.06.00/2017Päätös
Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja saate 03.11.2017VK/959/00.00.01.06.00/2017Päätös
M2 matka- ja kuluhallintajärjestelmän uuden version vaikutukset liikekirjanpidon tileihin 02.09.2016VK/825.00.00.01.06.01/2016Ohje
Toimitilamenojen ja -tulojen kirjaaminen15.08.2016VK/771/00.00.01.06.01/2016Ohje
Yhteiset Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät toimintohierarkiat ja toiminnot sekä saate 20.06.2016VK/00.00.01.06.01/2016Ohje