To the State Treasury’s homepages Till Statskontorets hemsidor Valtiokonttorin kotisivustolle

Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska
Takaisin Valtiokonttorin kotisivuille

Sisältö

 

Voimassa olevat määräykset ja ohjeet

KIRJANPITO

PvmDnroStatus
TilikartatMääräys
Valtion kirjanpidon käsikirjaOhje
Taloushallinnon tehtävien ja vastuiden jako palvelukeskuksen sekä kirjanpitoyksiköiden ja rahastojen välillä, saate, vastuunjakotaulukko ja perustelumuistio 09.01.2017VK/18/00.00.01.06.00/2017Määräys
Taloushallinnon ja palkanlaskennan vastuunjakoa koskevan poikkeuslupahakemuksen laatiminen 09.01.2017VK/21/00.00.01.06.00/2017Ohje
Kirjanpidon tilit ja saate 10.11.2016VK/999/00.00.00.01/2016Määräys
Vuoden 2017 talousarvion tilijaottelun laatiminen 21.09.2016VK/879/00.00.01.06.01/2016Ohje
Valtiontakaus- ja valtiontakuutietojen toimittaminen Valtiokonttorille30.05.2016VK/508/00.00.00.01/2016Määräys
Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia 11.05.2016Ohje
Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa 30.10.2015VK/927/00.01/2015Ohje
Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa  ja saate30.10.2015VK/926/00.01/2015Määräys
Jakamattoman määrärahan jakopäätös 30.09.2015VK/853/00.01/2015Ohje
Luettelo valtion aloittavasta taseesta 1.1.1998 puuttuvasta kansallisomaisuudesta  ja saate 18.09.2014VK/693/00.01/2014Määräys
Kirjanpitoaineiston säilytysajat  ja saate 18.09.2014VK/329/00.01/2014Määräys
Valtuuksien seuranta  ja saate 18.08.2014VK 688/00.01/2014Määräys
Kirjanpidossa käytettävät valuuttakurssit 01.07.2014VK/552/00.01/2014Ohje
Taloussäännön laatiminen ja päivittäminen sekä saate 23.11.2010481/03/2010Määräys
Kelan korvausten kirjaukset18.04.2008Ohje
Tositteiden luovuttaminen ulkomaille05.03.200341/03/v73/531/2003Määräys
Aloittavan taseen laadinta ja siihen liittyvä omaisuuden inventointi28.11.199711/03/97Määräys
Keskuskirjanpito
Valtion keskuskirjanpitojärjestelmän uudistaminen 16.12.2016VK/1155/04.00.00/2016Tiedote
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tilitiedot ja tili-ilmoitukset sekä saate01.04.2015VK/296/00.01/2015Määräys
Tietojen toimittaminen keskuskirjanpitoon  ja saate 18.08.2014VK/687/00.01/2014Määräys
Tili-ilmoituksen lukuohje 23.11.2010476/03/2010Ohje
KKP-Rondo käyttäjän opas 12.12.2013Ohje
Sisäinen kirjanpito
Valtion yhteinen kustannuslaskentamalli09.02.2017VK/1106/04.00.00/2016Ohje
Vuoden 2017 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu korkokustannus (16.1.2017 julkaistun ilmoituksen päivitetty versio)17.01.2017VK/50/00.00.01.06.00/2017Ilmoitus
Käyttöomaisuuskirjanpito
Irtaimistorekisteri 15.08.2012 232/03/2012Ohje
Käyttöomaisuuskirjanpito sekä poistosuunnitelmien laatiminen ja poistojen kirjaaminen19.12.2005388/03/2005Määräys
Hankintamenon määrittely19.12.199719/03/97Määräys
Kieku
M2 matka- ja kuluhallintajärjestelmän uuden version vaikutukset liikekirjanpidon tileihin 02.09.2016VK/825.00.00.01.06.01/2016Ohje
Toimitilamenojen ja -tulojen kirjaaminen15.08.2016VK/771/00.00.01.06.01/2016ohje
Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut  ja saate15.08.2016VK/716/00.00.01.06.00/2016Päätös
Yhteiset Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät toimintohierarkiat ja toiminnot sekä saate 20.06.2016VK/00.00.01.06.01/2016Ohje