To the State Treasury’s homepages Till Statskontorets hemsidor Valtiokonttorin kotisivustolle

Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska
Takaisin Valtiokonttorin kotisivuille

Sisältö

 

 

Voimassa olevat määräykset ja ohjeet

KIRJANPITO

PvmDnroStatus
TilikartatMääräys
Valtion kirjanpidon käsikirjaOhje
Kirjanpidon tilit ja saate 20.12.2017VK/1134/04.00.00/2017Määräys
Valtuuksien seuranta ja saate 29.11.2017VK/962/00.00.00.01/2017Määräys
Vuoden 2018 talousarvion tilijaottelun laatiminen 26.09.2017VK/814/00.00.01.06.01/2017Ohje
Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa  ja saate 19.05.2017VK/315/00.00.00.01/2017Ohje
Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa  ja saate 19.05.2017VK/314/00.00.00.01/2017Määräys
Taloushallinnon tehtävien ja vastuiden jako palvelukeskuksen sekä kirjanpitoyksiköiden ja rahastojen välillä, saate, vastuunjakotaulukko ja perustelumuistio 09.01.2017VK/18/00.00.01.06.00/2017Määräys
Taloushallinnon ja palkanlaskennan vastuunjakoa koskevan poikkeuslupahakemuksen laatiminen 09.01.2017VK/21/00.00.01.06.00/2017Ohje
Kirjanpidon tilit ja saate 10.11.2016VK/999/00.00.00.01/2016Määräys
Valtiontakaus- ja valtiontakuutietojen toimittaminen Valtiokonttorille30.05.2016VK/508/00.00.00.01/2016Määräys
Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia 11.05.2016Ohje
Jakamattoman määrärahan jakopäätös 30.09.2015VK/853/00.01/2015Ohje
Luettelo valtion aloittavasta taseesta 1.1.1998 puuttuvasta kansallisomaisuudesta  ja saate 18.09.2014VK/693/00.01/2014Määräys
Kirjanpitoaineiston säilytysajat  ja saate 18.09.2014VK/329/00.01/2014Määräys
Kirjanpidossa käytettävät valuuttakurssit 01.07.2014VK/552/00.01/2014Ohje
Taloussäännön laatiminen ja päivittäminen sekä saate 23.11.2010481/03/2010Määräys
Kelan korvausten kirjaukset18.04.2008Ohje
Tositteiden luovuttaminen ulkomaille05.03.200341/03/v73/531/2003Määräys
Aloittavan taseen laadinta ja siihen liittyvä omaisuuden inventointi28.11.199711/03/97Määräys
Keskuskirjanpito
Tietojen toimittaminen keskuskirjanpitoon -määräys päivitetään vuoden 2018 puolella13.12.2017VK/1113/04.01.00/2017Tiedote
Tietojen toimittaminen keskuskirjanpitoon ja saate 29.11.2017VK/961/00.00.00.01/2017Määräys
Valtion keskuskirjanpitojärjestelmän uudistaminen 16.12.2016VK/1155/04.00.00/2016Tiedote
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tilitiedot ja tili-ilmoitukset sekä saate01.04.2015VK/296/00.01/2015Määräys
Tili-ilmoituksen lukuohje 23.11.2010476/03/2010Ohje
KKP-Rondo käyttäjän opas 12.12.2013Ohje
Sisäinen kirjanpito
Valtion yhteinen kustannuslaskentamalli09.02.2017VK/1106/04.00.00/2016Ohje
Vuoden 2018 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu korkokustannus15.01.2018VK/12/00.00.01.06.00/2018Ilmoitus
Vuoden 2017 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu korkokustannus (16.1.2017 julkaistun ilmoituksen päivitetty versio)17.01.2017VK/50/00.00.01.06.00/2017Ilmoitus
Käyttöomaisuuskirjanpito
Irtaimistorekisteri 15.08.2012 232/03/2012Ohje
Käyttöomaisuuskirjanpito sekä poistosuunnitelmien laatiminen ja poistojen kirjaaminen19.12.2005388/03/2005Määräys
Hankintamenon määrittely19.12.199719/03/97Määräys
Kieku
Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut   ja saate 20.12.2017VK/1135/04.00.00/2017Päätös
Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut  ja saate 13.11.2017VK/993/00.00.01.06.00/2017Päätös
Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja saate 03.11.2017VK/959/00.00.01.06.00/2017Päätös
M2 matka- ja kuluhallintajärjestelmän uuden version vaikutukset liikekirjanpidon tileihin 02.09.2016VK/825.00.00.01.06.01/2016Ohje
Toimitilamenojen ja -tulojen kirjaaminen15.08.2016VK/771/00.00.01.06.01/2016Ohje
Yhteiset Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät toimintohierarkiat ja toiminnot sekä saate 20.06.2016VK/00.00.01.06.01/2016Ohje