Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu

Kuntadata-logo

Kuntatalouden tietopalvelu -kuvitus

Kuntien taloustietojen tiedonkeruuvastuu siirtyy Tilastokeskukselta Valtiokonttorille vuonna 2020. Vastaavasti Valtiokonttori tulee vastaamaan myös maakuntien taloustietojen keruusta. Lisäksi kuntien ja maakuntien taloustietojen rekisterinpitoon ja tietojen raportointiin liittyvät tehtävät tullaan hoitamaan Valtiokonttorissa.

Em. vastuiden toteuttamiseksi Valtiokonttorissa on käynnistetty syksyllä 2016 Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojekti. Sen tavoitteena on rakentaa em. tehtävien edellyttämät toimintamallit ja järjestelmät prosessin toteuttamiseksi. Projekti on osa Kuntatieto-ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamista. Projekti kestää vuoden 2019 loppuun ja tietopalvelun tuotantokäyttö aloitetaan 2020 alussa.

Tavoitteet

Tietopalvelun tavoitteena on edistää kuntien ja maakuntien taloustietojen keruuta, tietovarastointia ja raportointia niin, että käytettäviksi tarjottavat taloustiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia, vertailukelpoisia, avoimesti ja julkisesti kaikkien saatavilla.

Toimijat

Valtiokonttori on tietopalvelun omistaja. Projektin etenemistä ohjaa ja seuraa ohjausryhmä, jossa on edustus valtiovarainministeriöstä, Verohallinnosta, Kuntaliitosta, Tilastokeskuksesta, Tieke ry:stä, ja Tieteen tietotekniikan keskus Oy:stä (CSC).

Projektiryhmä vastaa työn etenemisestä ja varsinaisesta toteutuksesta. Projektiryhmässä ovat edustettuina Valtiokonttori ja CSC.

Palvelun kohde- ja sidosryhmät

Palvelun kohderyhmiä ovat kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset ja muut taseyksiköt sekä maakunnat ja niiden liikelaitokset.

Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat mm. valtiovarainministeriö, muut ministeriöt, Kuntaliitto, Tilastokeskus, poliittiset päättäjät, media ja kansalaiset.

Tietopalvelukokonaisuus

Tietopalvelu muodostuu useammasta palvelusta.

Taloustietojen siirtopalvelu vastaanottaa kuntien ja maakuntien XBRL-muotoista taloustietoa.

Hyväksyntäpalvelussa taloustietojen sisältö validoidaan. Kunta-/maakuntakäyttäjät pääsevät toteamaan tarkastusten tulokset, tarkastamaan raporteilta lähettämänsä taloustiedon oikeellisuus ja lopulta hyväksymään omat taloustietonsa julkaistaviksi.

Rekisteripalvelu on taloustietojen tietovarasto. Tietovarasto tarjoaa avoimen rajapinnan, jonka kautta hyväksytyt ja julkaistut taloustiedot ovat kaikkien ulottuvissa.

Raportointipalvelu toteutetaan osana Julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelua. Kuntien ja maakuntien talouden raportit ovat tarjolla täällä mm. tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma jne. Lisäksi analysointi- ja raportointipalvelu tarjoaa useammasta lähteestä yhdisteltyä ja analysoitua tietoa. Myös täältä löytyy avoin rajapinta.

Yhteystiedot >

Julkaistu 11.5.2017 klo 10.44 , päivitetty 14.12.2017 klo 14.08
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot