Virastoille ja laitoksille - uutiset

Hakusanat


Haku rajattu kohteeseenYdinprosessit
Lisää tai poista valintoja

Kohderyhmät
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
...
28
Seuraava
Valtiokonttori kutsuu kaikki valtionhallinnon työpaikat osallistumaan Kaiku-palkinto 2019 -kilpailuun. Onko organisaatiossanne tai yhteistyöverkostossanne läh...
Valtiontalouden kuukausitiedotteella raportoidaan valtion talousarvion toteutumisesta, valtion tuotoista, kuluista, varoista ja veloista sekä rahavirroista. Se sisältää mm.  valtion talousarviot...
Tausta Valtion virka- ja työehtosopimuksessa sopimuskaudelle 2018-2020 (9.3.2018) on sopimuksen 6 §:ssä kirjattu, että virkamiehelle ja työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viim...
Valtiokonttorin uutiskirje Uutisia konttorilta 5/2018 on julkaistu 17.12. Kuhunkin uutiskirjeeseen poimimme ajankohtaisia maistiaisia laajalta toimintakentältämme . Uutiskirjeen lopussa on myö...
Työelämä on murroksessa. Digitalisaatio muuttaa työtä perustavanlaatuisesti. Toimintaympäristön ja työn kompleksisuus kasvaa ja oman osaamisen kehittäminen on jatkuv...
Vuonna 2019 valmistaudutaan budjetti- ja rahastotalouden sisäisten erien eliminointien uudistumiseen Odotukset nykyistä kokonaisvaltaisemman tiedon saamiseksi v...
Kaiku-työelämäpalvelut järjestää kevättalvella pari pienimuotoista, kahden-kolmen päivän mittaista - työpajaprosessia kehittäjille, johdolle ja asiantuntijoille. Tut...
Valtiokonttori tekee tilastoja mm. työtapaturmista virastotasolla. Tuotamme tilastojen lisäksi analyysipalvelua mm. tapaturmista ja sairaspoissaoloista johtuvista kustannuksista. Käymme mielellämme t...
Mitä voimme yhdessä saavuttaa? Kustannuslaskennan kehittämiselle voidaan asettaa useita yksittäisiä tavoitteita, jotka antavat suunnan toiminnan ja talouden päämäärätietoiselle johtamiselle: ...
Lakisääteinen tapaturmavakuutus perustuu vuonna 2016 voimaan tulleeseen työtapaturma- ja ammattitautilakiin, jonka mukaan työntekijällä on oikeus saada korvausta työssä sattuneesta tapaturmasta tai t...
Suomi.fi-maksut palveluun voi nyt liittää MobilePay-sovelluksen. Mobiilimaksamiseen tarkoitettu sovellus on saatavilla kaikkien pankkien asiakkaille. MobilePay ...
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikuvaukset julkaistaan joulukuun alusta lukien Arkkitehtuuripankissa. Arkkitehtuuripankki on Väestörekisterikeskuksen t...
Professori Seppo Ikäheimo Aalto-yliopistosta kertoi Valtion taloushallintopäivässä tilinpäätöksen tehtävistä ja kansainvälisestä vertailusta. ...
Ajankohtaista valtion työsuojelussa 2/2018 -tiedote on luettavissa Valtiokonttorin kotisivuilla >> Aiheina mm. Aivojen hyvä -työpäivä seminaarin 9.10.2018 esitysmateriaalit ja tallen...
Valtiokonttorin D9-digitiimi teki kahdessa vuodessa lähes 100 toimeksiantoa. Tiimi muun muassa lanseerasi design sprintit valtionhallintoon ja käytti palvelumuotoilun menetelmiä kiperien yhteiskunnal...
Valtiontalouden kuukausitiedotteella raportoidaan valtion talousarvion toteutumisesta, valtion tuotoista, kuluista, varoista ja veloista sekä rahavirroista. Se sisältää mm.  valtion talousarviot...
Valtiokonttori on päivittänyt ohjeen tilauksesta perintään -prosessin hyvistä käytännöistä .  Ohje tarkentaa lisäksi Valtiokonttorin 23.10.2018 antamaa määräystä Tositteiden hyväksymine...
Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että hallitus seuraa lain soveltamisen vaikutuksia hallintoon ja kansalaisten asemaan. Valtiokonttorin vuos...
Valtiokonttorin uutiskirje Uutisia konttorilta 4/2018 on julkaistu 29.10. Kuhunkin uutiskirjeeseen poimimme ajankohtaisia maistiaisia laajalta toimintakentältämme . Uutiskirjeen lopussa on myö...
Valtiokonttorin kotisivuston keväällä alkanut uudistaminen on edennyt suunnitellusti ja loppusuora häämöttää jo. Projektia on tehty ketterin menetelmin kolmessa vaiheessa, joista viimeinen käynnistyi...

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot