Henkilöstöhallintoa tukevat järjestelmät

Tuotamme koko valtionhallinnolle seuraavia henkilöstöhallintoa tukeva palveluja. Virastot voivat ottaa käyttöönsä palvelujamme ilman kilpailutusta.

M2 Matka- ja kulunhallintajärjestelmä

M2 on sähköinen matka- ja kulunhallintajärjestelmä, jolla valtionhallinnon organisaatioissa hoidetaan ennen matkaa matkasuunnitelmien teko ja matkan jälkeen käsitellään matkasta aiheutuneet kulut.

M2 tarjoaa valtionhallinnon virastoille tarvittavat työkalut matkamääräysten ja matkalaskujen käsittelyyn. Lisäksi siinä on ajokilometrilaskutus sekä kattavat kululaskutustoiminnot. M2 kattaa koko laskutusprosessin matkasuunnitelman tekemisestä aina maksatukseen ja kirjanpidon vienteihin asti.

M2-järjestelmän omistajuus Palkeille 1.1.2014

Matkahallintajärjestelmä M2 on siirtynyt 1.1.2014 Valtiokonttorin Valtion IT-palvelukeskuksesta Palkeiden vastuulle. Siirto koskee myös niitä valtionhallinnon asiakkaita, jotka eivät ole matkahallinnan osalta Palkeiden asiakkaita, mutta ovat nykyisin Valtion IT-palvelukeskuksen asiakkaina. Siirto ei aiheuta muutoksia tai katkoja M2-palvelutuotantoon.

www.palkeet.fi >

Valtiolle.fi-rekrytointijärjestelmäpalvelu

Valtiolle.fi-rekrytointipalvelu tarjoaa valtionhallinnon organisaatioille työvälineen rekrytointi-ilmoitusten sähköiseen julkaisemiseen ja hakemusten käsittelyyn.

Palvelun kautta valtionhallinnon organisaatiot voivat hoitaa sekä virkajärjestelyt että ulkoisen rekrytoinnin. Virastot hoitavat palvelussa rekrytointi-ilmoittelun, hakemusten käsittelyn ja arkistoinnin sekä tiedottamisen.

Valtiolle.fi on palvelu myös kansalaisille, sillä sen kautta kansalaiset voivat hakea sähköisesti valtionhallinnon avoimia virkoja ja tehtäviä osoitteessa www.valtiolle.fi.

Lue lisää Valtiolle.fi-palvelusta >

Kieku-tietojärjestelmä

Valtiokonttorin Kieku-hankkeessa yhtenäistetään valtion talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatapoja, prosesseja ja tietorakenteita. Hankkeessa toteutetaan ja otetaan käyttöön näitä tukeva uusi järjestelmäkokonaisuus. Kieku otetaan käyttöön koko valtionhallinnossa vuosien 2012–2016 aikana.

Tahti – työnantajan henkilöstötieto

Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahti on henkilöstövoimavarojen suunnittelua, päätöksentekoa ja johtamista tukeva palvelu valtiotyönantajien käyttöön. Tahti tarjoaa tietoa henkilöstöstä neuvottelutoiminnan, budjetoinnin, toiminnan suunnittelun ja henkilöstöjohtamisen tueksi.

Lue lisää Tahtista >

Julkaistu 1.1.2014 klo 1.00 , päivitetty 11.6.2015 klo 15.33
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot