Valtion yhteisten prosessien vastuunjaot

Kieku-toimintamallissa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät toteutetaan yhdessä kirjanpitoyksiköissä ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa (Palkeet). Yhteistyön perustan luovat palvelukeskuksen talous- ja henkilöstöhallinnon perus- ja lisäpalvelut, jotka tuotetaan valtionhallinnon prosessien ja yhtenäisen toimintatavan mukaisesti. Näissä palveluissa kirjanpitoyksikön ja palvelukeskuksen vastuunjako on aina yhdenmukainen. Valtiokonttori vastaa perus- ja lisäpalveluiden vastuunjakojen määrittämisestä vuoden 2016 alusta alkaen.

Kieku-toimintamallin taloushallinnon palveluiden vastuunjako 1.1.2016 alkaen >

Kieku-toimintamallin henkilöstöhallinnon palveluiden vastuunjako 1.1.2016 alkaen >

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukuvaukset on julkaistu Palkeiden Paletissa >

1.1.2018 voimaan tulevat vastuunjaot

Valtiokonttori on päättänyt 1.1.2018 voimaan tulevista vastuunjaoista 24.8.2017. Taloushallintopalveluiden osalta 1.10.2017 voimaan tulevat vastuunjaot ovat voimassa myös 1.1.2018 alkaen. Henkilöstöpalveluiden osalta 1.1.2018 voimaan tuleva päivitetty vastuunjakotaulukko ja päätös ovat oheisten linkkien takana.

Henkilöstöhallinnon palveluiden vastuunjako 1.1.2018 alkaen >

Päätös vastuunjakotaulukoista >

1.1.2017 voimaan tulleet vastuunjaot

Valtiokonttori on päättänyt 1.1.2017 voimaan tulevista vastuunjaoista 28.6.2016. Nyt vahvistettavissa vastuunjaoissa ei vielä ole huomioitu kirjanpidon siirron aiheuttamia, 1.10.2017 voimaan tulevia muutoksia vastuunjaoissa.

Taloushallinnon palveluiden vastuunjako 1.1.2017 alkaen > 

Henkilöstöhallinnon palveluiden vastuunjako 1.1.2017 alkaen > 

Julkaistu 25.11.2015 klo 13.59 , päivitetty 30.8.2017 klo 14.46
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun