Kirjauksesta tilinpäätökseen

Kirjauksesta tilinpäätökseen kattaa kirjanpidon seurantakohteiden ylläpidosta tilinpäätökseen. Kirjauksesta tilinpäätökseen jakaantuu seuraaviin osaprosesseihin: seurantakohteiden ylläpito, käyttöomaisuuskirjanpito, vaihto-omaisuuskirjanpito, pääkirjanpito, kauden vaihde, valtuuksien seuranta ja tilinpäätös. Yksityiskohtaiset prosessikuvaukset on luettavissa täällä >

Valtiokonttorin julkaisema Valtion kirjanpidon käsikirja toimii yleisesityksenä valtion kirjanpidosta ja käytännön kirjanpito-ohjeiden kokoelmana. Käsikirja auttaa kirjanpitoa koskevien säädösten ja määräysten hahmottamista ja tukee käytännön kirjanpitotyötä virastossa ja palvelukeskuksessa.

Kirjanpidon kehittäminen

Valtiokonttori kehittää valtion kirjanpidon menettelyjä Valtion taloushallinnon strategian mukaisesti. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat talousarviolainsäädännön muutosten toimeenpano sisältäen tilinpäätösaikataulun tiivistämisen, palvelukeskuksen roolin kehittäminen kirjanpidossa sekä valmistautuminen EPSAS-standardien käyttöönottoon.

Palvelukeskuksen roolin kehittämisen osalta Valtiokonttori osallistuu yhdessä valtiovarainministeriön, Palkeiden ja kirjanpitoyksiköiden kanssa hallitusohjelmassa linjatun kirjanpidon ja tilinpäätöksen tehtävien keskittämisen valmisteluun.

Valtiokonttori kehittää yhteistä seurantakohdemallia siten, että mallin käyttö olisi yhtenäistä ja tarkoituksenmukaista koko valtionhallinnossa.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon käsikirja >
Valtion talousarvion tilijaottelu käsikirjasivustolla >
Valtion kirjanpitolautakunnan lausunnot käsikirjasivustolla >
Keskuskirjanpitoon toimitettavat lomakkeet >
Valtion tilinpäätös >
Valtiontalouden kuukausitiedote >
Valtion raportointipalvelu Netra >
Kiekun seurantakohdemalli >

Tilikartat englanniksi:

Julkaistu 12.11.2015 klo 16.20 , päivitetty 29.11.2018 klo 14.35
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun