Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu Tilha

Tilha

Valtionhallinnon hankintojen tekemisen toimintatapoja sähköistetään ja yhtenäistetään Tilaustenhallinnan kokonaispalvelun Tilhan avulla. Tilhan kautta on mahdollista tilata kaikki tuote- ja palveluhankinnat valtionhallintoon. Tilha mahdollistaa tarkemman hankintojen suunnittelun ja raportoinnin niin kirjanpitoyksikkö- kuin valtiokonsernitasollakin.

Tilhan tavoitteena on tukea valtion hankintastrategian toteutumista. Hankintatoimen kehittämisessä pyritään alentamaan kokonaiskustannuksia hyödyntämällä sähköistä asiointia, standardisoimalla tuotevalikoimaa ja optimoimalla toimittajien määrää. Keskeisenä tavoitteena on yhtenäistää hankintojen tekemisen toimintatapoja kirjanpitoyksiköissä ja parantaa edellytyksiä Tilhan laajemmalle hyödyntämiselle.

Tilhan hyötyjä

 • Toimintatapoja muuttamalla ja hankintoja keskittämällä parannetaan tuottavuutta, luodaan yhtenäiset toimintatavat ja saadaan kustannussäästöjä.
 • Hyödynnetään Hanselin kilpailuttamia puitesopimustoimittajia.
 • Tilaaminen yhtenäistyy ja ostolaskujen käsittely helpottuu. Tuoteluetteloiden kautta voidaan tilata sopimustuotteita mikä helpottaa tilauksen tekoa sekä ostolaskujen käsittelyä. Tuoteluetteloitten kautta tiliöinti on tehty etukäteen valmiiksi.
 • Tilaukset ja laskut siirtyvät sähköisesti kirjanpitoyksikön ja toimittajan välillä  - aikaa ja kustannuksia säästyy.
 • Tilausten ja ostolaskujen käsittelyn prosessit voidaan yhtenäistää ja automatisoida.
 • Laskut täsmäytyvät automaattisesti, jos tilauksen ja laskun tiedot täsmäävät.
 • Kilpailutettuihin sopimuksiin perustuvat tuotteet ja palvelut saadaan vietyä tuoteluetteloihin ja sitä kautta helpommin tilattaviksi.
 • Kattava seuranta ja raportointi tehdyistä hankinnoista mahdollistavat hankintojen paremman suunnittelun, seurannan ja raportoinnin.
 • Toimittajahallinta helpottuu, kun hankintoja keskitetään ja toimittajien määrää voidaan vähentää.

Tilha-palvelu

 • sisältää virastoasiakkaille sähköisen hankintaehdotuksen ja tilausten hallinnan, raportoinnin menojen hallintaan, automaattisen tilauksen ja laskun täsmäytyksen sekä asiakirjojen kierrätys- ja arkistointijärjestelmän Rondossa.
 • tarjoaa toimittajille ilmaisen toimittajaportaalin, jonka kautta toimittajat voivat vastaanottaa tilauksia sekä toimittaa ja ylläpitää tuoteluetteloita.
 • lähettää automaattisesti sähköposti ilmoituksen niille järjestelmän käyttäjille, joilla on järjestelmässä avoimia tehtäviä odottamassa toimenpiteitä.
 • mahdollistaa toimittajien omien järjestelmien integroimisen Tilhaan Baswaren BT-sanomanvälityspalveluun. Tämän palvelun avulla voidaan hallinnoida tuoteluetteloita sekä tehdä tilauksia ulkoisesta tuoteluettelosta (Punch-out).
 • tarjoaa kirjanpitoyksiköille mahdollisuuden viedä omien sopimustoimittajien tuotteet ja palvelut sähköiseen tilaustenhallintajärjestelmään.
 • sisältää Hanselin kilpailuttamat valtionhallinnon puitesopimustoimittajat.

Tilha toimitetaan asiakkaille kokonaispalveluna, joka sisältää sovellukset ja niihin tehtävät versiopäivitykset.

Tutustu Tilhaan oheisen animaation kautta.
Tilha-animaatio (.swf, 3532 Kt) > 

Älä sulje selainta, jos animaatio ei heti aukea. Latautuminen saattaa kestää hetken.

Eikö opaste avaudu?
Lataa Flash Player.

Hyödylliset linkit

Tilha-materiaalipankki hankintavastaaville (edellyttää kirjautumista) >
Valtion hankintastrategia >

Yhteystiedot >

Julkaistu 17.11.2015 klo 12.43 , päivitetty 6.4.2016 klo 17.00
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun