Kassaennusteet

Valtiokonttori on vastuussa valtion kassanhallinnan tehtäväkokonaisuudesta, jonka tärkeimpinä tavoitteina ovat valtion maksuvalmiuden hoito ja turvaaminen.

Kassanhallinnassa käytetään apuna Rahakas-kassaennustejärjestelmää, johon valtion kirjanpitoyksiköt tallentavat tulo- ja menoennusteita. Järjestelmän avulla varmistetaan, että valtion rahat riittävät virastojen maksuliikenteeseen ja valtion velanhoitoon. Lähipäiville ja lähiviikoille laadittujen ennusteiden perusteella Valtiokonttori joko sijoittaa valtion ylimääräisiä kassavaroja tai ottaa rahamarkkinoilta lyhytaikaista lainaa. Pidemmille ajanjaksoille laadittuja ennusteita käytetään apuna varainhankinnan suunnittelussa.

Ennusteita tallennetaan järjestelmään juoksevasti aina vuodeksi eteenpäin. Maksuajankohdan lähestyessä ennusteet on tarkistettava, ja niihin pitää tarvittaessa tehdä muutoksia. Menoennusteen osalta viimeinen tarkistusajankohta on maksua edeltävä päivä, jolloin menoennusteen on vastattava pankkiin lähetettävien maksatusaineistojen kokonaissummaa.

Kirjanpitoyksiköiden ennustetehtävällä on tärkeä merkitys, koska hyvällä kassanhoidolla päästään huomattaviin säästöihin. Siksi kirjanpitoyksiköiden vastuulla on ennusteiden laadun seuranta ja ennustetarkkuuden jatkuva parantaminen.

Valtion kirjanpitoyksikön kassaennustamisesta on säädetty talousarvioasetuksen 22 §:ssä.

Esite: Valtion kassaennustejärjestelmä Rahakas (pdf)

Kirjanpitoyksikköjen kassaennustajien tueksi Maksuliike-ekstranetissä on Rahakkaalle oma osio. Sinne on tallennettu muun muassa määräyksiä, ohjeita, lomakkeita sekä ennustamiseen liittyviä ajankohtaisia uutisia. Kirjautuminen edellyttää tunnuksia.

Kirjaudu Rahakkaaseen tai Maksuliike-ekstranettiin >

Lisätietoja järjestelmästä ja käyttäjätunnuksista: 
Jukka Aaltio, puh. 0295 50 2666 tai Taina Nissinen, puh. 0295 50 2580, kassa(at)valtiokonttori.fi

Valtion kassanhallinnasta kerrotaan myös Valtionvelka.fi-sivustolla.

Julkaistu 10.9.2013 klo 1.00 , päivitetty 19.4.2016 klo 15.00
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun